Tåkerns Fältstations nyhetsarkiv

Här kan du se vad som varit nyheter en gång....

Nyheter under 2008

Onsdag 10 december 2008
I väntan på ett torn…
Det gamla Glänåstornet, med sin stuga under, fälldes 19 november. Dagen därpå försvann också "sovkåken", strax intill, uppförd i början av 1970-talet som ett komplement till allt-i-ett-huset under tornet.
Nu pågår gjutning av fundament för det nya tornet som skall vara klart till våren. Det har varit minst sagt blött men arbetet har ändå fortsatt enligt plan. Den nya, utökade parkeringsplatsen är färdigställd.
Nya tornets plats
Bryggan är kvar men inget torn ses i kanten av strandskogen. Snart skall dock ett nytt visa sig på exakt samma ställe som det gamla.                                 Bild: CHRISTER ELDERUD /N

Torsdag 19 november
Rivning och start för nybygge
Det gamla fågeltornet i Glänås, invigt 15 september 1963, har fallit. Nu påbörjas omgående uppbyggnaden av ett nytt torn som skall stå färdigt till våren.Tornet faller 1

- Detta är ett viktigt etappmål på vägen fram till en färdig anläggning, nya Naturum Tåkern, säger Dan Nilsson, projektledare, Länsstyrelsen Östergötland.
Han påpekar att det länge har saknats en modern besöksanläggning vid Tåkern. Naturum Tåkern är ritat av det välkända arkitektkontoret Wingårdhs. Naturum som i sin helhet skall invigas hösten 2010.
- Nu känner vi att vi är på god väg att få en anläggning som har mycket god potential att bli Sveriges bästa, säger Dan Nilsson.

Rivningen på torsdagen betraktades av flera personer som var med och byggde tornet under åren 1961 - 62.
Där fanns initiativtagaren till tornbygget, Sven-Erik Fransson, då biologilärare vid Lagmansskolan i Mjölby. Han blev byggledare för ett stort gäng elever som bar ner varje bräda och byggdetalj till tornet under byggåren. Sven-Erik var också inspiratör och mentor för ungdomarna som bildade Mjölby fältbiologiska ungdomsförening och 1963 även Tåkerns fågelstation, numera Tåkerns fältstation. Glänåstornet blev basen för verksamheten, bl a ringmärkningen som startade vid Tåkern 1964. På plats fanns även Christer Elderud, då ordförande i Mjölby fältbiologiska ungdomsförening som formellt stod för bygget.Tornet faller

Det 45 år gamla fågeltornet i Glänås på Tåkerns sydsida lät sig motvilligt fällas.

Gamla Glänås 1961
Sven-Erik Fransson, initiativtagare till byggandet av det gamla fågeltornet - framför traktorn 1961
Sven-Erik Fransson 2008
och framför tornet 2008.
Gamla Gänås 1
Tornet som det började ta form 1962. Fr v Kent Person, Christer Nylin, Leif Edholm, Johan Träff, Håkan Johansen och Sonny Björk samt, längst bort, Göran Bergengren.
                                                    Samtliga bilder: Christer Elderud

Söndag 16 november
Ringmärkning vid Kvarnstugan
Sedan förra helgen är fågelmatningen igång vid fältstationen och nya radarparet Joakim Gustafsson och Marcus Danielsson har sedan dess ringmärkt vid fågelbordet under fyra dagar. Totalt har 101 fåglar fångats sedan starten där av bl a 71 grönfinkar, åtta bergfinkar och två nötväckor .Ålder grönfink

Jocke åldersbestämmer en grönfink.                                        Foto: Lars Gezelius

-Vi har ambitionen att hålla igång under vintern om vädret tillåter. Grönfinkarna är intressanta fåglar. Av de drygt 70 märkta har endast två av dessa fastnat i nätet en andra gång, berättar Jocke.
Under söndagen märktes dessutom två trädkrypare och en större hackspett. En trädkrypare som var märkt av Anders Olovsson i juli detta år kontrollerades också.
Större hackspätt
Marcus med en nymärkt större hackspett.                         Foto: Joakim Gustafsson

