Tåkerns Fältstations nyhetsarkiv

Här kan du se vad som varit nyheter en gång....

2006

Söndagen 10 december
Fortfarande en hel del att se
En svag högtrycksrygg gjorde att solen visade sig och det var ganska drägligt att vara ute och skåda vid Tåkern. Det finns en hel del gäss kvar, bl.a. ca 700 sädgäss, 1000 kanadagäss samt två grågäss och en spetsbergsgås. Sångsvanarna låg och ropade hela natten vid Renstadmaden. Ett 50-tal fanns i sydvästra Tåkern. I helgen sågs också en del rovfågel bl.a. en ung kungsörn vid Dags Mosse och några havsörnar i sjön. Vid Ramstad sågs två fina blåhökar lågt jagande över de gröna fälten samt en ormvråk. Föreningens traditionella gåsmiddag gick av stapeln i lördags med 22 pers i glada vänners lag.                             Foto: Lars Gezelius

Lördagen 11 november
Årets sista?...
gåsräkning genomfördes av ett 10-tal glada personer, trots det grisiga vädret med regn och blåst. 1530 sädgäss och 580 kanada-gäss blev de större siffrorna. Dessutom kan nämnas 3 grågäss, 4 spetsbergsgäss, 27 sångsvanar och en trana!Nu återstår i stort sett bara gåsmiddag 9 december, ett styrelsemöte samt sammanställningsarbete av årets inventeringar detta fantastiska och fågelrika år.
Ett stort tack till alla som ställt upp ideellt i vårt arbete för Tåkern och fåglarna!

 

Lördagen 28 oktober
Ännu ett rekord
Morgonens gåsräkning gav ytterligare ett rekord. Den här gången var det vitkindad gås som fick en toppnotering. Dessutom kan man igen konstatera att det efter blåsigt väder är fler kanadagås än vanligt som övernattat i Tåkern. Det är troligen gäss som annars skulle tagit sin nattvila i Vättern. Grågås 2540, kanadagås 3721, sädgås 10107, vitkindad gås 245, prutgås 2, spetsbergsgås 4, bläsgås 106, trana 730, sångsvan 37.             Gåsräknare vid Renstad kanal, Anders, Kim och Robert.               Foto: Lars Gezelius

Lördagen 21 oktober                                                                                                                     Fortsatt mycket fågel i sjön                                                    Trots en vädermässigt grå morgon, gav räkningen av gäss och trana höga siffror. Regnet höll upp precis lagom vid gryningen och det blev tillräckligt klart så att räkningen kunde genomföras på ett bra sätt. En temperatur på +7 grader och nästan vindstilla gjorde morgonen till mycket njutbar. Grågås 9770, kanadagås 210, sädgås 11750, vitkindad gås 50, spetsbergsgås 2, bläsgås 32 och trana 4950.

Lördagen 14 oktober                                                                                                            Tranrekord och skäggmesar                                                  Denna helg var det internationell räkning av tranor- gäss och simfåglar och det blev över lag mycket höga antal vid Tåkern. Tranorna rastade i rekordantal med 5800 ex. Det förra rekordet från i fjol var på 4100. Även antalet sädgäss var högt med 13000. Antalet grågäss minskar nu för hösten men 7000 finns kvar. Bland simfåglarna var det höga antal för skäggdopping (439), bläsand (8860), brunand (8560), vigg (6259, snatterand (220), knipa (600), skedand (69), salskrake (66) och knölsvan (2160). Skäggmesarna var också i farten med många flockar i högflykt i det fina höstvädret. Hela 80 ex ringmärktes under helgen.                                                                                                       Bild: JOHAN TRÄFF                              Bild: JOHAN TRÄFF

Torsdagen 12 oktober                                                                                                                                Ur Gebbes dagbok                                                                                  Gebbe Björkman har skrivit om sitt senaste besök på Kvarnstugan på sin hemsida. Här är länken till Gebbes hemsida, klicka sedan vidare till Dagboken.

