Kontakta oss:
Tåkerns Fältstation
Box 204
595 22 Mjölby
lars.gezelius@lansstyrelsen.se

 

Välkommen till Tåkerns Fältstation
Vi informerar om fåglar och natur i Tåkernbygden. Föreningen Tåkerns Fältstation arbetar sedan 1963 med inventeringar och naturskydd i och kring Tåkern. Själva fältstationen, Åsen 2, ligger vid Renstad söder om Tåkern.
Medlemsavgiften i föreningen är 100:-/år och kan sättas in på PlusGiro 26 34 96 - 2.  Du får då, utöver medlemskap, Infobladet och Vingspegelns Tåkernnummer. Kom ihåg att skriva namn och adress.
Vill du beställa jubileumsboken, 50 år med Tåkerns Fältstation? Betala 190 kr (inkl porto) till vårt plusgiro (se ovan) och maila till lars.gezelius@lansstyrelsen.se så kommer den med posten. Pris exkl. porto är 150 kr. Det går också att betala med Swish till vårt nummer 1230180471.

Nyheter


Tåkernobservationer

Ombergsobservationer
Dagbok Tåkerns Fältstation
Länkskafferi
Tåkernväder

Söndag 9 april
Tranor, kärrhök, måsar och ringmärkning
Denna helg drog vårens inventeringsinsatser igång. Trana och kärrhök står nu i fokus. Denna vår blev det ingen större ansamling av tranor vid Tåkern. Förra helgen räknade vi och maxnoteringen stannade på beskedliga 1000 ex. Under tidiga våren går de häckande tranorna parvis på åkrar och ängar invid sjön och de är lätta att pricka in. De första kärrhökarna börjar också sitt bobyggande och genomn idog spaning kan paren lokaliseras och räknas. Under lördagen visade Adam Bergner ringmärkning vid Glänås för ett tjugotal intresserade.Ett drygt 10-tal fåglar märktes, däribland några av de nyligen anlända; sävsparv, rödhake och bofink. Vid Glänås har skrattmåsarna redan besatt de nyrestaurerade häckningsöarna och skäggdoppingar och brunänder lockas dit. Annars är det lågt vattenstånd i Tåkern, ca tre decimeter under det normala. Det innebär att strandängarna och maderna vid sjön är ovanligt torra. Nedan några bilder: sävsparv, bofink och rödhake av Adam Bergner samt trana (individ med ryggfjädrar som gnidits in med järnoxidhaltig röd jord som kamouflage inför ruvningen) och skrattmåsar vid Glänås av Lars Gezelius.

 

 

 

Lördag 25 mars
Välbesökt årsmöte
I onsdags hölls föreningens årsmöte i Naturum Tåkern och den lilla möteslokalen i B-huset var fullsatt (25 pers). Under mötesförhandlingarna gick vi igenom fjolårets verksamhet och ekonomi. Ekonomiskt blev utfallet ett underskott på drygt 20 000 kr, men det beror på att kostnaden för tryckningen av jubileumsboken ännu inte täckts. Det blev några ändringar i styrelsen. Tommy Berg avtackades för en mångårig insats i styrelsen och ersätts av Christer Elderud. Ruben Brage avgår också som suppleant och ersätts av Malin Granlund. På mötet diskuterades även frågan om vassens läge i Tåkern liksom den det relativt låga vattenståndet i Tåkern. Vi hedrade också nyligen bortgångne Sven-Erik Fransson med en tyst minut. Han var den viktigaste motorn och inspiratören vid föreningens grundande. Efter mötesförhandlingarna blev det fika med smörgåstårta. Efter detta förflyttade vi oss till filmsalen i naturum där Peter Berglin höll ett inspirerande föredrag om en resa med båten "Professorn" till Antarktis och vidare norrut till ensliga öar i södra Atlanten som Sydgeorgien, Sankta Helena, Ascension och Tristan da Chuna. Vi fick lära oss mycket om havet och havets alla speciella fåglar som inte är så vanliga i Tåkern, t.ex. petreller, stormfåglar, albatrosser, stormsvalor, liror, labbar och pingviner.

Peter Berglin i föreläsartagen FOTO: Lars Gezelius.

Lördag 18 mars
Bengt Andersson årets Tåkernstipendiat!
Allas vår ordförande, Bengt Andersson, fick idag av Landshövdingen Elisabeth Nilsson motta Tåkernstipendiet på 10 000 riksdaler från Tåkernfonden. Bengt får det för sitt mångåriga och idoga arbete för Tåkern och i synnerhet vårt publika arbete för funktionsnedsatta och ensamkommande flyktingbarn. Vi gratulerar! Bengt avslöjar att så smålänning han är trots allt kommer att köpa en kamera för prissumman. Vi emotser bilder till hemsidan såklart. I tidig morgonstund räknade vi gäss och tranor. Sädgässen har dragit vidare till stor del, men drygt 1600 var kvar. Tranorna fyller på, idag 450.

