Tåkerns Fältstations nyhetsarkiv

Här kan du se vad som varit nyheter en gång....

Nyheter under 2009

Nyheter

Lördag 19 december
Örnräkning
Under lördagsmorgonen räknade ett 10-tal medlemmar i Tåkerns fältstation havsörnar vid Tåkern. Det var en gnistrande kall och vacker vinterdag och Tåkerns is hade just lagt sig i veckan. Det blev rekord för Tåkern med hela 29 havsörnar. Det tidigare rekordet sattes i december 2007 då 22 havsörnar räknades.
Innan Tåkern frös till helt, var havsörnarna vid sjön fler än någonsin.
Bild: CHRISTER ELDERUD/N

-Detta är ett läge som brukar vara optimalt för havsörnarna, säger stationschefen Lars Gezelius, som är med och organiserar örnräkningen. Det är många havsörnar i rörelse i södra Sverige i december och om då Tåkerns is lägger sig erbjuds dukat bord i form av medtagna knölsvanar och fisk som är förhållandevis lätta att ta ute på isen. Räkningen av örnar sker genom samordnad spaning med tubkikare ut över sjön från de fyra fågeltornen samt några uddar i sjön. - Det har stadigt blivit fler rastande havsörnar vid Tåkern under den tidiga delen av vintern, säger Lars Gezelius, och de är lätta att se när de sitter ute på isen. Bästa platsen att se dem är från Glänås fågeltorn på södra sidan av Tåkern. I lördags kunde säkert många skridskoåkare se dem bra också. Ökningen vid Tåkern är ett resultat av att havsörnen allmänt har haft en ökande trend i Sverige.

Lördag 19 december
Svanarna ger inte upp helt…
Så slog kylan till och Tåkern frös omgående, inget annat att vänta, när natten till lördag bjöd årets kanske lägsta temperatur, -16 grader. Mitt på dagen var det fortfarande -13. En hel del svanar har givit sig iväg men inte alla. Säkert 500 knölsvanar, och ett fåtal sångsvanar, håller sig envist kvar i väntan på – vadå? Även Vättern kämpar mot kylan vilket framhävs av kölddimmorna som drar över sjön. Det heter att ”sjön ryker”, ett mäktigt fenomen. I bokskogskanten mot Alvastraruinen uppehöll sig en flock om tolv ringduvor.
Tåkern frös snabbt, och som det verkar helt, när kylan slog till. Men långt därute håller sig fortfarande stora svanflockar kvar.                                        Bild: CHRISTER ELDERUD/N

 
Vättern ”ryker”. Det kallas så när vattnet kyls snabbt i sträng kyla och kölddimmorna driver som brandrök över vattenytan.                                                 Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Onsdag 4 november
Nattsmyg vid Glänås
Vi får nu konstatera att årets ”beckasinhöst” vid Glänås i stor utsträckning ”blåste bort”. Antalet kvällar, lämpliga för nätfångst, var ovanligt få. Ihållande och besvärande vind dominerade de två första veckorna i oktober vilka vi vet är ”topptid” för flyttande dvärgbeckasiner.
    Under fem års tid har dvärgbeckasiner fångats mellan 14 september och 13 november, majoriteten mellan 30 september och 11 oktober. Denna höst har hittills endast sex dvärgbeckasiner märkts jämfört med t ex 26 hösten 2006.
    Några småfågelnät har sporadiskt varit uppsatta i nätgator som användes redan under de intensiva ringmärkningsåren vid Glänås på 1960-talet. Bl a har två gärdsmygar ringmärkts.
Små beckasiner och små fåglar har ringmärkts vid Glänås, bl a gärdsmyg, den näst minsta av alla svenska fågelarter.                                                                Bild: HENRIK PETTERSSON

Tisdag 20 oktober
Första återvändaren och hornuggla
För första gången under denna vår femte ”beckasinhöst” i rad vid Glänås, fångades denna kväll en ”kontroll”, en dvärgbeckasin märkt på platsen ett drygt år tidigare. Detta var den första av nu ca 90 ringmärkta dvärgbeckasiner som konstaterats återkommit till i den närmaste samma gyttjebank vid Tåkern. Fågeln märktes 9 oktober 2008.