Söndagen 1 oktober                                                                                                                                    En flyttfågel                                                                           Dvärgbeckasinerna flyttar, troligen brett över Sverige. Som vanligt varken ses eller hörs några dvärgbeckasiner förrän de fastnat i fångstnäten vid Tåkern.Helgen i månadsskiftet september gav åtta dvärgbeckasiner och därmed är elva beckasiner redan märkta vid oktober månads inträde.Beckasinerna mäts vilket kan ge en vägledning om kön men de flesta finns i ett mellanskikt där måtten för honor och hanar överlappar.                        Bild: CHRISTER ELDERUD / N

Onsdagen 27 september                                                                Andfänget på plats!                                                                                Under det senaste året har diskussioner pågått om att bygga ett så kallat andfänge vid Tåkern. Detta för att kunna fånga och ringmärka simfåglar för kunskapen om deras flyttningsvägar, men även att då kunna göra provtagningar på fåglarna för att kunna se förekomsten av olika fågelsjukdomar. Sverige har ett uppdrag från EU om att provta ett stort antal fåglar och  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har nu inlett ett samarbete med Tåkerns Fältstation om fångst och provtagning av fåglar vid Tåkern. I dag inleddes så det praktiska arbetet med att bygga upp ett flyttbart andfänge (se bilder). Arbetet förlöpte mycket smidigt och utfördes av Roland Mattsson, SVA, Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson, Tommy Berg. Stefan Liner på, Höje Jakt och upplevelser, bistår med utfodrings apparatur för att locka till sig fåglarna. Anders Olofsson på Tåkerns Fältstation kommer nu att ha daglig tillsyn över fällan och beskriva hur fåglarna uppträder på platsen. Efter en kort inkörningstid kommer fällan att gå i "operativt" läge med förhoppningen att kunna fånga, ringmärka och kanske provta en del fåglar. I första hand kommer fällan att vara igång fram till slutet av oktober. Under vintern kommer sedan andfänget att monteras ner. Vedebörliga tillstånd har inhämtats från Länsstyrelsen, Naturhistoriska Riksmuséet och markägaren.

Söndagen 24 september                                                                          Oro bland skäggmesarna                                                      Tåkerns skäggmesar är nu i full gång med den så kallade högflykten i det fina brittsommarvädret. Ovanför vassarna kan man se flockar på 10 - 50 skäggmesar gå upp i skyn för att eventuellt fatta beslut om att flytta till någon annan plats. I de flesta fall sänker sig flocken ner mot Tåkerns vassar igen, men ibland kan man faktiskt se dem dra iväg. En del av dem kan vi fånga i näten vid Renstad kanal. 20-30 per morgon brukar det bli. Hittills i år har vi märkt 150 st.                                 Bild: CHRISTER ELDERUD / N

Måndagen 18 sept                                                                                           Höstens första dvärgbeckasin                                                      Dybankarna vid Glänås är inte lika läbbigt bra som förra hösten. Men maden är nyfräst och djupa hjulspår har ändå drivit fram en gegga längs strandlinjen.Just i strandkanten fångades på måndagskvällen säsongens första dvärgbeckasin av Christer Elderud och Lars Frölich. Som vanligt varken hörs eller syns dvärgbeckasinen förrän den anträffas i nätet. Förra hösten, främst i oktober, märktes 23 dvärgbeckasiner. Vi må se hur det blir i år.Den nu ringmärkta beckasinen bedömdes som en ungfågel.Åldern är ofta besvärlig att säkert avgöra med hjälp av de subtila skillnader som främst stjärtfjädrarnas form visar.                                  Bild: CHRISTER ELDERUD / N

Söndagen 17 september 2006
Udda fågelfångst
Vid morgonens ringmärkning vid Renstad kanal fångades 21 fåglar. Skäggmesarna börjar komma igång efter sin ruggningsperiod och är nu tillsammans med rörsångare den vanligaste arten i fångsten. I dag fångades även ett par doldisar. Årets andra vattenrall gick in i nätet - en fågel som normalt är mycket försiktig och sällan låter sig fångas. Även årets andra vassångare fångades idag. Det var liksom den förra vassångaren (i juli) en årsunge.                   
FOTO: ANN-CHRISTINE WIKLANDER

