Tåkerns Fältstations nyhetsarkiv

Här kan du se vad som varit nyheter en gång....

2004

 

Nyheter

Gott Nytt År

Fredag 31 december 2004
Rapporter ur Vingspegeln                                       

Här är tre rapporter ur Vingspegelns Tåkernnummer. De visar Ringmärkning 2003, Fågelobservationer 2003 samt Årsrapport om arbetet vid Tåkerns Fältstation 2003.

Söndag 21 november 2004
Vinter på Tåkern                                                                                             Nu har vintern kommit och större delen av sjön har snabbt frusit till. I dag var t.o.m några skridskoåkare ute på sjön. Dessförinnan syntes ca 10 havsörnar på isen. I går sågs ett par tofsvipor på ett nyplöjt fält utanför fältstationen. Gårdagskvällens gåsmiddag blev en uppsluppen tillställning med diverse tävlingar och ett fint bildspel om Goa, Indien av Gebbe Björkman. 

Söndag 7 november 2004
Fin höstdag
Denna fina och helt lugna morgon märkte vi lite nere vid Renstad kanal. Vi såg en gransångare men vi fick bara två gärdsmygar och två blåmesar. De högflygande skäggmesarna ville inte flyga i näten. Vid Glänåstornet såg vi minst 1000 brunänder, 200 knipor, 500 vigg och 100 snatteränder på den spegelblanka sjön. Vid Ramstadbron flög drygt 2000 sädgäss ut vid 7-tiden. Blåmes juv                                      En ung blåmes.                                                     FOTO: Lars Gezelius.

Lördag 30 oktober 2004
Över 10 000 sädgäss
I morse räknades drygt 10 000 sädgäss in runt sjön, vilket är höstens högsta notering. Det var också ovanligt gott om spetsbergsgäss (80) och vitkindade gäss (84). Av övrigt räknat fanns det 10 bläsgäss, 5 tranor, 120 grågäss och 1440 kanadagäss. En fjällgås finns också kvar vid sjön. Under morgonen ringmärkte Karl-Martin Axelsson, Kim Arrio, Johan Jensen, Axel Jenssen och Elis Ölvingsson i vassen. Det blev några grå- och grönsiskor samt enstaka skäggmesar.anser_fabalis

Lördag 23 oktober 2004
9000 sädgäss
Denna regntunga morgon räknades 9000 sädgäss in runt sjön, vilket är höstens högsta siffra för sädgås. Dessutom 2600 grågäss och 200 tranor, vilket är ovanligt höga antal så här års. Utanför Kvarnstugan sågs en flock om 150 ljungpipare. Karl-Martin Axelsson visade ringmärkning (2 rödhakar) för en grupp besökare vid Glänåstornet.

Lördag 16 oktober 2004
Ringmärkningsguidning med skägg & rör                                           Idag kom en lärargrupp från högstadiet i Skärblacka på besök och kollade in ringmärkningen. Karl-Martin Axelsson visar här upp en mycket sen rörsångare. Skäggmesen var ju annars den stora attraktionen. Ringmärkning

Onsdag 13 oktober 2004
Tåkern på TV
Idag kom SVT:s Mitt i Naturen på besök till Tåkern för att spela in ett program om Tåkerns gäss och väldiga vassar. Vi hade tur som fångade och ringmärkte årets sista (?) rörsångare. Programmet sänds i SVT onsdag 3:e november kl. 20.00. Mittinaturen
Linda Olofsson och co. från SVT Sundsvall.                   FOTO:Lars Gezelius

Lördag 2 oktober 2004
Grågås vs sädgås  - oavjort!
Idag på världsfågelskådardagen räknade vi åter tranor och gäss vid Tåkern. Det blev ca 8000 för både sädgås och grågås. Tranorna börjar nu minska men 2360 räknade vi ihop. Årets sista (?) rörsångare märktes vid Renstad kanal under morgonen. 

Söndag 26 september 2004
Vår färgmärkta trana lever!
1 juli i år märkte vi den första tranungen någonsin vid Tåkern. Den försågs med färgringar (se notis nedan) och nu har den alltså setts gå med sina föräldrar strax norr om Tåkern.  