Veteranen som återkommit, en dvärgbeckasin märkt vid Glänås 9 oktober 2008 och kontrollerad på samma plats 20 oktober 2009.                            Bild: CHRISTER ELDERUD / N

Senare på kvällen fångades en hornuggla – i vadarnät i strandkanten.
Oväntat för oss liksom säkert för ugglan...
Hornugglor fångas sällan i vadarnät i strandkanten. Men det hände denna kväll.
                                                                                             Bild: CHRISTER ELDERUD / N

Söndag 11 oktober
Fler krickor än beckasiner
Blåsten har envist fortsatt, särskilt med vindar från nordväst och nord, vilket hindrat nätfångst av beckasiner vid Glänås. Anmärkningsvärt är att vi hittills har fångat fler krickor än dvärgbeckasiner. Det står 6
4 till krickornas fördel så här långt denna höst.
Som jämförelse kan nämnas att vi år 2006 hade fångat 18 dvärgbeckasiner vid samma datum som idag och 13 förra året liksom år 2007. Men då var vi gynnade av betydligt bättre väder.
Denna höst har sex krickor nätfångats vid Glänås, fler än något år tidigare. Kanske ett resultat av att Tåkern haft ett rekordartade antalet simfåglar denna sommar och höst?
Bild: CHRISTER ELDERUD /N

Tisdag 6 oktober
De tre första små…
Blåst, mera blåst och ännu mera blåst. Det har hittills präglat hösten som bjudit på väldigt få lämpliga kvällar för nätfångst av dvärgbeckasiner vid Glänås. Vid det här laget, den femte säsongen i projektet, vet vi att en sträcktopp för de små beckasinerna infaller de första veckorna i oktober.
Dock har vi fångat enstaka dvärgbeckasiner från mitten av september till mitten av november.
På tisdagskvällen ökade visserligen vinden åter men höstens första tre dvärgbeckasiner fångades och märktes före det annalkande regnet från väster.

"Som en liten höna…" En av höstens första tre dvärgbeckasiner frisläppt efter ringmärkning. Bild: CHRISTER ELDERUD/N


Under fångstkvällarna vid Glänås har även tre krickor hittills fått en ring om foten.
Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Måndag 28 september
Dagboken är datoriserad!!!
Vi har på Tåkerns Fältstation skrivit dagboksanteckningar sedan 70-talet. Det har blivit ett antal hyllmeter med pärmar, men nu är det dags att datorisera detta. Vi använder oss av Svalans Dagbok på Artportalen. Du når den i länken uppe till höger. Om du vill ge oss
Feed Back eller undrar över något är du välkommen att maila till oss på: Tåkerns Fältstation


Lördag 12 september
Tåkern putsar simfågelrekorden rejält!
Morgonens räkning av tranor, gäss och andra simfåglar bjöd på fina upplevelser och makalöst mycket fågel - nu är det sannerligen en fågelsjö som måste vara bland det fågelrikaste i Europa eller varför inte i hela världen! Sensommarens blomning av fintrådiga grönalger tycks i alla fall inte för stunden vara nåt problem för fåglarna. Under den ljumma och vindstilla morgonen räknades 4500 tranor och 16500 grågäss. I båda fallen är det relativt höga antal men inga rekord. Räkningen av simfåglar slutade sedan på makalösa totalsiffran 64000 simfåglar som är ett rejält rekord. Brunand med 23000 (rejält rekord för Tåkern) och sothöna med 21000 dominerade totalt. Det blev Tåkernrekord även för knölsvan med 3300. Bland övriga höga antal kan nämnas 500 skäggdoppingar, 330 storskarvar, 4700 bläsänder, 22 skedänder. 560 snatteränder, 2900 krickor, 2500 gräsänder, 211 stjärtänder,1250 vigg och 171 knipor. Även en smådopping noterades. Vid uppfloget av grågäss noterades plötsligt 2 vita hägrar - ägetthägrar! Det sågs även en del rovfågel som åtta havsörnar, pilgrimsfalk och stenfalk. Vi fortsätter räknandet ungefär varannan helg. Det blir lite ringmärkningsmorgnar vid Renstad kanal också. Nu drar också Christer Elderud igång dvärgbeckasinkvällarna vid Glänås. Intresserade får gärna höra av sig och vara med på ringmärkning av dessa fina doldisar.

