Nyheter 2010.

Nyheter

Som många säkert märkt så har arbetet på hemsidan legat stilla en längre tid. Det beror på att vi har ett tekniskt problem med editeringsverktyget vi använt. Nu siktar vi på att byta ut det, men under tiden så kommer vi att försöka att lägga till notiser så ofta vi kan.

Lördag 11 september
Märkning med scouter
Idag visades ringmärkning för 13 ungdomar från Landeryds scoutkår. Under morgontimmarna fångades 39 fåglar av sex arter så det fanns mycket att titta på för de hänförda scouterna. Dagens höjdare var säsongens andra märkta blåhake, en ung hane!. Förra helgen fångades en ung hona. Dagens exemplar var stationens 17:e märkta blåhake genom åren.
Foto: Erik Åmfelt
Nu kan vi börja summera årets fångst av småfåglar i vassen och det ser ut att ha varit ett riktigt bra år. Nu har vi märkt 3001 fåglar, bl.a. sju vassångare, 13 kärrsångare, 841 rörsångare, 416 sävsångare, 188 lövsångare, 130 skäggmesar och 155 sävsparvar. Märkningen kommer nu mest att ske på helger och enstaka vardagar.
 

Blåhake, ung hona.    Foto Adam Bergner

Blåhake, ung hane.        Foto: Erik Åmfelt

Tisdag 3 augusti
Nytt åldersrekord för brun kärrhök — 18 år och 1 månad
Den 20 juli påträffades en ringmärkt brun kärrhök med svåra skador under en kraftledning i närheten av Skara i Västergötland. Fågeln, som var en hona, hade flera vingbrott och avlivades. Den märktes som bounge i närheten av Mjölby i Östergötland i juni 1992 av Tåkerns fältstation, 94 km från fyndplatsen, och var vid återfyndstillfället drygt 18 år gammal. Det tidigare åldersrekordet för arten i Sverige uppgick till knappt 12 år medan åldersrekordet i Europa fortfarande innehas av en brun kärrhök märkt i Tyskland, som blev 20 år och 1 månad gammal.
Här kan du läsa hela rapporten från Ringmärkningscentralen

Onsdag 25 augusti
Årsrapporten 2009
Ladda ner årsrapporten för 2009.

Torsdag 5 augusti
Länsstyrelsen förbättrar strandängar
I månadsskiftet juli/augusti har Länsstyrelsen startat restaureringar i den ”blå bården” på Kvarnängen och Väversunda. Arbetet utförs av företaget LVR, Arne Linding från Söderhamn. Bandvagnarna som syns på bilderna från Kvarnängen kör ner vegetationen som kommit upp på de blötare delarna av ängarna för att gynna födosök för änder och vadare. Många vadare har direkt svarat på åtgärden och på Kvarnängen rastar nu grupper av grönbenor, skogssnäppor och storspovar. Fångsten vid Renstad kanal är mycket god. Bästa morgon hittills är 152 fåglar! Det är den högsta dagsumman sedan 2003. Platschef denna vecka är Karl-Martin Axelsson. Nästa vecka är Joakim Wallin platschef. Läs gärna fältstationens dagbok.

 


Fullmåne mot Mellangården                                                         Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Söndag 25 juli
Station 008 - med rätt att märka
Nu har sommarens vassmäkning pågått sedan början av juli och det ser bättre ut för de vasslevande fåglarna jämfört med de tre föregående säsongerna. Bästa morgon har hittills varit 79 fåglar, vilket är tämligen högt för att vara så tidigt i juli. Rörsångare dominerar förstås och bland ovanligare arter i fångsten kan nämnas fyra vassångare. Den kommande veckan jobbar Anders Olovsson och Adam Bergner (bilden) på stationen. Tidigare i juli har Daina Feldmane från Lettland gjort en förtjänstfull insats liksom Jocke Wallin.

