Från Nyhetsarkivet 2015

Söndag 29 november
Lär känna Tåkerns fåglar - nybörjarkurs för fågelintresserade
Tåkerns fältstation inbjuder i samarbete med NBV och Naturum Tåkern till en nybörjarkurs för fågelintresserade med start tisdag 19 januari kl 19:00 - 21:30, Naturum Tåkern B-salen. Kursen kommer företrädesvis att förläggas till Tåkern med omnejd. Kursen är upplagd så att den passar även för personer med rörelsesvårigheter, synskador eller andra funktionsnedsättningar. Vi börjar pedagogiskt lägligt i januari när antalet fågelarter är betydligt färre i vintertid. Därefter fortsätter vi med vårfåglarna när de anländer art efter art, de första redan i mitten av februari. Ugglorna får sitt eget kapitel med en ugglekväll i början av mars. I april tar vi övriga vanliga vårfåglar i Tåkernbygden. I maj väntar vi in de vanligaste sångarna, bl a lövsångare, svarthätta och andra arter som anländer lite senare på våren. I slutet på maj ger vi oss ut i Tåkernnatten och lyssnar på en sagolik och fantastisk nattkonsert av Tåkernfåglarna. Vi avlutar i juni månad, då de första höstflyttande vadarna börjar dra söderut. Totalt omfattar kursen minst tre inneträffar och fem exkursioner. Inneträffarna äger rum på tisdagar och exkursionerna är oftast  förlagda till lördagsmorgnarna. Du hinner med ytterligare aktiviteter på lördagarna efter fågelskådningen som brukar vara slut vid 10:00-tiden. Morgonstund har guld i mun - det vet alla fågelskådare.
Avgift
: 300 kr.
Kursledare
: Bengt Andersson 0144-108 72 och Bo Håkansson 070-365 42 24.
Anmälan till någon av kursledarna eller till Naturum Tåkern senast 10 januari 2016.
Tåkerns Fältstation                      VÄLKOMNA
.....Läs mer


Måndag 30 november
Udda fågelseupplevelse
Tåkerns Fältstation inbjuder 2016 till en fågelkurs med udda fågelupplevelser som tema. Vi börjar med en ugglenatt i mars och slutar med en intensiv gås/dvärgbeckasinhelg i oktober.Tanken är att deltagarna ska få kontakt med fågelarter som ofta är lite svåra att upptäcka. Deltagarantalet är därför begränsat till 10 personer per grupp. Det ska också vara möjligt att anmäla sig till enstaka evenemang om det finns plats över vill säga. De som anmäler sig till hela kursen har företräde. Kursen körs i samarbete med NBV och Naturum.

.....Läs mer

Onsdag 7 sept
Tåkernhimmel
En del av upplevelsen vid Tåkern är det alltid så mäktiga himlavalvet och det skimrande ljusskådespelet där. Många som varit vid Tåkern den senaste tiden har bjudits på särskilt mäktiga syner från vårt solsystem.
Här kommer några ”himmelska” höstbilder.

Norrsken

Norrsken 7 sept 2015                                                              Foto Camilla Billberg

Soluppgång

Soluppgång över Renstad                                                         Foto Lars Gezelius

Röd "supermåne"

Röd supermåne                                                                Foto Johan Träff

Tranor i månsken

Tranor i månsken                                                                     Foto Peter Berglin


Måndag 5 september
Skäggmesarna aktiva
Så här i slutet av september och början av oktober går ringmärkningen in i en ny fas. Tropikflyttarna har dragit söderut. Vi får ju naturligtvis mest vasslevande arter av dem, men denna grå flugsnappareGrå flugsnappare
Grå flugsnappare                                                           Foto Lars Gezelius
tillhör undantagen. Nu är det istället skäggmesens tid. De är nu aktiva i högflykt och visar oro. Vissa vill dra till andra platser, men vissa stannar i Tåkern. De flesta skäggmesar har nu ruggat färdigt, d.v.s. bytt alla sina fjädrar sedan i somras och blir då mer aktiva. Ruggande skäggmes
Ung ruggande skäggmeshane                                                     Foto Lars Gezelius
Det finns dock fortfarande några sent födda individer som ännu inte ruggat färdigt. Se bilder på dessa. Ung skäggmeshona
Ung skäggmeshona                                                                           Foto Lars Gezelius
Könen går lätt att skilja åt även bland ungfåglarna, då hanarna har klart gul näbb. Den utfärgade hanen på bilden är en årsunge, vilket man kan se på det gula ögat. Ung skäggmeshane
Utfärgad ung skäggmes hane                                                          Foto Lars Gezelius
Snart blir ögat orange och då går ungfåglarna inte längre att skilja från de gamla fåglarna. Hittills har vi fångat 136 skäggmesar. Så här års kan det bli en del andra arter i näten, t.ex. de svårfångade vattenrallarnaVattenrall
Vattenrall                                                                                                   Foto Lars Gezelius
samt sävsparv, gärdsmyg och blåmes. Hittills i år har vi märkt drygt 2000 fåglar. Det är en tämligen låg siffra, men det beror på att rörsångarna, vassens vanligaste fågel, hade en tuff sommar. Summan av dem ligger på mycket låga 357 märkta mot normalt 800-1000.