Torsdag 13 november
…fast inte riktigt över

Vi beskrev nyligen dvärgbeckasinsäsongen som avslutad. Dock med ett frågetecken...
Under fyra höstar i rad har november börjat vresigt, så även i år med mycket blåst och regn.Torsdagen den 13:e utgjorde ett undantag. Eftermiddagen (solen ner kl 15.40) blev vindstilla och fullmånen gick upp i öster. Christer och Kent satte två nät men trodde inte mycket på fångst.
Men se: en dvärgbeckasin fångades strax före kl 17. Det blev den första novemberfångade dvärgbeckasinen och den första vid fullmåne (som dessbättre höll sig i moln). Vid klart månsken är det högst troligt att dvärgbeckasinerna, med sitt goda mörkerseende, ser näten.
Vi kan nu konstatera att dvärgbeckasiner finns vid Tåkern under i varje fall två månader. Den tidigast fångade är från 11 september 2005, den senaste alltså 13 november 2008.

Dvärgbeckasin 1
Dvärgbeckasinerna finns vid Tåkern under minst två månader. Att de kan vara kvar till mitten av november är nu konstaterat.                       Foto: CHRISTER ELDERUD /N

Fredag 31 oktober
Beckasinsäsongen är över?
På tisdagskvällen ringmärktes dvärgbeckasin nummer 15 för säsongen och kanske blev det höstens sista. Vårt allmänna intryck från oktober är att det funnits färre dvärgbeckasiner än tidigare år. Möjligen hade arten en kärv häckningstid uppe i norr detta år.
November har de senaste höstarna inte bjudit bra väderförhållanden för varken beckasiner eller ringmärkare. Blir det åter milt, och vi slipper isläggning, kan enstaka beckasiner säkert dröja sig kvar. De är härdiga.
Övervintrare noteras här och var i landet. Vi får avvakta vilket väder som bjuds...Dvärgbeckasin 1
Dvärgbeckasin nummer 15 för hösten visade "framfötterna" – och näbben – innan han (?) försvann i oktobernatten.                                                                                    Bild: Christer Elderud /N

Lördag 18 oktober

Årets första gran

Under lördagen stod gås- och simfågelräkning på programmet. Sädgässen ökar nu och 8600 ex. räknades. Tranorna har nu försvunnit helt och grågässen minskade till 3200. I övrigt sågs 8 spetsbergsgäss och 8 vitkindade gäss. Bland änderna toppade bläsänderna med ca 7300, sothöns med 4200 och brunänderna med 3300. I övrigt kan nämnas 61 salskrakar,68 stjärtänder, 1125 knipor, 1150 vigg, 630 snatteränder och en sjöorre! (se även Svalan). Under morgonen bedrevs lite ringmärkning vid Renstad kanal och årets första gransångare kunde ringmärkas. Gransångare

Gransångaren.                                                                                            FOTO: LARS GEZELIUS

Torsdag 16 oktober
Rekordbeckasin på sitt sätt...
Av de över 80 dvärgbeckasiner som ringmärkts vid Glänås, Tåkern, sedan hösten 2005 har en enda återfångats på platsen några dagar efter märkningen. Tills i kväll...
Då kontrollerades en dvärgbeckasin som fångades på platsen 14 september och alltså har dröjt sig kvar i området en dryg månad. Denna beckasin bryter tvärt mot mönstret av en ständig genomströmning av hela tiden "nya"beckasiner.För övrigt märktes på torsdagskvällen dvärgbeckasin nr 14 för hösten.
Dvärgbeckasin
En dvärgbeckasin som tycks trivas vid Tåkern. I varje fall har fågeln hållit sig kvar i området i över en månad.                                                                                                      Foto: Christer Elderud /N

 

Tisdag 7 oktober
Dvärgbeckasin och berguv
Dvärgbeckasinerna fortsätter sin höstflyttning som verkar vara som mest intensiv nu i början och mitten av oktober. Ringmärkningen av rastande "småbeckasiner" fortsätter och på tisdagskvällen ringmärktes ytterligare tre vid Glänås.Dvärgbeckasin Därmed är höstens siffra uppe på tio. Kvällen var vindstilla och vid 19-tiden hoade en berguv en kort stund från strandskogen.Dvärgbeckasin