Torsdag 27 augusti
Det ska va en italienare!
Denna ljumna sensommarmorgon hade vi besök av en gymnasieklass från Platenskolan i Motala som tog del av morgonens ringmärkning. Under tidiga morgonen arbetade vi oss igenom ett gäng rörsångare. Under andra rundan noterade en elev att  - den där fågeln var mycket större och så hade den redan en ring.
-Är det ni som har märkt fågeln? kom frågan direkt.
Ja, det är mycket vanligt att vi fångar samma fågel flera gånger. Man kan se på ringnumret om den är märkt här – det är den nog, vi ska se om nummerserien verkar bekant…
LL54906, hm… konstigt serienummer för att vara en sävsparvsring. Va, det står ju Inst, ozzano, Bo, Italy, på ringen också! - Va kul, det är ju inte så vanligt med italienska ringar i Tåkernvassen.
Årets tredje utländska kontroll var ett faktum – en gammal hona av sävsparv alltså. Återstår att se när och var i Italien den blev märkt.
Morgonens summa slutade på blygsamma 22 fåglar av 5 arter.
Hittar du en ringmärkt fågel kan man rapportera det på naturhistoriska riksmuséets hemsida, www.nrm.se
-Var noga med att läsa av ringnumret.
Text: Lars Gezelius

Måndag 10 augusti
Nu blommar det! och det kryllar av simfåglar!
Under paddlingarna i somras kunde vi konstatera att vattnet i sjön var mycket klart och undervattenvegetationen, i form av kransalger, krusnate och axslinga, frodades. Under juli och augusti har dock bilden ganska snabbt och överraskande förändrats. I stora områden har fintrådiga alger blommat upp och klumpat ihop sig till stora gulgröna chok av sammanhängande ”gegga” på ytan och vattnet har blivit grumligare. Dessa områden kan ses från Glänåstornet som numera fått sin vassbeklädnad. Spanar du ut över sjön med tubkikare är sjön alldeles svartprickig av simfåglar. Jag (Lars Gezelius) har aldrig sett på maken i denna sjö. Sothöns och brunänder dominerar. Kanske rör det sig om 50 000 änder/sothöns i sjön nu! Här finns tydligen mat i stora lass. Hur vet de det? Hur hittar alla hit? Tar de alltid vägen förbi Tåkern och kollar födotillgången? Vad innebär algblomningen för sjöns vatten och makrofyter (större undervattensväxter)? Frågorna är många men svaren få – än så länge. Undersökningar är på gång. Länsstyrelsen har låtit fotografera sjön från flygplan idag och limnologen Anders Hargeby med gäststudenter från universitetet i Greifswald (Tyskland) ska ta vattenprover och kartera vegetationen. Fältstationens aktiva ska försöka sig på att räkna alla simfåglar nu på lördag.

Söndag 9 augusti
Ringmärkningssommaren kan summeras
Under juli och augusti har den standardiserade märkningen vid Renstad kanal pågått nästan dagligen. Ringmärkare/platschefer har varit Anders Olovsson, Kim Arrio, Karl-Martin Axelsson, Joakim Wallin, Lars Gezelius med assistans av Adam Bergner, Ellen Hultman, Daina Feldmane (Lettland), Cansu Önlen och Ezgi Celepci (Turkiet). Fångsten är väl något bättre än i fjol och förfjol, men ändå ganska måttlig. Bästa morgon blev 92 märkta i slutet av juli men annars har fångsterna legat på 20 – 30 fåglar per morgon. Totalt har nu 2075 fåglar märkts i år varav 1026 boungar och 1049 flygga, bl.a 1 törnskata, 12 vassångare, 80 skäggmesar, 47 lövsångare, 2 trastsångare, 7 kärrsångare, 2 gräshoppsångare, 167 sävsångare, 319 rörsångare och 55 sävsparvar.
Samling vid märkbordet med dräktstudier, märkning och fika. Kim Arrio, Ellen Hultman,
Peter Berglin och Daina Feldmane.                                                 Foto: Lars Gezelius