Onsdag 9 september
Norrsken över Tåkern
Norrsken över Tåkern
Foto Camilla Billberg

Måndag 24 augusti
Henrik presenterar utställning
Pengar till ungdomar
Henrik Pettersson, naturfotograf i Vadstena, har just hängt upp några av sina "gobitar" i Naturum i Glänås, Tåkern. En av Henriks specialiteter är extrema närbilder på bl a sländor. Vi rekommenderar ett besök! Vid försäljnig av bilder har Henrik välvilligt beslutat att skänka pengarna till Naturums ungdomsverksamhet.
Några av de första besökarna vid utställningen var Ingrid Andersson, uppvuxen vid Tåkern, i sällskap med Kjell Åhsberg med barnbarnen Lilly och Alvin.

Utställningen är tillgänglig hela hösten då Naturum är öppet.

Henriks utställning

Foto: Christer Elderud/N

Onsdag 19 augusti
Utställning på naturum Tåkern
På lördag är det invigning av en ny utställning på Naturum, Henrik Pettersson kommer att ställa ut några bilder från Tåkern. Det kommer vara bilder med motiv som både har två och fyra vingar men alla kommer de från Tåkern. Utställningen kommer att hänga uppe hela hösten och vintern fram tills i vår.

Ändstrollslända
Blodröd ängstrollslända      Foto Henrik Pettersson

Fyrfläckad ängstrollslända
Fyrfläckad trollslända       Foto Henrik Pettersson

Torsdag 13 augusti
Halvfart i vassfågelfångsten

Nu har den standardiserade fångsten av småfåglar i Tåkerns västra vassar pågått i sex veckor. Personal har i olika omgångar utgjorts av Lars Gezelius, Adam Bergner, Karl-Martin Axelsson och Ellen Hultman med assistans av bland andra Johan Molin och sommarens långliggare på stationen, Sophia Thiele från Tyskland.

Sophia Thiele
Foto Adam Bergner

 Vi kan blicka tillbaka på en sommar som hittills bjudit på mycket svag fångst av rörsångare och lövsångare, men något mera normala siffror för sävsångare och sävsparv. Troligen har häckningsframgången för många fåglar varit dålig i år till följd av den kalla och regniga våren och sommaren. Dessutom tycks det vara ont om bladlöss i vassen, en annars mycket viktig födokälla för de vasslevande småfåglarna så här års. Trots den skrala fågeltillgången finns det ändå några glädjeämnen: det verkar finnas en hel del skäggmesar vid sjön och småflockar hörs redan nu dra omkring i de inre vassarna. På Sjötuna udde har det sedan en tid rastat en hel del vadare, och bland annat har vi kunnat fånga och ringmärka ett tiotal kärrsnäppor och en drillsnäppa.

Kärrsnäppa
Foto Sophia Thiele

Den dagliga ringmärkningen i Tåkerns vassar pågår nu en vecka till och därefter blir det märkning mest på helger och enstaka strödagar.

Fettblås
Foto Sophia Thiele

Ett säkert tecken på att hösten står för dörren är också att fältstationens regelbundna räkningar av gäss och tranor drar igång redan till helgen.