Lördagen 16 september 2006
Gåsrekord                                                                                                    Nu är det gott om fågel i Tåkern. Morgonens räkning av tranor, gäss och simfåglar genomfördes under fina väderförhållanden av ett 15-tal personer under de tidigaste morgontimmarna. För grågås blev det en toppnotering "All time high" med 15 100. Det blev också mycket höga antal för många andra arter, som t ex trana 3000, bläsand 3512, snatterand 507, stjärtand 176, brunand 6585 och sothöna 8800. Hela listan hittar du på artportalen, länken hittar du här ovan.

Torsdagen 17 augusti 2006
Ringmärkning i vassen                                                                              Nu har den standardiserade fågelfångsten vid Renstad kanal varit i gång i en och en halv månad under ledning av platschefen Anders Olofsson. Fågeltillgången har varit god med 50-100 fåglar per morgon. Antalet kärrsångare har varit rekordstort med över 20 ringmärkta. Däremot är det sämre med sävsparv.                     Just nu är personalstyrkan stor. På bilden ses från vänster Gaidis Grandans (från Lettland), Anders Olofsson (Karlstad), Hans Ryttman (Uppsala), Elis Ölvingsson (Rimforsa) och Johan Jensen (Rimforsa). Efter den 20 aug kommer märkning endast att ske på helger och vissa vardagar.

Tisdagen 1 augusti 2006
Årets första kärrsångare märkt vid Tåkern                                      Ett perspektiv vi sällan får, Renstadviken från ovan. Renstad gård rakt fram i bakgrunden och kanalen in till Kvarnstugan med  fältstationen, till höger. Idag på morgonen fångades årets första kärrsångare. Fångsten ligger för närvarande på 70-90 fåglar per morgon. Märkplatsen ligger längst in, där kanalen börjar.                           Bild: CHRISTER ELDERUD / N

Måndagen 23 juli 2006
Ungdomsläger vid Tåkern                                                                       Läs ungdomarnas dagbok om vedermödorna att försöka få dygnet att räcka till.      Anders Olovsson från Karlstad är platschef nu och ringmärker varje morgon i vassen vid Renstad kanal. Fångsten ligger hittills på 50-100 fåglar per morgon vilket tyder på en bra häckningssäsong för vassfåglarna.
Dagarna vid fältstationen blir långa så här års. Här är en bild som tagits av Christer Elderud den 2006-07-23 klockan 21.30,vid Glänås, där han försökte hitta en stork som rapporterats tidigare på dagen.
                               Bild: CHRISTER ELDERUD / N

Måndagen 17 juli 2006
Tredje raka                                                                     
För tredje året i rad lyckades vi ringmärka Väversundatranornas unge. Detta år fick vi dock besöka platsen tre gånger innan familjen visade sig på ett tillräckligt bra ställe. Håll nu utkik efter den här och stationens övriga två ringmärkta tranor.

                                                                                            Foto: Karl-Martin Axelsson
 

Söndagen 2 juli 2006
Märkning i vassen                                                                                       Den här helgen började vi vår standardiserade nätfångst av fåglar i vassen vid Renstad kanal. Första halvan av juli blir det mest aktivitet på helgerna, men från 19 juli blir det daglig fångst. Fångsten denna helg blev måttliga 10 fåglar per morgon. Bland de ringmärkta kan nämnas en buskskvätta (som är en ovanlig besökare i vassen) samt en vassångare som ju är en vasslevande fågel, men en ovanlig sådan. Vassångaren var en årsunge, vilket tyder på att arten återigen häckat i Tåkern. Vi har även kontrollerat en sävsångare med italiensk ring.                          Buskskvätta, gammal hane. Foto: Ruben Brage.                            Vassångare, en ungfågel. Foto: Ruben Brage

Söndagen 18 juni 2006
Motigt för falkarna                                                                                  Även i år häckar två par pilgrimsfalkar på Omberg. 18 juni var det dags för ringmärkning av ungarna. Den gamla honan som varit med länge nu (JP19)                         lade fyra ägg, men bara två ägg kläcktes. De två ungarna såg välmående ut och kunde ringmärkas. Det var en hane och en hona. De fick färgringar som går att läsa av i fält med kikare. Lila ring på vänster ben och röd över blå på höger ben (se bild)                   med bokstäverna EA på honan och XA på hanen.
Det andra paret på berget har setts med en unge, men det är nu osäkert om den ännu är i livet. Bohyllan var tom häromdagen men falken varnade......