Rörsångare som numera vägs digitalt.                                  Foto: Lars Gezelius


Daina Feldmane från Lettland med en vassångare                Foto Lars Gezelius


Avslutningsmiddag i trädgården för de turkiska studenterna    Foto: Lars GezeliusJuvenil kärrsångare                                               Foto: Adam Bergner.
Det är ännu så länge sparsamt med bladlöss i vassen, vilka utgör en viktig födokälla för bl.a. rör- och sävsångare. Framöver kommer märkningen att bedrivas något mer sporadiskt och mestadels på helger. Kontakta Lars Gezelius 070-325 12 88 om du vill vara med någon morgon.
Anders Olovsson med en nymärkt ladusvala                         Foto: Adam Bergner

 

Söndag 12 juli
"Höstmärkningen" är igång
I sluet av juni började den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal. Platschef och ringmärkare har varit Kim Arrio från Norrköping. Till sin hjälp har han haft två tuskiska studenter från universitetet i Adana i södra Turkiet, Ezgi och Cansu. Fångsten har bedrivits under tio morgnar från 04.30 - 10.00 med 10 - 12 nät. I början av juli fångades ett 10-tal fåglar per morgon men nu (när ungfåglarna börjat röra på sig) har fångsten överstigit 20 vid ett par tillfällen, så det ser ganska bra ut inför sensommaren. Hittills i år har ca 1500 fåglar märkts och över 1000 av dem är märkta som boungar. Cansu och Ezgi ska göra ett specialarbete om rörsångarnas och sävsångarnas tidtabell och fettupplagring inför flyttningen till Afrika. I övrigt har det räknats en del svarttärnor och knölsvanar. I början av juli fanns 14 par svarttärnor med ägg och ungar vid Tovören, men sedan dess har det ju regnat rejält så de har nog inte klarat sig. Över 100 knölsvansfamiljer har setts och minst 2500 rastar ute på sjön tillsammans med stora mängder änder och sothöns. Nu under vecka 29 gör vi ett uppehåll i fångsten men från vecka 30 och framåt återkommer karlstadsonen Anders Olovsson som platschef.
Kim, Ezgi och Cansu räknar svanar vid Glänås.                               Foto: Lars Gezelius       

Måndag 23 juni
Pilgrimsvåren
Nu är årets kontroll av häckningarna av pilgrimsfalkar fullbordad. Det blev både ros och ris detta år. De två paren på Omberg lyckades bra och i ett bo kunde fyra ungar märkas och i ett annat var det en unge och ett rötägg.
I det sistnämnda boet är modern den gamla ”B7” (bilden) som är född 1997
Foto: Lars Gezelius

. I Sommen gick det sämre. Här sågs ruvande fågel i slutet av maj men vid besök i mitten av juni fanns ingenting på bohyllan. Här kan man bara spekulera i vad som gått snett. Tre falkar uppges ha setts i reviret vilket kan leda till bråk och misslyckande. Predation av berguv är ju tänkbar liksom mänsklig störning. Peter Lindberg på projekt pilgrimsfalk säger att relativt sett många par har misslyckats i år. Kanske får man skylla på den kalla försommaren. Nåväl, ett glädjeämne var att en säker häckning konstaterades i Kolmården och här kunde tre ungar märkas. Det gör åtta ungar i länet, samma som i fjol. Dessutom märktes två ungar söder om Gränna (Jönköpings län) hos ett nyupptäckt par, där honan är född 2006. Årets ungar fick blå ring på höger ben och svart ring på vänster med två bokstäver på. Stort tack till klättrarna Samuel Almquist och Fredrik Schlyter som smidigt klängt i branterna och hjälpt oss att leverera ungarna för märkning.
I övrigt känns det lite surt att finvädret kommer nu när häckfågelinventeringarna i princip är över…Det blir nu tomt på stationen i några dagar men i slutet av månaden kommer Kim Arrio och startar upp årets märksäsong i vassen.