Fredag 23 juli
Samling vid pumpen!
Denna fina kväll informerade Länsstyrelsen genom Dan Nilsson om olika skötselåtgärder och besökarförbättrande åtgärder som är på gång inom Tåkerns naturreservat. Den hetaste frågan är naturligtvis Naturum Tåkern. Ett definitivt beslut väntas tas av regeringen senast i september. Blir det ett ja kan bygget komma igång i höst och invigning ske 2012. Vid Glänås planeras också att skapas en ny häckningsö med mer sandig/grusig prägel för att locka tärnor och vadare. En örnåtel planeras att startas öster om Glänås samt att bygga ett fiskgjusebo på en stolpe. Nu i sommar kommer en del strandängar att förbättras genom körning i blå bården med bandvagn, t.ex. Kvarnängen. Diskuterades också att ta fram en gemensam startsida för Tåkern på internet samt att skicka ut gemensamma pressmeddelanden om viktiga händelser vid sjön. Diskussioner om åtgärder och samverkan/samarbete Länsstyrelsen-Fältstsationen skedde under trevliga grillande former vid Kvarnstugans uppgraderade grillplats 2.0.

Lördag 10 juli
Falksummering
Nu har juni passerat och vi kan summera pilgrimsfalkarnas resultat från Östergötland 2010. På Omberg var det två par såsom tidigare men endast ett par lyckades och tre ungar kunde märkas. Paret med "den gamla damen" född 1997 var inte kvar på häckningsplatsen i mitten av juni trots att de setts varna bara tiotalet dagar innan. I Sommen upptäckte Christer Eriksson ett nytt par så det fanns två par att besöka i juni. Ett av dem fanns inte kvar på häckningsplatsen så även där kan vi konstatera ett misslyckande (och även där av okänd anledning). Det nya paret var på plats och i boet fanns en unge som kunde märkas samt två rötägg. I Kolmården var paret på plats så som i fjol. Där hittades boet efter ett par besök och här var det fyra stora ungar i boet (se bild). Ungarna märktes i år med blå ring på höger ben och röd ring på vänster. Totalt fem par som producerade åtta ungar.

Fredag 25 juni
Glad Midsommar alla Tåkernvänner!
Försommarens studier visar på att det är spänning såväl i sjön Tåkern som i fotbolls VM (och i Superettan). Vi har vid paddlingarna kunnat konstatera att det är klart vatten i sjöns västra del och kransalger på gång, men mer grumligt i den östra delen. Så här skriver Anders Hargeby, limnolog vid Linköpings universitet:
-Senaste veckans undersökningar i Tåkern avslöjar att det finns fisk kvar i sjön, trots den senaste vinterns syrgasbrist och fiskdöd. En halvtimmes fiske med ett översiktsnät visade att det finns såväl mört som sarv och abborre. Det är mer oklart hur mängden fisk påverkats. Provtagningar av djurplankton visar dock att det finns ovanligt gott om stora hinnkräftor som Daphnia, något som indikerar att det är ovanligt glest med fisk i år. Det gynnar undervattensvegetationen, eftersom djurplankton betar ner mängden växtplankton och gör vattnet klarare. Frågan är om effekter blir tillräckligt långvarig. Redan om någon vecka kan nämligen årets kull av fiskyngel vara stora nog att börja äta stora djurplankton och därmed kan vattnet bli grumligare.

Utvecklingen av undervattensväxter är sen i år, men snabbväxande arter som ålnate har nått vattenytan på sina ställen. Kransalgerna däremot har en bit kvar och är därför mer beroende av att vattnet inte är alltför grumligt. Just nu är utvecklingen i sjön alltså i en spännande fas, men det ser rätt ljust ut för undervattensväxterna. För att tala fotbollsspråk: ställningen mellan lagen Fisk/växtplankton och Djurplankton/växter är lika i halvtid, men Fisk/växtplankton har fått ett par spelare utvisade och vi som håller på motståndarna kan nog vara rätt optimistiska.

12 juni
Bildbidrag

En bild från Greger Bjärhusen av en vassångare som utstrålar en stark sångarglädje!