Lördag 25 september 2004                                                                                                                 40 år sedan första fågeln märktes i Tåkern                                            Idag är det exakt 40 år sedan Christer Elderud och co. märkte den första fågeln, en rödhake, vid den då nyupprättade fågelstationen vid Glänås. Det firades idag med ringmärkning för allmänheten vid Glänås fågeltorn. Ett 70-tal personer besökte oss och fick se en av årets sista rörsångare förses med ring. Vi har nu passerat 80000 märkta fåglar vid Tåkern. 

Lördag 25 september 2004
3100 tranor och 23700 gäss!
Vid morgonens räkning blev det "all time high" för grågås vid Tåkern. 14400 lyder det nya rekordet på och det kom ovanligt sent på säsongen. Vi räknade även in 5100 sädgäss, 4200 kanadagäss och 3100 tranor. Även den sistnämnda siffran är bland det högsta för Tåkern.

Söndag 12 september 2004
2500 tranor och 16000 gäss!
Det var internationell grågåsräkning i söndags och vi var med. 11 350 grågäss räknade vi ihop och det är rekord för mitten av september. 2560 tranor är också en relativt hög siffra. De första sädgässen har kommit och fick ihop 1040 ex. Antalet kanadagäss var 3500.

Söndag 5 september 2004
Blåhake ringmärkt vid guidemorgon
Det är inte ofta vi fångar blåhakar vid Renstad kanal. Det var flera år sen sist. Men denna morgon, när Linköpings fågelklubb kom på besök, flög denna gamla hona påpassligt in i ett av näten. Under helgen har över 150 fåglar märkts och nu har även skäggmesarna kommit igång. Blåhake
Blåhakehonan.  FOTO:Lars Gezelius

Lördag 28 augusti 2004
10900 grågäss & 1090 tranor räknade                                                  Årets andra gåsräkning resulterade i 10900 grågäss. Siffran är ju hög men det är liksom vid förra räkningen något färre än det brukar vara vid den här tiden. 1090 tranor räknades och det är också lägre än det varit denna tid de senaste två åren. Det finns tättingar kvar i vassen också. Under morgonen ringmärktes 51 fåglar, mest rörsångare med 38 st. följt av sävsångare 10 och sävsparv 3. Vid Sjötuna udde rastade många fina småvadare; 35 kärrsnäppor, 8 spovsnäppor och 21 småsnäppor.

Lördag 14 augusti 2004
8200 grågäss räknade                                                                               Årets första gåsräkning resulterade i drygt 8000 grågäss. Siffran är ju hög men det är något färre än det brukar vara vid årets första räkning.  Vid simfågelräkningen blev det rekord för snatterand med 400 ex. Den standardiserade ringmärkningen i vassen har nått "halvtid" och det är relativt gott om tättingar i vassen. För rörsångare är det normala siffror (730 märkta), medan det är ovanligt gott om sävsångare och sävsparv (380 resp. 125 märkta). 

Onsdag 28 juli 2004
Fågel så in i vassen!
Nu har den standardiserade ringmärkningen i vassen rullat igång - och det med besked. Fångsterna under julimorgnarna har legat mellan 40 och 80, med 113 som bästa morgon. Inte mindre än tre vassångare (alla ungfåglar) har märkts, vilket tyder på lyckad häckning i år igen. Nu jobbar Edgars Dzenis från vår vänsjö Engure i Lettland som ringmärkare. Snart ansluter även Anders Olovsson från Karlstad. Det är även gott om simfågel i sjön i år igen. Ca 1700 knölsvanar och uppskattningsvis över 8 000 brunänder och 10 000 grågäss för att nämna en del.
Årets första vassångare. Årsunge. Notera den rundade stjärten samt den relativt kraftiga näbben
FOTO:Lars Gezelius

Torsdag 1 juli 2004
Tranmäkning
I dag var det världspremiär för tranmärkning vid Tåkern. Projektet att märka tranor med färgringar drivs av Svenska tranarbetsgruppen och idag var Clas Hermansson och Leif Arvidsson från Hornborgasjöns fältstation här och instruerade oss i denna konst, som synes med lyckat resultat.Tranunge
Leif Arvidsson, Karl-Martin Axelsson och tranan. Spana nu efter denna färgmärkta trana.

Onsdag 30 juni 2004
Starkt jobbat, Janusz!                                                                             Janusz Stepniewski från Polen kan blicka tillbaka på en intensiv junimånad här vid Tåkern. Han har paddlat igenom det mesta av den stora vasslabyrinten och inventerat trastsångare, skäggdoppingar, måsar och tärnor, mm. Han har dessutom ringmärkt 242 boungar av skäggmes. Vi är imponerade, tackar och bugar.Januz
Janusz i sin favoritmiljö.