 

Bengt mottar den stora checken av Elisabeth Nilsson. Foto: Lars Gezelius.

Lördag 11 mars
Gåsräkning i strålande vårväder
Årtets första gåsräkning genomfördes i ett strålande fint vårväder till lärkornas drillar. En kall, gnistrande klar morgon och nästan vindstilla (!) gav optimala förutsättningar. Det var också optimalt ur fenologisynpunkt - en mild period följt av ett kortare bakslag och en ny portion sydvindar strax innan räkningen gjorde att många gäss fyllt på i Tåkern samtidigt som de har väntat med att dra vidare norrut. Räkningen idag var också en del i en samordnad räkning över hela landet. Som mvanligt bemannade vi sju räkningsplatser runt sjön. Sädgässen summerades till drygt 5700 ex. och det är den högsta vårsiffran sedan 2009 (då rastade ca 8500 ex.). I övrigt noterades drygrt 2000 grågäss och 2000 kanadagäss. Av de mer ovanliga arterna räknades 28 bläsgäss, tre spetsbergsgäss och en fjällgås (vid Säby). Ett par sädgäss bestämdes till rasen rossicus (tundrasädgås). I går noterades också två vitkindade gäss. Även tranorna börjar öka. Idag noterades 24 ex. Sjön frös till i veckan som gick men det finns många och stora öppna partier. Hela 1400 knölsvanar räknades utte på sjön och ca 100 sångsvanar. Bland änder kan nämnas en hel del vigg samt en del nyanlända bläs- och brunänder. I övrigt sågs bl.a. ett par varfåglar och en stenfalk. Enstaka rördromar tutar redan i vassarna. 

Utsikt från Glänåstornet. Foto: Lars Gezelius  

Nedan: trana och rastande simfåglar vid Sjötuna. Foton: Henrik Pettersson.

 

Söndag 26 februari
Våren knackar på och nytt info ute
Tåkern möter nu vårens ankomst som går med med stormsteg. Sädgäss och lärkor är redan här i stora antal och vi väntar på de första tranorna. Nästan hälften av sjön har nu öppet vatten. I helgen noterades drygt 400 sädgäss och enstaka bläsgäss. Ute i sjön finns nu minst 430 knölsvanar, drygt 100 storskrakar och enstaka salskrakar. Vid Svanshals rastafe 55 sångsvanar. Bland rovfåglar har 5-10 havsörnar noterats samt enstaka fjällvråk. Bland tättingar kan en snösparv nämnas. Sjöns vattennivå är nu ovanligt låg. Någon nämnvärd vårflod är inte heller att vänta som det ser ut nu. Det innebär att strandängarna inte får sin viktiga våröversvämning, vilket kan försämra för fågellivet då ängarna blir ovanligt torra och med sämre produktion av föda i form av småkryp. Ute i sjön kan det låga vattnet innebära ökad risk för grumling då vindens inverkan på bottensedimenten bir större. En fördel kan dock vara att ljuset lättare når ner till undervattensväxterna så att de sätter fart. Vi får följa utvecklingen och se hur det utvecklar sig. Nu är också vårat vår-info klart och har skickats ut till våra drygt 100 medlemmar. I det får du en sammanfattning av fågelåret 2016 och resultatet av våra gås- och simfågelräkningar. Du hittar infot i pdf-form i länken här intill.

Lågt vatten vid Bankudden. Foto: Adam Bergner.

Lördag 28 januari
Vinterfåglar inpå knuten
Denna fina vinterdag arrangerades evenemanget ”Vinterfåglar inpå knuten”. Det uppmärksammas över hela landet och syftar till att få allmänheten att räkna fåglarna vid fågelbordet. Vid Tåkern slog naturum tillfälligt upp portarna dagen till ära och guidade på temat vinterfåglar. Vid fågelmatningen i närheten av fågeltornet visade Tåkerns fältstation traditionsenligt ringmärkning av småfåglar. Så här års är ju inte artvariationen så stor, så det blev mest blåmesar och talgoxar som kunde förevisas de närmare 80 personer som slöt upp kring märkbordet under dagen. Nästan lika traditionsenligt är servering av Bosses nygräddade våfflor i B-huset. Det värmde gott och gav energi åt de som senare snörade på sig skridskorna för en tur på Tåkerns fina is.
Adam Bergner visar upp en blåmes. FOTO: Ellen Hultman.