Söndag 21 juni
Anders och Adam jobbar i träsket

Här kommer en liten rapport om vad Anders Olovsson och Adam Bergner, lyckats med i vassarna runt Tåkern.

 -Vi har lokaliserat hanar av vassångare och märkt dessa. Totalt har vi märkt sex hanar och årets totalsumma är nu uppe i åtta fåglar, vilket är rekord. De västra vassarna avlyssnas genom paddling i kanot och hanar som hittas, lockas in i slöjnäten med hjälp av uppspelad sång. Hanarna reagerar blixtsnabbt på sången från bandspelaren eftersom de luras att tro att en rival finns i reviret. Ofta dröjer det inte mer än en halvminut innan hanarna har fastnat i näten och därefter individmärks de för att man ska få en uppfattning om hur de rör sig i vassarna och om samma fåglar återkommer flera år. I tre fall har hanarna också konstaterats ha honor i reviren. Dessa har hörts locka i vassarna samtidigt som hanarna har mätts och blivit vägda.
Foto: Anders Bergner
Totalt finns nu 12 kända revir vid sjön i år. Alla är lokaliserade i sjöns västligaste del och de flesta går inte att höra från land. En fågel har dock hörts under en längre tid från asfaltsvägen vid Charlottenborg och vid gynnsamma vindar borde man också kunna höra en fågel från plattformen vid Svanshals udde om man lyssnar åt väster. Stationspersonalen hoppas nu på gynnsamt väder så att åtminstone något par ska lyckas med häckningen. Vi hoppas också att någon av våra färgmärkta fåglar ska återkomma till sjön eller att återfynd ska göras.

Början av juni
Hej tärna, hur mås det…?
Sedan många år har vi vant oss vid att skräntärnor dyker upp i Tåkern på högsommaren och fram i augusti. Dvärgmås har vi aldrig vant oss vid. De har alltid varit sporadiska och oförutsägbara. Ett par häckade senast år 2002.

Ett par år i rad har skräntärnor funnits vid sjön vid lite ”udda” tid, från mitten av maj och in i juni. Skräntärnor verkar vara mycket trogna sina traditionella häckplatser. Enstaka par har häckat i Vänern men veterligen aldrig i Vättern. Men vem vet vad skräntärnor i Tåkern i maj och juni har för tankar om bosättning?

Ett par unga dvärgmåsar sågs lite då och då fram till i varje fall månadsskiftet maj – juni. Skrattmåsen verkar långsamt återhämta sig i Tåkern. Kan något dvärgmåspar lockas med i uppgången, tro?

 
Skräntärna och

ung dvärgmås i Tåkern i månadsskiftet maj-juni.Bilder: CHRISTER ELDERUD / N

Fredag 5 juni
Årsrapport 2008 har kommit
Klicka här eller under Årsrapporter i menystegen till vänster

Söndag 31 maj
Skratt i Tåkern
Efter årets första paddelturer kan vi redan nu konstatera att skrattmåsen lyckligtvis går mot sitt bästa år i Tåkern sedan 1989!!, dvs det bästa på 20 år. Det är ju oerhört glädjande eftersom skrattmåsen verkligen är en nyckelart i en fågelsjö. De största kolonierna finns vid Glänås med drygt 1200 par och vid Tovören med ca 800 par. Vid Tovören håller även en koloni svarttärnor på att etablera sig. 24 fåglar varnade på platsen under söndagen. Vattenkvaliten ser bra ut med relativt klart vatten och kransalgerna är på gång att spira under ytan. I helgen kunde också två vassångarhanar ringmärkas och förses med individuella färgringar.
Vassångare                    Foto: Lars Gezelius