Dvärgbeckasinerna nummer nio och tio för hösten ringmärkes på tisdagskvällen vid Glänås.                                                                                 Foto: Christer Elderud /N

Söndag 5 oktober
Dvärgbeckasin-topp
Under helgen stod dvärgbeckasinen i focus. Under tre kvällar hade vi näten (5 st) uppe vid Glänås fågeltorn och vi kunde trots de understundom hårda vindarna fånga fyra dvärgbeckasiner. Totalt har vi nu ringmärkt sju stycken i år. Vår fångstatistik visar att dvärgbeckasinens sträcktopp vid Tåkern ligger i början av oktober. Under lördagkvällen var Bengt Ekman från Naturfotograferna med oss och som tillhandahöll dessa bilder.Dvärgbeckasin
Under helgen räknades mycket fågel i samband med "World Birdwatch-day", bl.a sågs ägretthäger, bergand, trädlärka, årta, salskrake och en hel del rovfågel. Tranorna börjar nu minska liksom grågässen, medan det kommit lite fler sädgäss. Enstaka bläsgäss och spetsbergsgäss har också setts.
Dvärgbeckasin
Foto: Bengt Ekman

Torsdag 2 oktober
Högsäsong för dvärgbeckasinen
På torsdagskvällen ringmärkte Christer Elderud och Kent Person dvärgbeckasin nummer tre för säsongen vid Glänås. Därmed är 71 dvärgbeckasiner märkta från hösten 2005 tills nu.
Det borde för övrigt vara "högtryck" för dvärgbeckasiner på höststräck under ett par veckor framöver.
Christer har kikat i sina anteckningar och funnit att 15 dvärgbeckasiner ringmärktes under perioden 2 – 10 oktober 2005. År 2006 märktes 15 ex mellan 25 september och 19 oktober. Förra året fångades första dvärgbeckasinen 1 oktober och det blev sedan ytterligare 13 ex fångade och märkta fram till 10 oktober. De totalt sex kvällar då fyra dvärgbeckasiner märkts ligger alla inom perioden 30 september –
10 oktober.
- Vi börjar skönja när sträcktoppen för dvärgbeckasinerna infaller. Vi skall med stationens tillgängliga ringmärkare försöka utnyttja alla kvällar den närmaste tiden för att nå samma resultat som tidigare höstar.
-Helst bättre, säger Christer Elderud.
Stationens dvärgbeckasin nummer tre för denna höst, och nr 71 totalt, är åter i det fria.
Dvärgbeckasin

Foto: Christer Elderud /N

Måndag 29 september
En bloggare
Vi fick ett mail till Fältstationens hemsidan från Gebbe. Gebbe ,i det här fallet, är Gebbe Björkman från Ödeshög, ornitolog och konstnär. Han har en hemsida där han bland annat berättar om sina naturupplevelser. Så här skriver han i mailet:

"Tjena Ruben,
Kanske något för dagoken i Fälstationens regi.
hälsar
Gebbe
29 september 2008" .

Självklart vill vi även ge er, chansen att se det senaste inlägget på Gebbes hemsida. Se till att spara adressen till Gebbes hemsida www.gebbe.com , där står så mycket intressant och tänkvärt. En liten detalj från en bild från 29 september, men vad är detta????????
Följ länken ”Naturlig Dagbok" på
www.gebbe.com .

Söndag 14 september
Över 90 000 simfötter i Tåkern!
Helgens räkning av simfåglar gav överlag höga siffror. Totalt över 47000 simfåglar finns nu i sjön. Grågåsen toppade med drygt 15000, följt av sothöna med drygt 12000. Övriga arter i höga antal var 4700 Kandadagäss, 2000 sädgäss, 4500 tranor. 3000 brunänder och 2200 knölsvanar. Siffrorna ligger nu på svalan. Vi har även ringmärkt i helgen. Skäggmesarna börjar röra på sig och drygt 40 ex kunde märkas. Vi fångade även en vattenrall. Däremot är det mycket få rörsångare kvar. Christer Elderud har börjat fångsten av dvärgbeckasin vid Glänås och två ex har fångats hittills. I övrigt är det rovfågeltider med 6-7 havsörnar, pilgrimsfalk, lärkfalk, stenfalk, glada, fiskgjuse, brun kärrhök, ormvråkar mflVattenrall
En ung vattenrall - grå ben och näbb samt brunaktigt öga.                               Foto: Joakim Gustafsson