Måndag 23 januari
Uppstart och tillbakablick
Så här i midvintertid....hm ja, nåväl... pågår sammanställning av fjolårets verksamhet som bäst. Vi har dock redan dragit igång verksamhetsåret med en simfågelräkning 14 januari och vinterfågelrutter runt Tåkern och på Omberg vid årets början, Sjön har ju varit frusen en tid men vid räkningen 14 jan var det en stor öppen råk vid Renstad yttre med ca 1400 knölsvanar. Annars var det mesta fruset till glädje för bl.a. en skridskoseglare vi Hov. Mildare vindar gör att sjöns öppna råkar långsamt blir större.


Nedan följer en kort sammanfattning av 2016:
2016 var stationens 53:a verksamhetsår och aktiviteterna var omfattande både i form av fältarbete och en ökande publik verksamhet med guidningar, studiecirklar, guidningar för synsvaga, visning av ringmärkning m.m. i samarbete med naturum Tåkern. Arbetet har till största delen utförts av våra många trotjänare. Stationsbemanningen hade även detta år ett stort internationellt inslag.
Det blev en ny art för Tåkern, nämligen brandkronad kungsfågel. Det skulle vara fågelart nr. 276 för området. I övrigt noterades inte så många sällsyntheter detta år men stäpphök, snösiska och bändelkorsnäbb finns i rullorna.

Stationen var bemannad hela 155 dagar, med nästan daglig närvaro från maj till mitten av september. Långliggande personal var Karl-Martin Axelsson, Adam Bergner, Lars Gezelius, Lauren Kennedy (Wales), Katharina Philipp /Tyskland) och Donna Talluto (Belgien). Omfattande inventerings- och ringmärkningsinsatser har också gjorts av Bengt Andersson, Kim Arrio, Tommy Berg, Peter Berglin, Göran Bergengren, Benny Ekberg, Christer Elderud, Christer Eriksson, Jan Henriksson, Ellen Hultman, Bo Håkansson, Konny Hörberg, Gunnar Myrhede, Elke Myrhede, Lars Nilsson, Jan-Erik Nordqvist, Kent Persson, Per Saarinen, Magnus Swenson och Tommy Tyrberg.

Under året ringmärktes 3329 fåglar av 61 arter och nu har nästan 120 000 fåglar märkts genom åren. Det blev ingen ny märkart men tre årsrekord noterades; vassångare (15), kärrsångare (34) och stenknäck (8). Totalt sett blev det ett hyfsat märkår med mer än 1000 fler än medianårsumman som är 2017. Vassarterna märktes med undantag för rörsångare i tämligen goda antal, t.ex. 513 sävsångare och 223 sävsparvar samt nämnda rekord för vass- och kärrsångare.. Med tanke på detta är 580 rörsångare lite lägre än förväntat. 685 boungar märktes, bl.a. 50 fisktärnor men endast 16 skrattmåsar. Under året noterades enligt Artportalen 202 fågelarter vid sjön.

2016

Fredag 23 december
Fältstationen önskar er alla:

Tisdag 6 december
Restaureringarna vid Glänås klara
Nu är Länsstyrelsens restaureringar av strandzoner och häckningsöar vid Glänås besöksområde klara. Arne Linding från Söderhamn (LVR)har genomfört åtgärderna med alla hans konstiga specialgjorda grävmaskiner. I öster har en del vass tagits bort och ett par nya häckningsöar skapats. Det tidigare häckningsöarna har förbättrats. Längs stranden har högre vegetation tagits bort och det har nu skapats en öppen vadarstrand. I väster har öppningar gjorts vid gömslena. Det ska bli mycket spännande att se hi fågellivet svarar på detta. Vår bedömnig är att det blir succé!

 

 

Torsdag 24 november
Årsrapport 2015...
Ingen nyhet att vara jättestolt över. Kommer ni ihåg 2015? Om inte så har nu till syvende och sist årsrapporten för 2015 blivit klar. Den ligger nu som pdf på vår hemsida under Årsrapporter i menyn här till vänster. Den tryckta versionen kommer inom kort från tryckeriet.

Söndag 20 november
Trea i kommunrallyt!
Nu är helgens kommunrally avgjort. Arrangör är ÖgOF och det gäller att se så många arter som möjligt under helgen i resp kommun i Östergötland. Fältstationen deltog för Ödeshögs kommun. Vi skrapade i hop goda 89 arter och nådde därmed pallen som trea efter Norrköping och Linköping. Fina arter var brunand, sjöorre, jorduggla, sparvuggla, tjäder, trana, nötkråka, strömstare, taltrast, dubbeltrast, vinterhämpling, ängspiplärka, rödhake, turkduva, spetsbergsgås, bläsgås, grågås, mindre hackspett, m.fl. Lokaler som besöktes var bl.a. Tåkern, Trehörna, St. Lund, Omberg, Orrnäs, Lorasjön, Ödemark, Lysings urskog. Idoga deltagare var fr.a. Adam Bergner och Kom Arrio med god assistans av Peter Berglin, Bengt Andersson, Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson och Ellen Hultman. Ja, det är ett skönt sätt att liva upp en gråmulen helg sent i november. Vid Renstad fanns ännu 3500 sädgäss kvar och i sjön rastade 800 knölsvanar.