Söndag 6 juni
Högtryck i jobb och väder vecka 22
Nu är den viktiga första juniveckan gjord. Stationen har varit tungt bemannad med stora insatser från Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson, Adam Bergner, Joakim Wallin, Lars Nilsson, Claes Swedlindh och Anders Olofsson.
Under torsdagskvällen 3 juni genomfördes den traditionella nattfågelinventeringen med ca15 deltagare. Under lördagen 5 juni visades ringmärkning vid Glänås för ett par grupper av synskadade. Övrig tid under långa dagar har lagts på paddlingar i sjöns alla vassområden. Vädret har ju stått oss bi och nu har alla vassområden besökts minst en gång. Vi kan konstatera att skrattmåsarna håller ställningarna med ca 1700 par vid Glänås och 800 par vid Tovören. Häckningarna går bra och många ungar har redan käckts och drygt 100 har ringmärkts. Vid Tovören har glädjande nog ett par svarthalsade doppingar setts vid skrattmåskolonierna. Vattenkvalitén ser möjligen något sämre ut jämfört med samma tid förra året. I öster är det ännu ganska grumligt vatten och en hel del påväxt på undervattensvegetationen. Dock är det klart vatten i västra delen (den som ligger mer i lä för vindar) och här är kransalgerna på gång. En busksångare har förgyllt sångkören vid Kvarnstugan och fågeln kunde fångas och ringmärkas (stationens andra ringmärkta). Fler och fler vassångare hittas och nu har åtta revir lokaliserats och en fågel fångats och färgmärkts. Övrigt arbete har varit ringmärkning av boungar och inventering av strandängar. Vi bifogar lite bilder från veckan som gått.

Överst vassångare, underst busksångare.                               Foto: Adam Bergner

Tisdag 18 maj
Sköna maj - fast lite kall
Det årliga eventet att Himmelstalundsgymnasiet från Norrköping (naturbruksgymnasium) kommer till Tåkern för att se på ringmärkning, gick av stapeln denna morgon. Ett tiotal elever på kursen "Nordens vilda djur" fick se och känna på sävsångare (5) och sävsparv (1) som blev dagens enda fångst. Annars har Kristi Himmelfärdshelgen passerat och det har blivit en del inventerande och räkningar på strandängarna. Årets inventeringsart är ju brun kärrhök och nu när bobyggnationen är över är det svårare att lokalisera boplatser.
Brun kärrhök                                                                  Foto: Henrik Pettersson/BF
 Man ser dock hur hanen kommer med mat (som överlämnas i luften) till honan som mest håller sig i reviret. Såna observationer av permanenta revir prickas in på vasskartor. Med tanke på den hårda vintern har vi sett förvånansvärt mycket grågåskullar på strandängarna. Den första kullen sågs 2 maj. Lite tidigt att sia om totalsumman ännu men det blir troligen minst som i fjol med över 400 kullar.
Gåsfamilj med och utan..                                                  Foto: Henrik Pettersson/BF
 Bland övriga observationer i helgen kan nämnas rödhuvad dykand, roskarl, 8 dvärgmåsar och 18 svarttärnor vid Glänås, dubbelbeckasin och småfläckig sumphöna på Lövängsborgsmaden samt minst tre spelande vassångare.

Vid Glänås är nu skrattmåsarna fullt upptagna med häckningsbestyren och ruvning pågår. Kolonin omfattar minst 1500 par.                                   Foto: Bo-Erik Gezelius

Kvarstugan har fått sig vissa förbättringar - en ny kökskran (som inte droppar) och en ny spisfläkt. En renovering av trädgårdens grillplats är också på gång. Ja, det känns bra och snart är ju hänryckningens tid här.

 

Söndag 18 april
Enkeltbekasin fra
Bjørn Graatrud (N)

Annandag Påsk 5 april
Gåsräkning nr. 2
Denna morgon hade det fina påskvädret förbytts i en ruggig gråkall morgon med snöblandat regn i luften. Gässen och tranorna verkar ha dragit vidare norrut. Siffrorna slutade på 57 sädgäss, 1210 grågäss, 112 kanadagäss, 10 bläsgäss och 276 tranor.

Påskdagen 4 april
Mycket vatten

Tåkerns vattennivå är nu mycket hög. Vid Renstad kanal var nivån 94,39 m.ö.h., vilket är 19 cm över vårmax enligt vattendomen trots att dammluckorna vid Svälinge står på vid gavel.

Påskdagen 4 april
Bildbidrag!
Vi har fått dessa bidrag från Roger Pettersson:
Ville bara dela med mig av denna, det brukar ju alltid stå födosökande, På Obsarna men ibland får de till det.
 Detta var vid Hov Idag. Det va en redig gädda :=)