Söndag 7 september
Ringmärkarkurs
Denna helg hölls den tredje och avslutande ringmärkarkursen vid Tåkern med 11 deltagare. Det var en intensiv helg med lagom mycket fåglar i näten och god mat. Det dåliga lördagsvädret gav tid för en hel del teori och bildvisning. Under söndagen var det en stilla fin morgon utan regn och vi fick 27 fåglar i näten.Ringmärkningskurs
Kursdeltagarna är fokuserade.                                                            Foto: Lars Gezelius

Skäggmes, sävsparv, blåmes, rödhake, rörsångare, sävsångare, lövsångare och sist men inte minst en törnskata som fin avslutning.
Törnskata
Ung törnskata.                                                                             Foto: Joakim Gustafsson

Söndag 31 augusti
Fler gäss och tranor
Helgens aktiviteter vid Tåkern gynnades av det fina vädret med svaga vindar. Under lördagen räknade vi tranor och gäss. Tio personer deltog runt sjön och summan för grågässen slutade på 11800, kanadagäss 1820, sädgäss 180 och tranor 2800. Mycket åttor...
Vid Renstad kanal märkte vi fåglar både lördag- och söndagmorgon. Fångsten av småfåglar i vassen är fortsatt dålig och endast 11 resp. 16 fåglar kunde märkas. I övrigt noterades 2 röda glador vid Appuna 31 aug av Sverker Kärrsgård. Från Glänåstornet räknades 2487 knölsvanar varav 55 familjer samt 210 snatteränder.

Måndag 11 augusti
Årsrapport 2007

Nu äntligen är årsrapporten för 2007 färdig. Här kan du läsa om resultaten av alla inventeringar och räkningar förra året. Det man mest minns är ju de otroliga översvämningarna i juli som satte sin prägel på året.

Söndag 10 augusti
Anders summerar
Efter tre veckors idogt ringmärkande vid Renstad kanal är det nu dags för platschefen och ringmärkaren Anders Olovsson att styra kosan hem mot Karlstad igen. Han kan blicka tillbaka på tre veckor med svag fångst nere vid vassarna vid Renstad kanal. Fångsterna har legat på 10-20 fåglar per morgon och det är ju klart under genomsnittet. Kanske har inte ungfågelrörelserna kommit igång än, ty det borde ju har varit en god häckningssäsong med tanke på det fina försommarvädret. Vassarterna har visat låga siffror medan t.ex lövsångare och törnsångare fångats mer normalt. Några guldkorn har det trots allt blivt i form av två unga vassångare och fyra kärrsångare. I lördags fick han dessutom avsluta med en obs av den för Tåkern ovanliga småtärnan (2 ex vid Sjötuna). Anders har haft hjälp av den ryska ornitologen Elena Vostretsova från Moskva. Han har också fungerat som hjälp och stöd åt tre tyska Limnologer från Greifswalds universitet som under ett par veckor karterat undervattensvegetationen i sjön under ledning av Anders Hargeby och Irmgard Blindow. Preliminära resultat tyder på stor utbredning av undervattensvegetationen (framförallt kransalger) även i år. Kommande vecka sköter Karl-Martin Axelsson och Elena ringmärkningen nere vid Renstad kanal.Anders Olsson
Anders Olovsson i ringmärkartagen                                                                               Foto: Lars Gezelius

Tisdag 22 juli
Torrtider väntar

Vi går mot varmare tider. Prognosen för slutet av juli indikerar värme - och torka. Annat var det för ett år sedan. Då steg Tåkerns vatten drastiskt efter "skyfallet" 8 juli. Tåkern fungerade precis som sjön skulle, med översvämningsmader som expansionsyta för allt inströmmande vatten. Nu är det lågvatten och början av juli gav inga stora regnmängder trots ostadigt väder. Torrväder väntar med hög avdunstning från vattenytan, som sjunker ytterligare. Men antagligen skapas fina gyttjebankar till glädje för bl a rastande vadare.
Torrtider
Vid Prästören, utanför Svanshals udde, går grusbanken i dagen och blottar klapper-stranden, uppskattad rastplats för allehanda fågel.                                                                        Bild: CHRISTER ELDERUD / N
Torrtider
Betesdjuren söker sig till strandlinjen mellan Kyleberg och Sjötuna.                Bild: CHRISTER ELDERUD / N