Söndag 15 oktober
Hösten rullar in, mera säd men trana kvar!
Dagens internationella sädgåsräkning gav förvisso en påtaglig ökning sedan sist och idag räknade vi in 4450 ex. Grågässen har tunnat ut men drygt 6000 var kvar idag. Även många tranor trotsar höstrusket och 790 räknades in. 130 vitkindade gäss, 12 bläsgäss och 7 spetsbergsgäss noterades också. Det var även simfågelräkning och drygt 21000 simfåglar (exkl. gässen) räknades in. Bläsänderna dominerade med höga 7770 ex.som faktiskt är rekord för Tåkern! Vigg och brunand var också många ute på vattnet med ca 4000 vardera. Knölsvanar och sothöns har minskat sedan septeber och båda summerades till drygt 1100 vardera.Totalt noterades också minst 11 havsörnar. Imorgon boksläpp, kom till Tåkern!

Söndag 2 oktober
Äntligen!
...som det brukar heta i litterära sammanhang. Snart är den här den efterlängtade 50-års krönikan för Tåkerns fältstation. Tryckpressarna går nu varma förmodar vi, för den 16 oktober kommer vi att vara på plats i naturum Tåkern och presentera boken samt signera och sälja. Priset blir ca 1 krona per sida, d.v.s. 150 riksdaler. Vi konstaterade härom dagen att det har varit många förändringar i och vid sjön på många skiftande sätt och kasten har varit tvära i detta delikata ekosystem, som påverkas av många mänskliga, biologiska och fysiska processer. Så sent som i lördags (1 okt) sattes ännu ett rekord då vi räknade in 7650 rastande tranor. 16 oktober vid naturum är det många aktiviteter; vi visar ringmärkning 8-10 och kl. 10.30 är det boksläpp och signering av författarna Adam Bergner, Christer Elderud och Lars Gezelius. Under förmoddagen bemannar vi fågeltornet med giude och vi serverar våfflor i B-huset. Kl. 14.00 är det ett föredrag i naturum om Tåkerns fältstation förr och nu av Adam Bergner och Christer Elderud. I skymningen planeras sedan fångst och visning av ringmärkning av beckasiner och ugglor. Varmt välkomna!

Janusz Stepniewski spanar i vassen. FOTO: Lars Gezelius
Skäggmesens dag utan skägg
Idag var det "skäggmesens dag" vid Glänås. Lars Gezelius visade ringmärkning (bild), Peter Berglin guidade i tornet och Bosse Håkansson severade våfflor. Ett 70-tal personer kom till ringmärkningsplatsen för att för att titta på skäggmesar på nära håll. Vi kunde visa rödhake, rörsångare, gärdsmyg, sävsparv, blåmes och talgoxe, men tyvärr ingen skäggmes denna gång. Några skäggmesar fanns dock nära intill i vassen.                   

Visning av ringmärkning. FOTO: Peter Berglin.

Söndag 18 september
Vass- ångar på!
10 och 12 september fångade vi årets sista(?) vassångare och vi nådde därmed ett nytt årsrekord på 15 ringmärkta fåglar. Alla har har fångats vid Renstad kanal i juli-september och samtliga var årsungar. De senaste två individerna hade fortfarande lite gult i "mungipan".(se bild) vilket tyder på att dessa endast var några veckor gamla och därmed kläckta i augusti.

  Ung vassångare. Foto: Lars Gezelius.

Lördag 17 september
Tran- och grågåsrekord !
10 och Under lördagens fina brittsommarvärder räknade vi in 7200 tranor och hela 19230 grägäss, vilket är rekord för Tåkern. De tidigare rekordet för trana var 7100 ex. 2014 och för grågäss 18200 ex. 2013. Under dagen räkandes ocks in många somfåglar, bl. a. drygt 8000 sothöns och drygt 11000 brunänder och mer än 6000 bläsänder.