Fredagen 9 juni 2006
Gräshoppsångare                                                                      Det är inte lika gott om gräshopp nu, som det var på 60- och 70-talen. Men bandspelartekniken fungerar för fångst, som på pionjärtiden, där någon gräshopp finns.
Jag lokaliserade en gräshopp i kanten av stora vägen hemma vid Norrsjön i torsdags kväll (digitala hörapparater). Jag satte ett nät på fredagskvällen redan när det var ljust och drog igång bandspelaren vid pass kl 23.30. Det var innan fågeln börjat sjunga för kvällen men den reagerade omedelbart. Det tog tre minuter att få den fast.     
                             Bild och text: CHRISTER ELDERUD / N

Torsdagen 1 juni 2006
Stationens första färgmärkta trana är tillbaka!
Den 1 juni sågs den trana som ringmärktes vid Väversunda 2004. Den letade mat tillsammans med två omärkta tranor på ett fält söder om Kälkestad gård. Där höll den till även under sommaren 2005.                                                                      RBkR WRBk till höger                                              Foto: Mikael Hake

Måndagen 29 maj 2006
Tre av oss                                                                                                   Ecke och Gebbe hade ett möte med en luftakrobat med extra stora utmaningar. Erik "Ecke" Johnsson är platschef den här veckan på Tåkerns Fältstation. Gebbe Björkman  skriver på sin Webblogg denna dag följande på sin hemsida ( www.gebbe.com ).

- Vill du se en pilgrimsfalk, säger Ecke, när jag anländer till Stugan på kvällen för en stunds ro och avkoppling från all stress i ateljén. Den sitter på åkern mellan Holmen och Ramstad och käkar på en nyslagen ung skrattmås.

Självklart. Vi åker dit. Ute på den svarta mossjorden bakom flockar med grågäss sitter en gammal hane i en vit krans av fjädrar och äter koncentrerat men avkopplat.               Den har hunnit ganska långt i sin måltid när vi anländer och sliter i låret varvid skrattmåsfoten slänger och dänger. Det är mycket vackert medljus och eftersom jag inte har tubkikaren med mig ikväll får det bli studier i Eckes gamla antika Kowa. Jag memorerar automatiskt nackens nittiograders krök mot bytet i förhållande till ryggens vågräta linje, huvudet som ibland riktas snett uppåt för att svälja små slamsor och några fjädrar och den knallgula orbitalringen runt ögat och glansen däri även om avståndet är ett par hundra meter.

Fem minuter ger den oss, sen lyfter den efter någon halvminuts kikande, segar sig upp i en vid sväng bort mot Gottorps lagård där tofsviporna nästan tvingar ner den till backen igen. En pilgrimsfalkhane är inte så stor och den har klara problem med att komma vidare med bytesresterna till boplatsen på Omberg. Skrattmåsens vingar slingrar sig runt benen och hanen vevar frenetiskt utan paus med sina vingar och landar efter femhundra meters luftfärd åter i åkern, där bara huvudet sticker upp ur vårvetets ljusgröna motljusflor. Så får den vara.

En kvart senare när jag åter lämnar Stugan, en sjungande gräshoppsångare, Ecke i sin ensamhet, ett tjugotal par grågäss med duniga bollungar i ån och far hemåt över slätten, är den inte längre kvar. Kanske nådde den till och med ända hem till bobranten där de första två ungarna nu är kläckta.

Gebbe Björkman

Måndagen 15 maj 2006                                                                                                       Sångarparad i strandskogen                       Ärtsångare med sin speciella uppsyn och askgrå "mössa". Bild: CHRISTER ELDERUD / N.