Onsdag 2 juli
Märkpremiär i vassarna
Idag genomfördes säsongens första ringmärkning inom den standardiserade fångsten vid Renstad kanal. 26 nymärkningar och 4 kontroller blev resultatet, vilket får anses som gott såhär tidigt på säsongen. Ett första intryck var att sävsångarna tycks ha lyckats väl med sina häckningar då hälften av fångsten bestod av unga sävsångare. Förutom sävsångarna märktes även rörsångare, lövsångare, sävsparv och skäggmes denna underbara sommarmorgon.
SÄSON
Sävsångare                                                                                                                    Foto: Lars Gezelius

Torsdag 19 juni
Den gamla damen
Denna vecka har varit intensiv för personalen på fältstationen, Lars Gezelius och Adam Bergner. Den stora händelsen var ringmärkningen av pilgrimsfalkar inom ramen för det svenska "Projekt Pilgrimsfalk". Det var två par på Omberg och ett i Sommen. Totalt blev det åtta ungar fördelat på 3 + 3 + 2. Ungarna fick i år blå ring på höger ben och en större blå ring med (i fält) avläsningsbara siffror/bokstäver på vänster ben. Det blev alltså rekord i antal ungar för Östergötland. Vi hade god hjälp av Samuel, bergsklättrare från Jönköpings klätterklubb. I ett av paren på Omberg är honan "den gamla damen" B7 - född i Allingsås 1997 med finsk mamma. Hon har häckat på Omberg sedan slutet av 1990-talet och producerat många ungar till världen (en av dem häckar förresten nu i Bohuslän). Övrigt arbete i veckan har bestått i att märka andra boungar, t.ex sex bruna kärrhökar, en svarttärna, en hel del fisktärnor och skrattmåsar samt 100-talet boungar av svartvit flugsnappare i våra holkar. Pilgrimsfalk B7
B7 går in för landning.                                                                                                FOTO: Lars Gezelius

Måndag 16 juni
Plats för fler i Svanarnas sjö?
Tåkern har sedan gammalt tillnamnet ”Svanarna sjö”, myntat av Bengt Berg med hans bok ”Tåkern” som utkom i sin fösta upplaga år 1913.
Svanarna som avsågs var knölsvanar som numera ses i tusental under all isfri tid och många fler än på Bergs tid.
Sångsvanar har varit sträckgäster vår och höst men på senare år har enstaka par uppehållit sig i sjön under häckningstid. Ett problem för sångsvanarna verkar vara att få plats. Knölsvanreviren är stora och nya svanpar har inte lätt att hitta en egen yta. Men kanske kan något sångsvanpar snart hitta utrymme i knölsvanarnas rike? Försök tycks pågå.
2xSvan
Enstaka sångsvanpar försöker av allt att döma hitta plats för häckning. Konkurrensen om utrymmte är påfallande. Häckande knölsvanar har stora revir och gillar inte nykomlingar.   
Foto: CHRISTER ELDERUD/N

Söndag 1 juni
Dagiset är ute på en simtur
Försök att räkna hur många ungar dessa två grågäss har tagit ansvar för! De skyddas också av två gäss på flankerna.
Grågäss
Bild: Christer Elderud/N