FOTO: Lars Gezelius


Fler tranor och gäss samt feta sångare, men var är rör?
Under söndagen var det dags för höstens andra räkning av tranor och gäss. Dett blev höstens hittills högsta antal för både grågås (drygt 13100) och trana (5650). Märkningen av småfåglar vid Renstad kanal går in i slutspurten och vi kan skönja en del trender. Totalt har vi nu ringmärkt ca 2600 fåglar under året. Årets stora överaskning är att vi fångat många sävsångare men betydligt färre rörsångare än förväntat. Det brukar vara mer än dubbelt så många rörsångare som sävsångare i fångsten men i år är det bara aningen fler rörsångare, 510 mot 495 sävsångare. Vi har fått osedvanligt många kärrsångare också, 33 st., vilket är årsrekord (det tidigare var 29 st. från 2006). Vi har också fångat 12 vassångare och det är årsrekord för den standardiserade sommar/höstfångsten. Vi kan också se att det varit ett gott år för sävsparven. 184 märkta hittills är bland de högre årssummorna. Under söndagen blev det en del andra sångare i näten som vi kunde njuta av, t.ex. lövsångare, törnsångare och ärtsångare. Flera av dem var riktigt feta och ligger i startblocken för långresan söderut mot Afrika.

Lördag 20 augusti
Rekordmånga tranor och mycket simfåglar
Höstens första gås- tran- och simfågelräning har nu genomförts av ett 10-tal av våra räknar-entusiaster, såhär dagen innan andjaktspremiären. Tranor och gäss räknas i gryningen vid uppfloget från sjön till de omgivande fälten. Det blev ett präktigt augustirekord för trana med 5 350 ex. Grågässen räknades också in i relativt höga antal, 12 100 ex. Senare på morgonen var det simfågelräkning från 9 platser runt om sjön. Totalsumman slutade på goda 27 170 ex.Sothöna och brunand dominerade stort som oftast i augusti med drygt 10 000 vardera. Bland simänderna var bläsanden vanligast med 1 060. Knölsvanen var också relativt talrik med drygt 1 400 ex. Under vår och försommar var ju svanar och andra simfåglar mycket fåtaliga precis som under fjolåret, beroende på grumligt vatten och sparsamt med undervattensvegetation. Den varma, lugna, torra och soliga sommaren verkar ha gjort underverk för kransalger, nate arter, axslinga och andra undervattensväxter och nu är Tåkern åter en gynnsam rastplats för många simfåglar.

 

Onsdag 20 juli
Märkligheter i vassen
Nu har vi kommit ett gott stycke in i juli och ringmärkningen vid Renstad kanal rullar vidare. Personalstyrkan är nu diger, internationell och tjejdominerad! Härligt! Assistenter är Katharina Philipp (Tyskland), Donna Talluto (Belgien) och Lauren Kennedy (Wales). Platschefer är omväxlande ALars Gezelius, Adam Bergner, Ellen Hultman och senare Karl-Martin Axelsson. Fångsten vid Renstad kanal ligger kring 30-60 fåglar per dag, vilket är ganska mycket. Häckningen för vassfåglarna har troligen gått bra. Vi är nu redan uppe i fem märkta ungfåglar av vassångare samt en ovanlig art i vassen - sånglärka! Bland de vanligaste arterna är det nu konstigt nog ännu så länge ombytta roller, då vi fångat fler sävsångare (176) än rörsångare (122). Det har nog inte hänt sedan vi började den standardiserade märkningen 1991. Vi får se hur det utvecklar sig framöver. Vid några tillfällen har vi också guidat grupper som anmät sig via naturum Tåkern. Vi har också för första gången en rörsångare med engelsk ring, konstigt nog hände det samma dag som vi för första gången har en Brittisk assistent hos oss...Maybe it´s because I´m a Londoner...     //text med tillhörande foton Lars G

Vassångare - eller som assistenten sa: "just another brown little bird"...

Lauren Kennedy från Wales med en rörsångare som hade en ring som det stod London på.

Guidning vid märkplatsen.

Den udda gästen i vassen - en sånglärka.

Tisdag 5 juni 2016
Ringmärkningen är igång!

Nu har den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal dragit igång. Här ringmärker vi med 12 slöjnät nästan varje morgon under juli-augusti grån gryning till framåt 9-10-tiden. Vi har nu varit igång tre morgnar och fångstraden ar varit 48, 38, och 18 fåglar. Det är relativt goda antal så tidigt i juli, vilket tyder på att häckningssäsongen för vassens tättingar varit god. Det är redan många ungfåglar ute av rör- och sävsångare och sävsparv. Vi har även fångat enstaka skäggmesar, lövsångare, törnsångare och svarthätta. Nu arbetar Lars Gezelius samt Katarina Philipp från Tyskland. Nästa vecka kommer två assistenter från Belgien resp. Skottland. Bland våra egna märkare har vi Adam Bergner, Ellen Hultman, Per Saarinen och Karl-Martin Axelsson. Idag hade vi besök av Carolina från Nnaturum Tåkern med besökande gäst. Fyra morgnar under sommaren kommer naturum med anmälda gäster på besök. Tåkerns vatten är nu betydligt klarare och både undervattensvegetation och knölsvanarna har hittat tillbaka. Den torra, soliga och rätt lugna våren och försommaren har varit gynnsam för sjöns ekosystem.