Foto: Roger Petersson

Påskafton 3 april
Klassiska Giro di Tåkern
Denna underbara vårdag drog personalen ut på den numera klassiska vårcyklelturen runt sjön, ca 45 km. Detta inofficiella evenemang brukar gå av stapeln under första delen av april. Förutom frisk luft och starka ben får man en bild av antalet tranpar som förbereder sig för häckning. Denna tid ses de oftast parvis på angränsande fält eller i strandkanten. Dagens tur resulterade i 11 sedda par av tranor. Mestadels god farbarhet, men det var bra lerigt vid en passage på Hånger och lera mixat med gammalt gräs fastnade i bromsarna. Turen kröntes med en dunderfika på Centralkonditoriet i Väderstad. Dagens punktering kom lägligt med bara 30 meter kvar till Kvarnstugan.
Ann-Christine Wiklander och Adam Bergner passerar ett vattenrike vid Svälinge under
Giro Di Tåkern.                                                                               Foto: Lars Gezelius

Skärtorsdagen 1 april
Någon mer som sett T90 ?
Observation från 1/4 ca kl 15.30 på fältet på andra sidan vägen från Kvarnstugan sett.

 
Vi fick ett mail
Hej
Jeg tok noen bilder rundt Tåkern sist helg som du kan benytte dersom du vil.  Snøgås ved Ramstad.

 Bjørn Graatrud
Vem, med svarta vingspetsar, har tagit täten?                                 Bild : Bjørn Graatrud


Nu ungdomar måste ni lyssna på mig!                                               Bild: Bjørn Graatrud

Lördag-söndag 27-28 mars
Vår i luften och årets första gåsräkning
Nu släpper vintern sitt grepp om Tåkern och vårprimörerna strömmar in. Fiskgjuse, brun kärrhök, enkelbeckasin, sädesärla, skogssnäppa och rödbena är redan här och nu känns det fågelmässigt som att våren är i kapp. Stora snöhögar och ännu 60-70 cm is på Tåkern vittnar dock om att vintern varit lång och hård. Det är framförallt i den blå bården (i sjöns kanter vid strandängarna) som nu vintern släpper sitt grepp om sjön och det finns öppet vatten. Här rastar stora mängder gäss, sothöns, tranor, änder, skrattmås, sädesärlor och en del vadare. På de omgivande fälten har smältvattnet bildat större eller mindre vattensamlingar där sång-svanar, änder och gäss vilar sig. På lördagen räknade vi gäss och tranor. Summorna blev 1600 grågäss, 1870 sädgäss, 890 kanadagäss samt 300 tranor.
Vattenspeglar vid Ramstad. Foto: Lars Gezelius

Torsdag 25 mars
Årsmötet
Föreningens årsmöte hölls denna kväll i Mjölby hembygdsgård. Ca 20 medlemmar mötte upp och och efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kan konstateras att det blev små förändringar vad gäller förtroendeuppdragen. Bengt Andersson fortsätter som ordförande och vad gäller styrelseledamöter avgick Anders Elf efter en lång och aktiv tid i föreningen. Han tackas särskilt för sina insatser i föreningen och vi önskar honom lycka till i sitt nya hemområde - Gotland. Ellen Hultman valdes som ordinarie ledamot och Joakim Wallin valdes in som ny suppleant i styrelsen. 2009 års förvaltning beviljades ansvarsfrihet och efter avslutade förhandlingar och smörgåstårta blev det ett föredrag om tranor av Mikael Hake (bilden) från Viltskadecenter.
Han berättade mycket spännande om tranornas populationsdynamik, revir och häckning, samt rörelsemönster (genom satellit- och radiosändarmärkta tranor) och skadeförebyggande åtgärder. Tack för en intressant presentation, Mikael!

 

Lördag 27 mars
Hälsning till våren
Tåkerns is ligger säkert ännu ett tag men åmynningen vid Svälinge kan bli fågeltät närmaste tiden. Det brukar bli så när våren är sen.
Skrattmåsarna är nyanlända och utnyttjar åkrarnas smältvattensamlingar för att hitta.                                                                                       Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Annars är det smältvattnet på åkrarna som drar till sig fåglar. Nu har stora skaror sångsvanar börjat anlända och de ses lite varstans tillsammans med gäss, tranor, vipor och måsar. 
Vårhälsning! Flockarna av sångsvanar drar blickarna till sig överallt där de nu uppträder talrikt på åkarna på slätten.                                                     Bild: CHRISTER ELDERUD/N

 
Tranorna håller gärna till på stubbåkrar på lite torrare mark.    Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Torsdag 11 mars
Sånglärkor på snön
Den östgötska ”medelvåren” skall infalla omkring 8 mars men i år verkar vi få stå ut med en viss avvikelse från statistiken. Hur så helst börjar vaga vårtecken visa sig och till dessa måste räknas ankomsten av vårens första lärkor.
Bild: CHRISTER ELDERUD/N
Två sånglärkor har de senaste dagarna uppehållit sig längs vägen mellan Bjälbo och Skänninge. Snötäcket är fortfarande massivt och de båda fåglarna framträder mest som två rörliga prickar ute på allt det vita. Men visst är det vårfåglar som kommit – före våren!