Sommarvärme och kläckningstider vid Tåkern
Sista veckan i maj var intensiv och bjöd på kalasväder. Flera paddlingsturer har genomförts och många stranängsavsnitt har åter besökts. Platschef under veckan var Anders Olovsson, Karlstad (se bilden)Anders O
FOTO: LARS GEZELIUS
med assistans av Lars Gezelius och Kim Arrio. Även våra holkar vid Kvarnstugan och Glänås har gåtts igenom och boungar i några starkullar och de tidigaste meskullarna har ringmärkts. Under paddlingsturerna har många spännande noteringar gjort, bl.a. gott om trastsångare, sju revir av vassångare, 10-talet par av svarttärna som påbörjat häckning. De första skrattmåsungarna har nu kläckts, liksom de första svankullarna.Knölsvan
FOTO: LARS GEZELIUS
Totalt finns över 1300 häckande par skrattmåsar i sjön, de flesta vid Glänås. Några varnande tranor har också påträffats.Grus grus
FOTO: LARS GEZELIUS
Glänås är den abosult bästa platsen att skåda fågel vid Tåkern just nu. Under veckan gjordes några fynd av rariteter. En nilgås höll till på Bankängen i början av veckan och i helgen sågs två ägretthägrar vid Renstad kanal, troligen de som sågs vid sjön tidigare i maj. Bland vårdens floppar kan nämnas grågässen, som är tämligen fåtaliga i år. Hittills har "endast" ca 330 par med ungar setts. Kullarna är dessutom små (1-3 ungar). Pungmesen har ju minskat kraftigt vid Tåkern och ingen observation som tyder på häckning har gjorts. Vattennivån är nu omkring 93,94 m.ö.h., d.v.s. något under nivåkurvan enligt vattendomen. Under de kommande två veckorna kommer personalen i huvudsak att utgöras av Lars Gezelius, Lars Nilsson och Karl-Martin Axelsson. Paddling och åter paddling står på programmet, ringmärkning av boungar samt även två så kallade punktrutter - en runt Tåkern och en på Omberg.

 

Måndag 19 maj
Nygammal platschef i stugan
Våren har gjort halt men förhoppningsvis kommer det lite vårvärme nu. Denna vecka är trotjänaren Erik Johnsson från Vreta Kloster platschef. Hans uppgift blir att under veckan ta sig ett varv runt sjön och göra ett besök vid alla de strandängar vi bevakar. Här är det främst häckande vadare, simänder samt tättingarna gulärla och ängspiplärka som är i fokus. Erik har ju ett skapt öga så förhoppningsvis kan han vaska fram något guldkorn också.

Måndag 12 maj
Några rader ur Christer Elderuds OBS-bok
En kilometer N Bjälbo kyrka, måndag kl 17.30, i fält med pågående sättning av potatis. "Sällskapade" med en massa gråtrutar och fiskmåsar som plockade mask. Kvar ännu strax före solnedgången.
Stork
Bild: Christer Elderud/N

Söndag 4 maj
Vassångarupptakt
I går i den stilla kvällningen när Tåkern låg blank som en nyputsad spegel smög personalen ut i vassarna för att spana på vassångare och kanske fånga någon. Kvällen var lugn. I Renstadkanalens mynning, hade det tidigare i helgen setts, tre svarthakedoppingar men nu var de inte kvar. Efter en god stund hördes en vassångare sjunga en kort strof. Vid närmare kontroll visade det sig att den hade en hona och att hanen var färgmärkt. Banne mig var det inte H8/5! Alltså röd över Alu-ring på höger och gul på vänster. Den hanen märktes 2007 i samma revir!
I en rugge lite längre bort hördes ytterligare en vassångare och den var omärkt. Upp med ett sex-metersnät, på med bandspelare och så var den fast på första försöket. Det var en ung hane med typiska nyansskillnader mellan de vingpennor som den bytt i Afrika under vintern mot de som den fötts med i fjol. Förhoppningsvis kommer vi att kunna märka fler vassångare under våren och sommaren.LOLUS
Vassångaren H7/12. Foto: Lars Gezelius

Lördag 3 juni
Ägrett-duett
Under långhelgen i början av maj har stationen varit bemannad av Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson. Många andra aktiva i föreningen har också varit ute i markerna. Sista veckan i april har Ture Person varit platschef och inventerat rördrom och brun kärrhök. Nu är det tid att göra de första besöken på strandängarna för att inventera tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena, grågäss och simänder som skedand och årta. Generellt är att ängarna är i gott och välbetat skick (med undantag av Väversundamaden som inte kunde slås i fjol p g a det höga vattenståndet). Tofsviporna är även i år sparsamma. Troligen är det hög predation på dem av räv, grävling och korp. Det verkar också sparsamt med grågåskullar i år. Kanske tog snöovädret i påskhelgen knäcken på en del. Dock sågs ju den första kullen rekordtidigt av den observante Gebbe Björkman redan den 14 april. Annars är skrattmåskolonin under etablering vid Glänås. Det handlar om minst 1500 individer. En ägretthäger har ju hållit till vid Tåkern sedan 6 april men förvåningen var stor när personalen konstaterade två ex (utan paralaxfel i kikaren) på Bankängen i lördags. De sågs senare även vid Svanshals äng (se foto). Vem vet, kanske är det ett par som är på bröllopsresa till Tåkern.....
Ägretthägrar
Bild: Björn Kjellgren