 

Ringmärkning vid Renstad kanal.

Lördag 25 juni
Tåkerns Fältstation har sorg...
Vår vän och medlem i föreningen Christer Eriksson finns inte med oss längre. Han förolyckades tragiskt i en fallolycka för några dagar sedan. Christer var en sann naturvän som verkligen älskade att vara ute i skog mark, antingen via långpromenader eller kanske ännu hellre paddlande i sin kanot. Få ens någon kände till Ombergs alla stigar och vikar så väl som Christer. Hans entusiasm och upptäckarglädje inför naturens storhet smittade över på oss alla.

Våra tankar finns i denna svåra stund i första hand hos familjen, men vi blev alla i föreningen chockade av beskedet och sörjer djupt vår kamrat.

I sitt arbete för Projekt pilgrimsfalk var han en hängiven entusiast som lade ner ett oerhört arbete på att inventera och följa dessa fåglar. Varje vår och försommar var han ute i fält ett oräkneligt antal timmar för kunskapen om de östgötska falkarna alltsedan den första häckningen på Omberg 1996.

Bengt Andersson                                Lars Gezelius
Ordförande                                       Sekreterare

Christer Eriksson

 

Onnsdag  15 juni 2016
Ett bra häckningsår, men tar det sig på sjöns botten?

Nu är det snart målgång för häckningssäsongens alla inventeringar. Som helhet har det varit en mycket bra försommar för fåglarna. Mycket sol och inga långa regnperioder. Flugsnappare och mesar har stora ungkullar. Vi har gjor många paddlingsturer ute i sjöns stora vassområden. Det är gott om trastsångare i år och vi är nu uppe i 17 sjungande vassångare, vilket är rekord för Tåkern. Det är mycket skäggdopping och även en hel del gråhakedoppingar. Rördrom, trana och brun kärrhök är relativt talrika. Bland kolonihäckarna är fisktärnorna ganska många, medan skrattmåsarna knappt når till 2000 par. Häckningen går i alla fall bra och det är många ungar som kläcktes relativt tidigt.

Det har inte varit så många rariteter ännu. Under nattfågelinventeringen 6 juni hördes dock en busksångare vid Väversunda. Sjöns vatten är fortfarande lite grumligt, men kanske något bättre än förra året. Ljuset når ner till botten, så vi får se om undervattensväxterna spirar framåt juli. På Omberg går det också bra för våra pilgrimsfalkar. Nyligen har vi ringmärkt tio ungar i tre bon, vilket är rekord för berget. Riktigt roligt! Omberg har ju också bjudit på mindre flugsnappare och flera brandkronade kungsfåglar! Här kommer några bilder från vår/försommar.

Lars G på spaning vid Tovören.

Christer Eriksson assisterar Fredrik Schlyter på väg till falkarnas bo.

Unge KA. Årets ungar får röd över blå på vänster och lila på höger. Fint ska det vara.

Lördag 14 maj 2016
Barnkammaren Tåkern

Nu får fler och fler fågelarter sina ungar. Grågässen har varit ute sedan april och de första skäggmeskullarna är utflugna. En del blåmesar har också kläckt. Vid Väversunda kan man se dessa söta tranungar vara ute och födosöka med sina föräldrar.

FOTO: Björn Graatrud

Måndag 9 maj 2016
Tåkern i radion

Denna morgon var det direktsändning i Radio Östergötland från Glänås. Temamorgonen handlade om vårfåglarna vid Glänås, Naturums och Tåkerns Fältsatations verksamhet. Från Fältstationen medverkade Bengt Andersson, Christer Elderud, Kent Persson och Lars Gezelius. Vi berättade och visade (och återberättade) om ringmärkning, inventeringar, vår historik och den snart färdiga jubileumsboken samt vår publika verksamhet och arbetet med integration och ensamkommande flyktingbarn.

Bengt Andersson i direktsändning. FOTO: Lars Gezelius

FredAG 29 april 2016
Japan, japan, japan! prinsessan Takamado på Tåkernvift!

Kejserliga Prinsessan Takamado från Japan tog sig tid att besöka Tåkern innan hon återvände till Stockholm för firandet av kung Carl XVI Gustafs 70-års dag.