Torsdag 11 mars
2010 års INFO är klart
Finns tillsammans med de andra INFO-bladen under rubriken Info-bladet till höger.

Söndag 28 februari
Krympande vattenytor
Några dagar med mildväder har inte gjort mycket för att öppna frusna vattendrag. Vid senaste köldknäppen frös Vättern nästan helt så när som på några få vindbrunnar utanför Omberg och västerut mot västgötasidan.
Utanför Omberg speglar sig ännu några vindbrunnar med öppet vatten.
Bild: CHRISTER ELDERUD/N

I Hästholmens hamn hålls en liten vattenyta öppen mellan båthus och båtar av två vattenvirvlare.Motala ström är öppen på en begränsad sträcka och där finns bl a två skäggdoppingar bland gräsänder och en del sothöns.
Skäggdopping i vinterdräkt i Motala ström i centrala Motala.       Bild: CHRISTER ELDERUD/N
Vättern är nu frusen söderut från Hästholmen och norrut från Borghamn.

Söndag 14 februari
Ännu är det långt till vår...
Som vi konstaterat: inte bara isen utan även snön ligger stadigt på Tåkern. Mer snö lär vara på väg och någon vårkänning finns inte i sikte.
Bild HENRIK PETTERSSON

Söndag 7 februari
I samma vatten
Isläget har mera skärpts än mildrats sedan senaste rapporten på den här sidan 17 januari. Tåkern har förstås fortfarande ett heltäckande is- och snötäcke och i länet bjuds ovanligt lite av öppet vatten. Större delen av Vättern går ännu öppen men med några riktigt kalla och vindstilla nätter så… I Svartån vid Burensköldsbron i Mjölby noterades häromdagen 18 sångsvanar.
Sångsvanar har, i varje fall tillfälligt, lockats ända in till Burensköldsbron i centrala Mjölby. Bild: CHRISTER ELDERUD/N
- Fast uppvuxen i stan, har jag aldrig tidigare sett så många sångsvanar här mitt i stan, säger Christer Elderud.

I Motala går strömmen öppen även om Charlottenborgssjön är frusen. Vid den lilla ön står ett 20-tal hägrar. Vid Strömbron, bland gräsänder och sothöns, sågs på söndagen två smådoppingar.
Vid den lilla ön i Charlottenborgssjön i Motala ström uppehåller sig ett 20-tal hägrar i väntan på bättre tider…                                                                           Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Söndag 17 januari
I andra vatten

Tåkern är frusen och snötäkt och var därmed ur leken för söndagens internationella midvinterinventering av sjöfågel. I stället räknade medlemmar i Tåkerns fältstation i andra vatten - av de få som är öppna.
      Längs sträckan Laxberg - Hulterstad i Svartån sågs på söndagen 80 sångsvanar på de sträckor som kunde överblickas från vägarna. Det är i år "totalinventering" av sångsvan. Senast detta genomfördes var 2005.
Sångsvanar har ett traditionellt övervintringsområde i Svartån mellan Boxholm och Mjölby. I år är ån mer tillfrusen än vanligt. Minst 80 sångsvanar sågs på isfria sträckor på söndagen.

Bild: CHRISTER ELDERUD/N

 
Under senare år har smådoppingar övervintrat i Motala ström i Motala. På söndagen noterades fem ex.                                                                                       Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Måndag 11 januari
Dags för årsavgiften
Du hittar förutsättningarna för årsavgiften överst på sidan. Vi ska göra ett försök med att skicka ut Info-bladet via mail istället för med  brev. Om du skickar in din mailadress till lars.gezelius@lansstyrelsen.se eller skriv den på PlusGiro-blanketten när du betalar årsavgiften. Vi lovar att köpa fågelholkar för det sparade portot.


 

Gott Nytt År 2010

Nu har vi flyttat 2010 års nyheter till Nyhetsarkivet.

Länkar till Nyheter från tidigare år hittar du uppe till höger under rubriken Nyhetsarkivet