Vårsträcket av Sylvia-sångare, bland annat trädgårdssångare, svarthätta, törnsångare och ärtsångare, är i full gång vilket framför allt hörs i Tåkerns strandskog och buskmarker. Att sträcket pågår för fullt avslöjas också vid ringmärkningen som pågår vid västra Tåkernstranden. Lövsångare, säkert både nordsträckande och blivande häckfåglar, märks också i protokollen liksom talgoxar, blåmesar och entita. Den vanligaste av dem alla, lövsångaren som lär finnas med 20 miljoner par i Sverige.

                                                                                       Bild: CHRISTER ELDERUD / N.

Onsdagen 10 maj 2006
Grönbenor i försommarnatten                                            Dvärgbeckasinprojektet fortsätter även nu under våren men den viktigaste ingrediensen saknas fortfarande: själva dvärgbeckasinen. Vi vet att dvärgbeckasinerna gärna rastar på dybankar under hösten och då kan lokaliseras genom spår och "näbbstick". Hur och var dvärgbeckasinerna rastar och beter sig under vårsträcket är oss fortfarande obekant. Herrestadsmaden har de senaste dagarna varit tillhåll för ett 80-tal grönbenor, tiotalet svartsnäppor och 20-taler brushanar. En vassångare har spelat flitigt liksom en småfläckig sumphöna åt Svälingehållet. En enkelbeckasin, en tofsvipa och tre grönbenor har ringmärkts.

En av rastande grönbenor som ringmärkts på Herrestadsmaden.                     Bild:CHRISTER ELDERUD / N

Söndagen 30 april 2006
Gråhakar och vassångare                                                                    Denna vår inventerar vi gråhakedopping. Det görs ju inte varje år, senast var 2000 då vi räknade 57 revir. Vi paddlar runt fämst i västra vassarna där vi spelar upp gråhakens läte - den låter som en stucken griskulting! Denna helg har Adam Bergner och Filip Larsson varit ute i kanoten. Vid en tur till Bankuddarna hörde de också en vassångare. Denna art har ju blivit bofast i Tåkerns vassar men detta är det tidigaste fyndet (29 april) någonsin vid Sjön.                  Kalle paddlar i Källstadviken. Här hördes 5 gråhakar.                       Foto: LARS GEZELIUS

Lördagen 9 april 2006
Andra gås- och tranräkningen för året                                         Följande räknades vid morgonens räkning:                                                    Sädgås 1550, grågås 1250, kanadagås 800, sångsvan 144, mindre sångsvan trana 860. Dessutom observerades bland annat följande under dagen: skräntärna 1, storspov 1, pilgrimsfalk 1,  rördrom 1, enkelbeckasin 10, skedand 2, stjärtand 2, gravand 2.

Vit mix:

                                Bild: Christer Elderud / N

Måndagen 3 april 2006
Ny årsrapport för 2005                                                                            Du hittar årsrapporten och några artiklar från Vingspegeln under rubriken Årsrapporter till vänster i "vasslisten".

Lördagen 1 april 2006
Vårens första gås- och tranräkning                                         Äntligen är vi då igång. Morgonen började med en svag SV vind med halvklart väder. Vi hade bemannat de sju platserna runt sjön som vanligt och räknade ihop följande:                                                                                                      Sädgås 1000, Grågås 1500, Kanadagås 1000, Spetsbergsgås 4, Vitkindad gås 2, Sångsvan 45, Trana 140.                                                                                     En gås med en avvikande färgteckning observerades.

Torsdagen 30 mars 2006
Våren brakar loss!                                                                                      Nu har kung Bore snabbt dragit norrut och det mesta av vattnet är i vätskefas.                  Fåglarna strömmar in i Tåkernbygden. Flera hundra sädgäss och sångsvanar har setts på fälten där små sjöar har bildats av allt smältvattnet. Tåkern är fortfarande frusen men det är vatten på isen. Övriga vårprimörer är skrattmåsar, tranor, brun kärrhök, rördrom, dubbeltrastar, rödhakar, ringduvor, och t o m fiskgjuse och sädesärla! På stationen tjänstgör Kim Arrio. Han ska jobba med sammanställningsarbete och inventering av tranpar och bobyggande kärrhökar.