Prinsessan Takamado har ett brinnande intresse och ett stort engagemang för fåglar och natur. Hon är hederspresident i BirdLife International. Hon är också hängiven och skicklig naturfotograf och fotograferar ivrigt under resor världen över.

Magnus Vahlquist, bosatt på Örgården och tidigare Sveriges ambassadör i Japan, har många gånger talat sig varm för Tåkern vid möten med prinsessan Takamado. Vid tidigare Sverigesbesök har tidsschemat varit pressat. Det var det nu också men nu skulle Tåkernbesöket bli av!

Prinsessan anlände till Arlanda kl 23 i torsdags. Klockan 02.30 på gav hon sig iväg med chaufför från Grand hotell. Klockan 05 var hon och hennes följe på plats vid Naturum Tåkern.

Under fyra timmar i fågeltornet hade hon sällskap av Magnus Vahlquist. Malin Granlund-Fält och Kjell Antonsson, guider i Naturum, finns också på plats. Tidigare på morgonen har Kent Person och Adam Bergner i Tåkerns fältstation demonstrerat ringmärkning. Under hela besöket var Tåkernveteranen Christer Elderud prinsessan guide.

Havsörn, brun kärrhök och fiskgjuse visade sig snyggt utanför tornet liksom änder och doppingar. Prinsessan var mycket nöjd med besöket och stannade längre än vad som var planerat.

Som avslutning på besöket bjöds lunch på Örgården med bl a Japans Sverigeambassadör och landshövding Elisabeth Nilsson. Därefter åter till Stockholm, och byte från fältkläder till kimono, och fortsatt firande av kungens 70-års dag.

Foto: Christer Elderud/N

Prinsessan Takamado hann med en tur på spången vid Glänås. T h Magnus Vahlquist med fältstationens Kent Person och Adam Bergner i bakgrunden.

 

Foto: Christer Elderud/N

Prinsessan Takamado var välutrustad för fotografering och dröjde sig kvar en bra stund längre vid Tåkern än som var planerat.

 

Foto: Christer Elderud/N

Guider, till och från under besöket i tornet och Naturum var Kjell Antonsson och Malin Granlund-Fält och från Tåkerns fältstation ringmärkarna Adam Bergner och Kent Person.

 

öndag 17 april 2016
Vårfåglarnas dag
Naturum Tåkern proklamerade denna dag som "Vårfåglarnas dag" och Fältstationen visade ringmärkning vid fågeltornet vid Glänås. Här är det Per Saarinen och Torbjörn Blixt som visar och berättar om ringmärkning av fåglar. Under morgonen fångades en vacker sävsparv, bofink och rödhake samt några mesar. 50-60 personer fick se de vackra fåglarna på nära håll innan regnet kom. Bosse Håkanssons klassiska våfflor i "B-huset" uppskattades.

En bofink hane.Tillsammans med lövsångare är det Sveriges vanligaste fågelart.Det finns omring 15 miljoner par i Sverige. Foton: Lars Gezelius.

Söndag 3 april 2016
Våren är här!
Fågelsjön vaknar nu till liv på allvar. Vid Glänås går skrattmåsar till häckning och skäggdoppingarna ligger parvis och uppvaktar varandra. Ute på sjön är det en hel del dykänder som livnär sig av småkryp som vigg pch knipa. Vi räknade 2500 vigg och 800 knipor. Däremot är det betydligt färre vegetarianer bland simfåglarna. Det tydligaste tecknet är att endast 50 knölsvanar räknades. Redan ifjol visade det sig att undervattensvegetationen inte var särskilt frodig. Vi får hoppas den kommer igång denna sommar. Andra vårfåglar som är igång är bruna kärrhökar som spelflyger, enkelbeckasiner som spelar, dromar som tutar och tranor som ropar. De första fiskgjusarna har kommit. Bland de som ska dra vidare norrut kan nämnas några blå kärrhökar och ett 100-tal tundrasädgäss.På bilden ser du en bäver som fångades av fotografen Björn Graatrud vid Lövängsborg.

Annandag påsk 28 mars 2016
Många tranor
Säsongens tredje gås- och tranräkning gav ett näst högsta vårrekord för Tåkern då vi summerade tilll 3500 ex. Det var ju inte så kul för de som räknade på södra sidan av sjön för där hände inte mycket. Desto mer intensivt för de som räknade vid Säby, Herrestad och Åsby.

Tranor i arla morgonstund. Foto: Johan Träff

Onsdag 16 mars 2016
Årsmöte
Till akompanjemang av årets första rördrom drog vi igång föreningens årsmöte vid naturum. Drygt 20 personer mötte upp. Ordet för kvällen var "omval" så det blev inga nämnvärda förändringar i styrelsen. Efter sedvanliga mötesförhandlingar blev det kaffe, thé och smörgåstårta samt föredrag om Sydafrikas natur av Konny Hörberg.