Tisdag 8 april
Vårens sista räkning och sällsynta gäster
I lördags (5 april) räknade vi rastande tranor och gäss för sista gången denna vår. Toppen är nådd sedan tidigare och rastande tranor och gäss drar nu vidare norrut. Summorna blev 655 tranor, 1400 sädgäss, 360 kanadagäss och 910 grågäss. I bygden har även ett par rara gäster setts. I går upptäckte Anders Elf en ung (2K) svarthuvad mås i en flock måsar som födosökte i samband med harvningen av ett fält söder om Nässja kyrka (väster om Vadstena) och i söndags upptäckte Magnus Wadstein en Ägretthäger vid Väversunda. Det är i så fall 10:e eller 11:e fyndet vid Tåkern.

Lördag 29 mars
Nya tider
Även vädret har nu ställt om klockan till "sommartid". Små rester med snö kämpar nu en ojämn kamp. Isen på Tåkern öppnar upp större och större råkar.
Lördagens gås- och tranräkning gav följande resultat: grågås 1500, sädgås 5300, kanadagås 610, bläsgås 57, spetsbergsgås 18, trana 700.
Naturum på Omberg och Glänås besöksområde, har varit igång  sedan i påskas och är i full verksamhet. Öppettider o s v finns på Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida om naturvård .

Annandag påsk 24 mars
I väntan på vårvärme…
Det var kanske inte någon häpnadsväckande överraskning att vintern skulle infinna sig någon gång den här säsongen. Men varför så här sent?
Tåkern frös till härom natten så när som på smala råkar.
Alla dessa vårfåglar som anlänt uthärdar nog ganska väl om inte kylan blir långvarig. Viporna ses samlade i flockar på barmarksfläckarna, lärkflockar söker sig till snöfria vägkanter och en enkelbeckasin uppsöker bäckfåran där smältvattnet ändå porlar någorlunda vårlikt. Tofsvipa

Tofsvipan förefaller ganska obekväm i snön och söker barmark där sådan erbjuds.

Bild: CHRISTER ELDERUD /N

Tranpar o grågäss

Tranparet, liksom grågässen, kan säkert någorlunda enkelt försörja sig bara maten blir tillgänglig.
Bild: CHRISTER ELDERUD /N

Marsvinter har vi för all del haft förr. För två år sedan bjöd 26 mars på minus 14 grader. Förra året noterades däremot 16 plusgrader 27 mars. Mars är en oförutsebar transportsträcka mellan vinter och sommar.

Fredag 14 mars
Årsmöte
Föreningen höll i går årsmöte i Hembygdsgården i Mjölby. 16 föreningsmedlemmar närvarade. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna inledde mötet. Valberedningen föreslog omval på samtliga poster i styrelse och andra förtroendeuppdrag och årsmötet beslutade så. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning, vilket mötet godkände. Under övriga frågor diskuterades hemsidan, Tåkernfonden, nya naturum och försäljningsmaterial samt en kommande ringmärkarkurs. Årsmöte 08
Efter fikapaus lyssnade vi till Göran Bergengrens personliga betraktelser och studier av pilfink - mest hemma vid Slästorp under 50-talet år, men även möten med pilfinkar vid Tåkern och Tajikistan. Ett mycket fängslande föredrag som visar på att fåglar i vår närhet har mycket spännande att berätta bara man ger akt på dem.