Torsdagen 23 mars 2006
Vintern kräver sin tribut                                                                            Nu är reserverna mycket knappa. Den här hornugglan hittades död i Kvarnstugans trädgård för en dryg vecka sedan. Helt utan yttre skador låg den i snön. Kanske har den dött av svält. Flera döda hornugglor har hittats i Östergötland under mars. Den långa vintern kan göra det svårt för dem att hitta smågnagare.

Måndagen 20 mars 2006
Hur kommer fågelinfluensan att påverka fågellivet i Tåkern Självklart kommer Tåkern också påverkas av fågelinfluensan. Men än så länge har vi inte sett någon påverkan. Det har säkert sin förklaring i att vi än så länge har en situation där hela sjön är isbelagd. Det betyder att vi inte har fåglar på vatten och därför har vi heller inga fåglar som naturligt kan bära in smittan. Det finns alltid fåglar i och runt Tåkern, även om hela sjön är frusen, men de arterna har hittills inte kunnat konstaterats med fågelinfluensan. Tåkerns Fältstation och Svenska jägarförbundet i Östergötland har startat ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt  som syftar till att starta ett arbete med andfängen i Tåkern. För Tåkerns Fältstation innebär det, att vi i så fall tar ansvaret för arbetet med registrering och ringmärkning på sedvanligt sätt.  Det finns mer att läsa i tidningen Östgöta Correspondenten

Söndagen 19 mars 2006
Isläget                                                                                                   
 Vårvintern på Tåkern bjuder till härliga skidturer. Isen är enligt vad som sägs ca 45 cm tjock, vilket innebär att stora delar av sjön är bottenfrusen. Man kan misstänka att syrebrist råder och att omfattande fiskdöd pågår. Det verkar finnas gott om vassfrön i år och många skäggmesar syns ha klarat kylan bra och de ses ivrigt äta frön i vassvipporna. De äter dock inte frön av bredkaveldun som syns på denna bild. Däremot är det ett viktigt byggmaterial i pungmesens bo.

Torsdagen 23 februari 2006
Nytt nummer av Tåkerns Fältstation informerar februari 06                          Du hittar "Infot" under Info-bladet eller klicka här. Som medlem får du infot skickat till dig i tryckt form. Det lönar sig alltid att vara medlem i föreningen Tåkerns Fältstation. Här hittar du information om hur man blir medlem.

Tisdagen 7 februari 2006
Det var UTTER ( se tidigare notiser längre ner)                                Från "modern" tid gjordes första fyndet av undertecknad i mitten av maj 1988. Jag såg djuret under två dagar vid Mjölnaån. Några dagar senare hittades en överkörd utter i Sättratrakten som troligen var samma individ. Sen har jag för mej att Thomas och Annie såg ett ex vid Glänås ca två år senare. Ytterligare någon observation kan finnas under 90-talet. Nästa observation är från 30-12 -04 då Per, brorsan, ser en lekande och fiskande utter nedanför Svälingetornet. Denna obs larmar jag ut på C3 och åtminstone en minicallförsedd uttersuktare dyker upp. Samme Per ser utterspår, både tassavtryck och iskanor, på Mjölnaån vid Svälinge 14-01-06, dvs troligen samma djur som Lars och Kalle såg. Om man går längre tillbaka gjordes årliga observationer vintertid vid Mjölnaån och fram till 60-talet bedrevs jakt vid Kolsbro nattetid på de eftertraktade skinnen. Jag känner till flera Tåkerngårdar med uppstoppade uttrar vid öppna spisen, en del skjutna andra som bifångst vid ryssjefiske efter vårgädda.                                                              Text: Anders Elf

Vi har också fått ett mail från Mia Bisther från Rovdjursgruppen. Hon har mycket stor erfarenhet av utterinventeringar:

Hej Ruben!                                                                                                        Jag tycker allt att det ser ut som utterspår. Jag var och inventerade Östergötland 1999 och då hittade vi spår av utter vid Tåkern (spillning intill fågeltornet), dessutom så har Anders Wikström från Boxholm (som brukar spåra mycket utter vintertid i Boxholms-trakten) sett spår av utter vid Tåkern även efter 1999. Så det verkar allt som om uttern håller sig kvar vid Tåkern, så förhoppningsvis kommer den att glädja många fågelskådare i området med sin närvaro.                             Mia

Torsdagen 2 februari 2006
Vinterskörd                         Årets vasskörd pågår nu under två veckor i Tåkern. Sjön är det enda stället i Sverige där vass tas till vara som råvara för taktäckning i främst Danmark. Dansk vass räcker inte för att möta efterfrågan. Därför behövs import från Polen, Baltikum och från Tåkern. Det lär gå åt tio färdigrensade vassbuntar till en kvadratmeter vasstak och det är ettårsvass som skördas – samma yta vinter efter vinter.        -- Ju längre ut från land, desto grövre blir vassen, nästan som bambu. Den vassen är inget för danska takläggare.Rören skall vara ungefär så tjocka som en blyertspenna, beskriver Ulf Rosén, Väversunda gård, som har Sveriges enda specialkonstruerade skördemaskin för vass. Vasstak är en ännu levande del av den danska och sydsvenska byggnadstraditionen. Vasstak var säkert vanliga även längre norrut i äldre tider. Den åldriga ladugård som år 1952 revs vid Väversunda gård var belagd med vasstak. Vasskördemaskinen ser ut som en avskalad skördetröska i kombination med flakvagn. Skördeaggregatet har en fångstarm och en skruv som för vasstråna in mot skärknivarna och buntningen. Ulf Rosén kör maskinen. Gustav Pettersson hjälper till som ”vasslangare” vissa dagar. Ove Karlsson packar rutinerat det växande lasset men så har han också varit med i vasskörden i Tåkern i 15 års tid.                                          Tåkerns vattennivå är extremt låg i år. Det bekymrar Ulf Rosén en hel del. Strandängarnas igenväxning påskyndas av lågt vattenstånd och dålig våröversvämning.                                                                                                 -- För vasskörden är det svårkört i år. Stora tuvor sticker upp och hindrar vid så låg vattennivå, säger Ulf Rosén. Tåkern är naturreservat och vasstäkten sker under kontrollerade former på en yta stor som ungefär 80 fotbollsplaner. I detta Europas mest vidsträckta och sammanhängande vassområde märks knappast avverkningen. Stora bladvassar är en oerhört fågelrik naturtyp. Vintertid fungerar vassarna som ett jättelikt ”fågelbord” för till exempel mesar, siskor, sävsparvar och förstås Tåkerns alla skäggmesar.                            Bilder och text: Christer Elderud / N   

Onsdagen 1 februari 2006
????Mårdspår???? Var det utterspår?                                                 Vi har fått ett mail från Lars-Evert. Han skriver så här : "Tittade just in på Tåkern. Var det kanske en ny art för Tåkern. Spåret är från en UTTER." Vi håller på att kolla efter gjorda utterinventeringar som kan tala om för oss om och i så fall när det senast rapporterats någon utter runt Tåkern. Tack Lars-Evert !

Lördagen 28 januari 2006
Mårdspår? UTTER                                                                                Tåkern bjuder nu på möjlighet till härliga skidturer. Snötäcket är tunt och fläckvis är isen barblåst. Hela sjön är nu frusen och inga öppna råkar som det brukar vara. Idag åkte vi (Lars Gezelius och Karl-Martin Axelsson) en runda i vassarna vid Renstad yttre bort till Väversunda och vidare via Holmsören, Ramstad kanal och tillbaka till Renstad kanal och Kvarnstugan. Det är lite tundrakänsla där ute på de vita vidderna. Vi såg sammanlagt ca300 skäggmesar i ett 10-tal flockar i vassarna.                        Några gamla pungmesbon kunde också lokaliseras. Övriga obsar var räv, varfågel, blå kärrhök (en otroligt  vacker hane), fjällvråk och spår av .... ja vadå ?                     Kanske är det mården som skuttat fram över isen? Vid fågelbordet var det bara några gulsparvar och enstaka grönfinkar framme.