Söndag 6 juni 2004
Paddlingssäsong
Nu är det tid att paddla sig igenom vasslabyrinten i Tåkern och inventera häckande måsar, tärnor och trastsångare. Vi noterar även svanar och skäggdoppingar och ev. antal ungar. Det verkar bara vara omkring 600 par skrattmåsar men glädjande nog har ingen koloni prederats av mink (ännu). Svarttärnorna har varit svårt att få grepp om. Senast sågs ca 10 ex. i Renstad yttre. Vattnet är klart och kransalgerna är på väg upp över stora områden. Några rara arter blev det i månadsskiftet maj juni - tuvsnäppa (ny tåkernart), småtärna, ägretthäger och röd glada. Nattfågelinventeringen 2 juni gav bl.a 5 (!) sjungande vassångare och 13 småfläckiga sumphönor.                          Karl-Martin spanar på småtärnan. Notera kransalgerna.

Söndag 23 maj 2004
Starungarna på väg ut
Nu är starungarna en dryg vecka gamla och det är dags för märkning innan de blir flygga.
 
Kalle i kanot

Onsdag 19 maj 2004
Jocke och Ecke - platschefer
Här presenterar vi innevarande veckors PC:ar - Joakim Gustafsson och Erik Johnsson. Båda är mycket erfarna skådare och de kommer främst att inventera häckfåglar på strandängarna. Dessa herrar har också ambitionen att hänga in ett och annat i rarrisväg i träsket.

Fredag 14 maj 2004
Kricka ā la Americana                                                                           Veckans PC, Joakim Gustafsson, upptäckte en amerikansk kricka, ad hane, i sydöstra delen av sjön på självaste sin födelsedag. Han tog dessutom detta förträffliga kort på exemplaret som sällskapade med en vanlig krickhona. Det var andra fyndet för Tåkern och det sjätte för landskapet. Fågeln kan ev. ses från Glänåstornet. Observera att det råder tillträdesförbud utanför besöksområdena t.o.m. 30 juni.Amerikansk kricka

Söndag 25 april 2004
Bergfinkar i markerna                                                                       Stationsträdgården är full av bergfinkar på flyttning norrut. I morse kunde vi även ringmärka några av dem. Bergfink

Lördag 24 april 2004
Ture jobbar så in i vassen                                                                    Veckans platschef Ture Persson är vår nestor på Brunhök och rördrom. Nu är rätta tiden att pricka in tutande drommar och bobyggande kärrrhökar på vasskartor.Ture

Söndag 11 april 2004
Ringmärkning av vårprimörer                                                                Våren är här på allvar. Idag märkte vi årets första fåglar i trädgården vid Kvarnstugan. Här en tjusig rödhake som var vid gott hull och vägde 17,8 gram. I övrigt har vi sett en fjällgås vid Karleby, flera bobyggande buna kärrhökar och spelande storspov
Rödhake
FOTO: JOAKIM GUSTAFSSON

Lördag 3 april 2004
Nytt tranrekord igen                                                                                Vårens fjärde gåsräkning genomfördes idag. Inte mindre än 3219 tranor räknades in under morgonen och det är nytt vårrrekord för Tåkern, nästan 900 fler än i fjol. Hösten 2001 rastade 3500 tranor och det är den högsta siffran någonsin vid sjön. 

Lördag 27 mars 2004
Gåsvår vid Tåkern                                                                                       Sjön är nu helt öppen. Vårens tredje gåsräkning genomfördes idag. Kanske har sädgåstoppen passerats nu. Förra helgen räknades ca. 3600 ex och idag var det ca. 2700. Grågässen har förmodligen börjat lägga ägg redan och idag räknades 2000 ex. vid sjön. Det har även setts en och annan bläsgås, spetsbergsgås och tundrasädgås. Tranorna ökar nu och idag räknades ca 450 ex. - de flesta vid Säby och Svälinge. 181 sångsvanar räknades också in, de flesta vid Bankängen. Se mer på Svalan-länken här ovan.