Söndag 23 maj
Nu tar vi tag i Tåkern
…paddeltag alltså. Slutet av maj till mitten av juni är paddlingens tid i Tåkern när det gäller inventeringsverksamheten. De första turerna har genomförts i östra delen och i Renstad yttre.
Regnskurar och kraftiga vindbyar får man tampas med, 

ibland men det förekommer underbara perioder med stilla väder.
Vyerna från sjösidan sett är dock alltid  fantastiska. I Östra delen fanns några skrattmåskolonier och många skäggdoppingpar bland måsarna. De fösta svankullarna är nu ute på sjön. I Renstad yttre upptäcktes två nya vassångare. Vattnet verkar klart och fint och undervattensvegetationen med kransalger och krusnate m.m. är på gång. Ännu återstår att se om det är några svarttärnor på gång någonstans i det stora träsket. Vad gäller strandängarna kan vi redan nu konstatera färre grågåskullar jämfört med föregående år. Totalsumman kommer att stanna på omkring 300 kullar. Nu kan man också se de första tranungarna, bl.a. ett par vid Lövängsborg med en liten roströd unge. Personal framöver kommer nu att vara Anders Olovsson och Lars Gezelius.

Foto: Lars Gezelius

Måndag 18 maj
Hög stork och svan i Svanshals...
Den förgyllda svanen på toppen av kyrkkorset på Svanshals kyrka har funnits på sin plats sedan år 1734. Den stork som setts på flera ställen vid Tåkern den senaste tiden blev på måndagen möjligen inspirerad av sin upphöjda fågelkollega. Storken placerade sig för "nattkvist" på den högsta punkten i närheten, en skorsten vid kyrkans granngård, Svanshals Mellangård. Därifrån lär utsikten över bygden vara magnifik. Vagnshjul saknas dock.

         
Svanen på kyrkan i Svanshals har fått ställskap av en stork på en skorsten ett hundratal meter bort.
Bilder: CHRISTER ELDERUD / N

Tisdag 5 maj
Fint och välförtjänt pris
Christer Elderud fick landshövding emeritus Rolf Wirténs kulturpris igår under en ceremoni på slottet i Linköping för sin stora insats med Tåkernfondens tillblivelse och för sitt gedigna naturfotograferande under många år samt för sitt folkbildningsskapande arbete med föreläsningar med mera.


Landshövding emeritus Rolf Wirtén och kulturpristagaren Christer Elderud. Med på bilden är också fru Gunwor Wirtén och fru Eva-Lena Elderud. Text och bild Gebbe Björkman

Torsdag 30 april
Nya Glänåstornet invigt
Det nya fågeltornet vid Glänås är invigt. Tornet står på exakt samma plats som det gamla tornet som stod i 46 år. Det nya tornet, med sin 140 meter långa promenadramp till femmetersnivån, utgör första etappen i uppbyggnaden av Naturum Tåkern.


Landshövding Björn Eriksson förrättade invigningen, assisterad av arkitekten Gert Wihngård och Ödeshögs kommunalråd Magnus Oscarsson, i strålande väder och inför en talrik publik.
Naturguider finns vid Glänåstornet varje lördag, söndag och helgdag.
Bilder: CHRISTER ELDERUD / N

Onsdag 29 april
Nya tornet i Glänås invigs
I morgon onsdag invigs det nya fågeltornet i Glänås av landshövding Björn Eriksson. Invigningen börjar kl 11.00. Fram till kl 16.00 guidar Länsstyrelsens naturguider  kostnadsfritt.Naturum Tåkern
Nu finns den nya hemsidan för naturum Tåkern, www.naturumtåkern.se Du kan via en webkamera se vad som händer runt fågeltornet.