Söndagen 22 januari 2006
Vinterörnar       

I gryningen var skatparet redan där. Några kråkor upptäckte matstället. Korpen ropade på håll och var snart på plats. När solen spred ett kyligt, blåtonat ljus över slätten gjorde kungsörnen entré.De mindre flyttade sig motvilligt. Även fåglar har ett kropps-språk som kan ge uttryck för irritation och vresighet och detta var ett tillfälle att visa känslor. Midvintern lämnar inget utrymme för eftergivenhet i kampen om fröfödan eller köttgodis, som i detta möte mellan skatan, kråkan, korpen och örnen.

Jag hade lagt ut lite blandade köttprodukter ett stycke ut på gärdet efter en frysrensning. Det var inga stora mängder och inget lämpligt att lägga till gulsparvar och grönfinkar vid fågelbordet. Men kråkfåglarna i bygden brukar uppskatta minsta bidrag till kosthållningen, speciellt när temperaturen rasar nedåt minus femton.En ung kungsörn har den senaste tiden uppehållit sig i krokarna av Bjälbo, Orlunda, Strå och Svälinge. En annan vinterkungsörn föredrar trakten av Normlösa, Skeppsås, Västerlösa.                      

Jag räknade med intresse för min lilla bonusmatning från skatorna, kråkorna och korpen. Men jag trodde inte att kungsörnen skulle våga sig så nära som hundra meter från ett bostadshus. Men kylan ökar djärvheten. Örnen måste, för sin överlevnad, ta till vara på alla erbjudanden.                      Bilder och text: Christer Elderud / N   

Söndagen 15 januari 2006
Isen är åkbar                    Vintern har nu tagit ett stadigt grepp om Tåkern även om snön smälte undan i veckan som gick. Mildvädret har nu spolat isen fullt åkbar, låt vara med en del skrovligheter (se bild). Isen är nu drygt decimetertjock och under en eftermiddagstur i den bleka januarisolen mullrade isen högljutt när det blev sättningar i sprickorna. Tidigare idag genomfördes midvinterräkningen av simfåglar i Sverige, men eftersom hela Tåkern nu är frusen registrerades bara simfågel i Vättern. Fågelobservationerna från Tåkern är nu fåtaliga. Anders Elf rapporterar om en Hornuggla i Svälinge 12 januari. Under vintern har  det, än så länge, endast varit sporadiska observationer av skäggmesar i vassen. Kanske blir detta en svår vinter för dem? Under lördagens KRAV-märkta artrally passerade laget Club 299 Tåkerns västra strand vid Väversunda. Där satt en varfågel och även en pilgrimsfalk noterades nära sjön.

Gott Nytt Tåkernår 2006

 Söndagen 8 januari 2006
Gamla nyheter                                                                                               2005 är flyttade till Nyhetsarkivet

Torsdagen 5 januari 2006
Tekniska problem                                                                                        På grund av tekniska problem så har vi inte kunnat uppdatera vår hemsida  som vi önskat. Vi får hoppas att det nu i framtiden ska fungera bättre.

Christer Elderud rapporterar                                                                   Här är några  färska bilder från Svälinge tagna den 3/1. Det är helfruset ner till dammen i Tåkernkanalen       .             Nedströms är det öppet och där fanns två hägrar, tre sångsvanar, en del gräsänder, några knipor och storskrakar.
I vassen i höjd med det lilla tornet vid ån uppehöll sig ett tiotal
sävsparvar och en flock på 15-talet skäggmesar.
I dag sågs också en ormvråk vid Holmen och en fjällvråk vid Ramstadbron. En fjällvråk drog söderöver vid Örnslid och hemma vid Älgsjö visade sig en adult duvhökshona. I måndags satte sig en kungsörn bara hundra meter utanför huset där hemma.
                     Bilder och text: Christer Elderud / N