Konny Hörberg i berättartagen. Foto: Lars Gezelius

Lördag 12 mars 2016
Gåsräkning
Denna stilla vårmorgon räknade vi gäss för andra gången i år. Vi var ett 10-tal personer på post redan strax före 06.00. Efter räkningen var det samling i Åsenstugan och dags för summering och fika. Det var ovanligt många sädgäss, drygt 4800. Även sångsvan räknades i för Tåkern högt antal, ca 700. Kanske är det rekord för Tåkern? Ett klassiskt vårtecken är tranornas rop vid sjön och hela 190 ex. har redan kommit.

Ringmärkning och grillning för ensamkommande
Under Bengt Anderssons ledning anordnade vi en Tåkerndag vid Glänås för ensamkommande flyktingbarn. Adam Bergner och Lars Gezelius visade ringmärkning. Konny Hörberg och Bosse Håkansson guidade liksom naturumpesonalen Ellen Hultman och Malin Granlund Fält. Vi ringmärkte 15 fåglar av arterna talgoxe, blåmes, nötväcka och pilfink. Från tornet sågs sammanlagt åtta havsörnar. Det var totalt 17 ensamkommande som fick uppleva mycket nytt. De flesta var från Afghanistan och Eritrea. Efter skådningne var det skönt att värma sig vid en sprakande eld och grilla.

Grillning vid Glänås. Foto: Lars Gezelius

Foto: Christer Elderud/N

Lördag 30 januari 2016
Nya fågelkursen igång – första vårfåglarna är här
Tåkerns fältstations nya fågelkurs fortsatte på lördagen med en exkursion i det för dagen milda vinterlandskapet. Kursen är upplagd så att den passar även för personer med rörelsesvårigheter, synskador eller andra funktionsnedsättningar.Tåkern är ännu frusen efter köldknäppen senast. Januari är lågsäsong var gäller antalet arter. På lördagen sågs bl a fjällvråk, blå kärrhök, varfågel och några havsörnar på sjöisen.Mera överraskande noterades åtta grågäss och fyra sädgäss, utan tvivel de första inflyttade vårfåglarna. Just vårfåglarna uppmärksammas mera fram i april men dess för innan ordnas en ugglekväll i mars. Kursen avslutas i juni efter minst tre inneträffar och fem exkursioner.Kursen arrangeras i samarbete med NBV och Naturum Tåkern.

Lördag 16 januari
Guidning och ringmärkning 31 januari vid naturum Tåkern
Sista helgen i januari uppmanar Ornitologerna (SOF) svenska folket att räkna fåglarna som besöker fågelbord och andra matningar. Efter en mycket mild inledning på vintern har det nu blivit rejält kallt i hela landet. Därför kan det finnas skäl att se till att fröautomater och andra attiraljer är välfyllda. Det är närmare en halv miljon hushåll som matar fåglar varje vinter. Denna matning betyder naturligtvis mycket för fåglarna som får tillgång till både lättåtkomlig och energirik föda. Men den betyder mycket även för oss. Fåglarna kan verkligen liva upp en grå vinterdag.Vi  laddar nu upp inför elfte upplagan av Vinterfåglar Inpå Knuten. 31 januari mellan 10-14 räknar vi fåglarna vid fågelmatningen vid naturum Tåkern. Vi visar också ringmärkning av fåglar. I annexet till naturum serverar vi våfflor och kaffe!  

Naturum Tåkern har också aktiviteter på samma teama. Läs mer på Naturum Tåkerns hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-takern/Pages/index.aspx


 

På gång:

Styrelsemöte 17 april 09.00 B-huset vid naturum.

 

_________________

Vi finns också på Instagram


 

...och facebook

 

 

Pressläktaren
Det är bara att kliva in
 >>>Pressläktaren<<<

Nyhetsarkivet 

Vi har samlat gamla nyheter här:

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011  2012  2013 2014 2015

Om du inte har Adobe Reader eller DjVu kan du ladda ner dom här  
Get Adobe® Reader® 

Mer om Tåkern

Nyhet!
Ur boken: Götalands bästa fågellokaler . En mycket detajrik beskrivning av fågelsjön Tåkern.

Du kan hitta mer information om Tåkerns naturreservat hos Länsstyrelsen Östergötland.

ny naturmlogga

Du kan också få information om naturum Tåkern med öppettider och program.

Läs mer om Tåkern i broschyren "Södra Sveriges fågelmarker"

Stiftelsen Tåkernfonden stöder naturvård, forskning och information.