Lördag 18 april
Nytt torn och nya holkar vid Glänås
Under lördagen var det dags att förnya holkbeståndet vid Glänås. Joakim Gustafsson, Karl-Martin Axelsson, Konny Hörberg och undertecknad satte upp ett 30-tal nya småfågelholkar öster om det blivande nya naturum. Vi kunde konstatera att lövsångarna nu kommit och svarthättan sjöng. Efter denna aktivitet kunde vi njuta av utsikten från det nya fågeltornet vid Glänås.

 
 I viken utanför har skrattmåsarna börjat sina häckningsbestyr.

Flera änder visade upp sig fint vid kolonin – skedand, årta, snatterand, kricka och stjärtand. En tjusig gammal havsörn seglade uppe i skyn. Härligt!
En koll på några strandängar, bl.a. Kvarnängen och Bankängen, visade att många tofsvipor nu börjat ruva.
Text och bild Lars Gezelius

Tisdag 24 mars
Fågelbloggen
Med det passande namnet Fågelbloggen har Claes Nilsson startat en blogg där han, som han säger..."-
kommer att rapportera från mina egna turer i markerna, tipsa om ställen där man bäst kan se mycket fågel, förklara fåglars beteende. Och mycket mer." Claes jobbar som sportjournalist på tidningen Östgöta Correspondenten. Men hans stora intresse för fåglar går nog före sporten, förstår man när man läser hans ingress på bloggen.

Tisdag 17 mars
Knölsvanarna mitt i naturen
Östergötlands landskapsdjur är ju knölsvanen. SVT:s ”Mitt i Naturen” gör nu en serie inslag om landskapens olika landskapsdjur och i dag var turen kommen till Östergötland. Ska man berätta om knölsvanen i dessa krokar faller ju valet rätt snabbt på ”svanarnas sjö” – Tåkern. Det var en kall nordanvind men, vårtecknen var många, ängspiplärka, brun kärrhök och många nyanlända brunänder, bläsänder och inte minst knölsvanar.
Foto: Lars Gezelius
Över 1000 knölsvanar har sökt sig till sjön för att ta del av det skafferi som nu öppnar sig i form av stora isfria områden. Inslaget kommer att sändas någon gång i maj.

Lördag 14 mars
Många vårrastande gäss
Lördagens gåsräkningspremiär bjöd på onormalt höga siffror. Sädgässen toppade med 8450 ex och det är den högsta vårsiffran sedan 1999 då drygt 12 000 ex rastade. De senaste åren har antalen i regel legat i intervallet 2000 – 5000. Det är förmodligen en effekt av att isen ännu ligger tjock på sjöarna längre norrut i Sverige och att sädgässen då gör halt vid Tåkern. Nu finns tre stora öppna råkar med öppet vatten där de kan övernatta även om gässen ibland kan stå på isen och sova. Knölsvanar har också anlänt i stor mängd och i lördags fanns ca 1300 svanar i sjön. Övriga antal var grågås 4840, kanadagås 1830, spetsbergsgås 23, bläsgås 5, sångsvan 209, trana 22 (de häckande paren anländer först). Ovanligheter som mindre sångsvan (6) och berguv (1) sågs också. Kan hända nåddes vårtoppen av sädgäss redan vid första räkningen. Vi räknar dock även de tre kommande lördagarna – vi har ju t.ex. fler flyttande tranor att vänta i början av april.

Lördag 14 mars
I väntan på islossning
Tåkerns knölsvanar är nuförtiden aldrig långt borta från sjön. Tåkerns is ligger ännu men råkar har gått upp och knölsvanarna väntar, liksom alla andra, på bestående vår.

Knölsvanarna koncentrerar till områden där råkar brutit upp i sjöisen, t ex norr om plattformen vid Svanshals udde.                                            Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Torsdag 26 februari
Det växer så det knakar i strandskogen
Det nya fågeltornet i Glänås börjar hitta sin form. Byggarna har lyckats bra med sin uppgift att få in konstruktionen mellan träd och buskar. Arbetet med tornet beräknas vara klart under april månad och invigningen kommer att gå av stapeln den 29 april klockan 11.00. Alla är mycket välkomna!
Foto: Ruben Brage

Fredag 20 februari
Nytt Info
Det nya numret av "Tåkerns Fältstation informerar" har nu kommit ut. Du kan ladda ner det här eller gå in under rubriken "Info-bladet" i menystegen till vänster.