Måndag 3 mars
Fiskeørn
Vi har fått denna häftiga bild från Bjørn Graatrud, som var i Glänås förra sommaren, där man kan se den kippande rudan i klorna på fiskgjusen. Om våren fortsätter med sina stormsteg så kan vi nog, ganska snart, hoppas på att kunna uppleva liknande scener åter igen. De första fiskgjusarna brukar annars komma i början av april. Blir det som det brukar, kan vi förvänta oss 5-6 häckande par i Tåkerns omgivningar denna sommar också. Om du klickar här så får du upp en lite större bild. Tack Bjørn! Ha de!
 Fiskeoorn

Foto: Bjørn Graatrud, Norge

Fredag 22 februari
Nytt Info
Nu har årets "Tåkerns Fältstation informerar" kommit ut. Du hittar det på menyraden "Info-bladet" här till vänster.

Söndag 10 februari
Våren knackar på
Vintern lyser med sin frånvaro och nu stiger temperaturen. Solen börjar så smått värma lite. Fåglarna är inte sena att reagera; koltrasten och talgoxen sjunger. Gässen har börjat komma till Tåkern i större skaror. Grågåsparen har här och var intagit sina positioner och är redo för en tidig häckningsstart. Det finns omkring 1000 ex i sjön nu. Även sädgässen har anlänt i smärre flockar, drygt 500 finns redan i bygden. Enstaka bläsgäss och spetsbergsgäss har också setts. Till råga på allt har rördromen redan tutat och de första viporna och sånglärkorna anlänt. Tidigt som attans!Grågåspar
Bild: CHRISTER ELDERUD /N

Fram och tillbaka
Måndag 4 januari
Nyisen kommer och går men svanarna består...dvs ger sig inte av från sjön även om det kan synas så av bilden att döma.NYis på Tåkern
Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Tisdag 29 januari 2008

Gamla nyheter                                                                      
2007 är flyttade till Nyhetsarkivet. Se länk till höger.

Torsdag 24 januari 2008
Lite av vårkänning
Tåkern frös till lite när temperaturen tillfälligt dök till fem minusgrader men blåste snabbt upp igen när en mäktig sydvästfront drog in. Temperaturen steg raskt till årsrekordet plus tio. En del fågel, som hägrar, bläsänder och sävsparvar, gav sig aldrig iväg från Tåkern i höstas. Och drygt tusen knölsvanar lär inte ha det alltför besvärligt i den vinteröppna sjön. Av rovfåglar har de senaste dagarna, förutom havsörn, noterats fjällvråk, blå kärrhök, ormvråk, sparvhök och tornfalk. Grågåspar ses här och var, en del säkert nyanlända. Nära Källstad sågs fyra vitkindade gäss tillsammans med ett hundratal kanadagäss. En tornfalk hänger på arttypiskt jaktmanér över en vintergrön vägslänt nära Källstad.Tornfalk
Bild: CHRISTER ELDERUD/N

En hel del svanpar håller sig nära häckningsreviren i förhoppning om en tidig vår. Den senaste nyisen smulades rask sönder av nya kraftiga sydvästvindar.Svano is
Bild: CHRISTER ELDERUD/N
 
Söndag 13 januari 2008
Midvinterräkning
Årets första gemensamma aktivitet för fältstationen blev att delta i den internationella midvinterräkningen av simfågel. Tåkern var ju helt öppen detta år så vi bemannade platserna Svälinge, Åsby, Glänås och Hov. Vi räknade även i Vättern vid Vadstenaviken, Borghamn, Hästholmen och Alvastraviken.
Det var ju för en gångs skull en solig dag, men lite kallt i den friska sydvästvinden. I Tåkern var det gott om simfågel och totalsumman blev 3000. Mesta art blev knölsvan med 1500, följt av kanadagås 840 och knipa 400.
I övrigt noterades 10 häger, 2 grågås, 5 sångsvan, 1 bläsand, 84 gräsänder, 21 salskrake, 111 storskrake, 2 havstrut, 17 gråtrut och en skrattmås ! Övrigt fågelgodis vid sjön denna strålande dag med vårkänsla i kanten var 2 fjällvråkar, 1 blåhök, 1 pilgrimsfalk, 1 varfågel samt 9 havsörnar.
I Vättern räknade vi ihop 1100 simfåglar varav 870 var kanadagäss. Dessutom kan nämnas 8 storskarvar och 4 sothöns.