Söndag 7 mars 2004
Vårvinter på Tåkern                                                                                 Grattis Norge säger vi idag! Föret är fint på Tåkern också. Våren låter nog vänta på sig lite, men den första rördrommen är observerad och det finns några hundra sädgäss vid sjön. I stort sett hela sjön är frusen, men det finns 100 knölsvanar vid en råk ute på sjön. Övriga obsar idag var havsörn 1, kungsörn 1, stenfalk 2, pilgrimsfalk 2, ormvråk 1, fjällvråk 1 och skogsduva 1.
Prästörens öar - nyligen vassröjda.
FOTO:LARS GEZELIUS

Onsdag 3 mars 2004
Årsmötet avklarat                                                                              Föreningens årsmöte hölls i kväll på Mjölby hembygdsgård. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna avlöpte väl. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning trots att kassaberättelsen slutade med röda siffror. I styrelsen blev det en förändring då Karl-Martin Axelsson valdes in som ledamot. Kvällens föreläsare var Professor Ulrik Lohm på Tema Vatten, Linköpings universitet. Han kåserade om personligheter och händelser vid Tåkern   under tidigt 1900-tal. Årsmöte 2004
Ordförande Bengt Andersson (till höger) tackar Ulrik Lohm för kvällens intressanta föredrag.                                   
   FOTO:Lars Gezelius

Söndag 4 januari 2004
Oj, oj, oj, Tåkern! - som ett salsgolv
Sedan några dagar har isen lagt sig på Tåkern och bjudit skridskofrälsta och andra på högtidsstunder med slät och genomskinlig is som inte skådats på flera år. Nu kan man också skåda fisk ! Hela sjön är tillfrusen och det är nu säker is, men kom ihåg isdubbarna. På isen finns 10-15 havsörnar och ett 100-tal knölsvanar. Stör dem inte i onödan. Varje extra ansträngning för dem kan vara förödande under vintern. I vassarna har hörts en del skäggmesar och enstaka varfåglar och blåhökar ses också.Is Det glatta livet på Tåkern                                                                           FOTO:Lars Gezelius

Söndag 21 december
Tåkerns Fältstation önskar                                                                       God Jul & Gott Nytt år !
Nu faller vinterns första snö och Tåkernbygden blir som ett julkort. Sjön är dock fortfarande öppen och det rastar ännu många svanar. Så sent som 7 december räknades 2200 !

Lördag 15 november
Nu är det färdigräknat !?
Morgonens gåsräkning var den sista organiserade räkningen för hösten. Det milda novembervädret gör att många gäss fortfarande är kvar vid sjön. 7130 sädgäss och 1330 kanadagäss räknades. Det är en mycket hög siffra för sädgås i mitten av november. En titt i historeböckerna visar att endast 2000 var var antalet högre vid denna tid. Över 100 spetsbergsgäss finns nu också vid sjön vilket är rekord. Nu kan vi alltså summera gåshösten vid Tåkern. Det blev rekord för grågås 30 augusti med ca 13400 medan sädgässen inte kom över 10000, vilket bara hänt en gång sedan 1974. Klicka här så ser du antalet gäss och tranor vid Tåkern vid höstens räkningarI stugvärmen
Återsamlig i stugvärmen efter räkningen.

Lördag 25 oktober
Minifältisar på läger vid Kvarnstugan
Denna morgon hade vi besök av 10 minifältisar från Naturcentrum i Linköping . Gåsräkning och ringmärkning stod på programmet. Morgonens räkning slutade på höstens högsta antal sädgäss, 8300 och enstaka spetsbergsgäss och bläsgäss. I den kalla vinden var det inte så mycket rörelse nere vid vassarna men vi ringmärkte en gärdsmyg, två blåmesar och sist men inte minst två skäggmesar som blev minifältisarnas klara favoriter - undra på det.Besök

Att få hålla en skäggmes i handen var en absolut höjdare !

Lördag 18 oktober
Gåsmorgon vid Tåkern i Naturmorgon/P1
P1:s Naturmorgon sändes idag från Tåkern och det var fullt av sladdar, mikrofoner och antenner i och vid Kvarnstugan. Naturmorgons Lasse Willén och Linda Larsson interjuvade Göran Bergengren, Lars Gezelius från Tåkerns Fältstation och Dan Nilsson från Länsstyrelsen. Huvudtemat var de rastande gässen vid Tåkern. Morgonens gåsräkning slutade på 7830 sädgässNaturmorgon P1

Sändning från Kvarnstugans kök. Göran Bergengren och Lasse Willén. Foto: Lars Gezelius.