Söndag 1 februari
Märkpremiär i Tåkernvassen
Denna fina vinterdag var det märkpremiär för året i vassen vid Renstad kanal. Förhoppningarna var att fånga några skäggmesar, så tre nät sattes upp på morgonen. Även om skäggmes hördes i området var det bara en enda blåmes som flög in i näten under de fyra timmar de satt uppe.
Marcus Danielsson vittjar näten. Foto: Joakim Gustafsson
Vid fågelbordet intill Kvarnstugan var det desto mer rörelse så även där fanns ett nät uppe. Totalt märktes åtta blåmesar och två entitor där under dagen och en nötväcka märkt i november förra året samt fyra blåmesar märkta i juli, september och november kontrollerades.

Nötväckans vinge mäts till 88 mm. Foto: Marcus Danielsson
I övrigt sågs en varfågel vid Renstad kanal och åtta stjärtmesar vid Kvarnstugan. Under lördagen sågs en blå kärrhökshanne och 30 stjärtmesar vid Lövängsborg och tidigare i veckan en pilgrimsfalk i norra delen av sjön.
Blåmesen, liten men väldigt tuff. Foto: Joakim Gustafsson

Lördag 10 januari och Trettondagen 6 januari
Tåkern bjuder på skridsko
Det var ju ett tag sedan man kunde uppleva Tåkern på detta magnifika sätt. Under Trettondagen bjöd Tåkern på kalasfin skridskois vilket lockade många skridskoåkare. Den hårda västanvinden gjorde dock skridskofärden tung i ena riktningen men så mycket härligare i den andra. Isen är nu ca 15 cm tjock och nu finns bara en liten vak kvar med öppet vatten där knölsvanarna (ca 250 st.) trängs tillsammans med några knipor. I början på januari har vi genomfört två punktrutter och räknat fågel standardiserat Omberg respektive Tåkern runt. Under lördagen 10 januari hade blidvädret skapat lite smältvatten uppe på isen men det var ändå härliga skridskoförhållanden. En stor råk med öppet vatten går nu mellan Renstad Yttre bort mot Lindön. Där svanarna håller till i den största öppna vaken. I vassarna har skäggmesar hörts här och var. Under lördagen sågs också en adult havsörn och en fjällvråk.
Foto: Lars Gezelius

Torsdag 1 januari 2009
Svanflyttartid
Tåkerns knölsvanar har tagit för vana att stanna kvar i sjön så länge det finns minsta tillstymmelse till öppet vatten. Förr, om vi går i varje fall 20 år tillbaka, brukade svanarna lämna sjön på senhösten.
Ännu på torsdagen fanns 1000-talet svanar kvar vid minimala isöppningar men oron ökade. Flockar drog ständigt fram och åter som för att "kolla läget". Från plattformen vid Svanshals udde noterades att svanflockar också gav sig iväg från Tåkern mot sydväst.
Kylan ser ut att bita sig kvar. Då lär Tåkerns sista öppna råkarna frysa till. Svanflyttningen lär fortsätta.
                                                                                            Bild: Christer Elderud / N
Hundratals knölsvanar samlar sig vid de få råkar med öppet vatten som ännu bjuds i Tåkern. Här en råk någon kilometer norr om Svanshals udde med Rogslösa kyrka i bakgrunden. Med fortsatt isläggning lär svanarna få lämna sin kära sjö tillsvidare.
                                                                                            Bild: Christer Elderud / N

Flockar av knölsvanar sågs under torsdagen lämna sjön mot sydväst. Resan kan gå vidare till västkusten eller danska farvatten, kända vintertillhåll för Tåkernsvanar.

Gott Nytt År 2009

Nu har vi flyttat 2008 års nyheter till Nyhetsarkivet.

Länkar till Nyheter från tidigare år hittar du uppe till höger under rubriken Nyhetsarkivet