Tisdag 11 augusti
Fågelkursen har startat
Fältstationens nya fågelkurs är igång. Intresset är stort med 30 anmälda deltagare. Första kursdagen omfattade artkunskap inomhus i konferenslokalen vid Naturum, Glänås. Nästa kursdag blir i form av en exkursion till fågelrika stränder vid Tåkern.
På bilden ledare och de deltagare som kunde närvara den första kursdagen.Fågelkurs
Foto: Christer Elderud/N

Onsdag 22 juli
Lär känna Tåkerns fåglar med fokus på småvadare, gäss och änder
I höst fortsätter Tåkerns Fältstationens kursverksamhet ”Lär känna Tåkerns fåglar”. Vi fokuserar på Tåkerns rastande småvadare, gäss och änder. Teorikvällar varvas med exkursioner både vid Tåkern och andra kända lokaler. Kursdeltagarna kommer ute i fält att delas in i femmannagrupper med varsin ledare för att underlätta kommunikationen mellan ledare och deltagarna. Vi börjar med grunderna i småvadarstudier och fortsätter med änder och gäss. Du får ta del av många små bestämningstips av dessa ibland svårbestämda artgrupper. Vi startar den 8 augusti kl 15:00. Nytt datum och tid!!! Lokal: Glänås Naturum.

Upplysningar och anmälan till: Bengt Andersson  0144-108 72 alternativt 070-549 06 09 eller Naturum Tåkerns personal på tel: 0144-535 155


Välkommen med!

Lördag 27 juni
En med dubbelt så många vingar
Äntligen lite solsken och vackert väder, värmen har gjort att det nu finns gott om sländor, den här har jag inte lyckats artbestämma då jag tror att det är första gången jag ser den, någon av er som kanske vågar sej på en gissning ?
Tärna
Foto Henrik Pettersson

Flickslända o Spindel

Allmän smaragdflickslända - hona          Foto Henrik Pettersson

Fredag 26 juni
Slända
Flickslända som fastnat mitt i spindenätet framför ögonen på en hungrig korsspindel.

Flickslända
Lyrflickslända                  Foto Henrik PetterssonGulfläckad ängstrollslända

Gulfläckad ängstrollslända                       Foto Henrik Pettersson

Fredag 26 juni
Brun kärrhök
Det var synd att hon inte var ringmärkt. / Henrik

Brun kärrhök

Foto Henrik Pettersson

Måndag 22 juni
Rördrom
FOTO: Henrik Pettersson
Inte undra på att rördromen är svåra att upptäcka när de har så bra kamouflage.

Måndag 8 juni
Toppsångare med gul ton
Han kallades länge för gulsångare och gör skäl för namnet. Någon gång på 60-talet byttes namnet till härmsångare. Det går an det också även om denna energiska sångare kanske inte är fullt lika skicklig. som t ex kärrsångaren, på att kopiera andra arter. Klart är att den gula härmaren har lättare att få öronens uppmärksamhet än ögonens. Han sitter gärna högt i blandskogens täta lövverk. Avslöjande är ofta ett upprepat gnidande ”med mycket tonande geting-i” som Erik Rosenberg träffande beskriver ljudet.Härmsångaren är sen i ankomst (mitten/slutet av maj) och påbörjar redan i början av augusti resan till tropiska Afrika.Härmsångare
Foto: Christer Elderud/N
Härmsångaren har sedan länge varit ganska vanlig i strandskogen runt Tåkern.

Måndag 11 maj
Ljudlig sång i bygden
Han kan höras långt men är inte lätt att få syn på. Numera är dock chansen större än förr, både att få höra näktergalen och kanske att få en skymt av den kända sångfågeln. Fast det är den sydliga näktergalen som är den klassiska mästersångaren och den arten finns inte i Sverige.
Det tog nämligen sin tid innan näktergalen blev relativt vanlig i hela Östergötland. Vid Tåkern dök han upp 1911 vid Hovgården och 1913 vid Väversunda och Renstad. Därefter är det ont om rapporterad näktergal ända till 1958 vid Svälinge. Först från början av 70-talet spred sig fåglarna ordentligt och kan nu höras såväl i städer som ute i bygderna. I Östergötland beräknas finnas ca 3 000 par och 37 000 i hela landet ända upp till Norrbotten.


Näcktergal
Foto Christer Elderud

Lördag 14 mars
Våren är här
Nu trillar dom ner i en rasande fart från alla vädersträck, som säkert många redan märkt. Tänkte jag kunde dela med mig av en ruta från idag, lördag. Bilden är tagen nere vid Tåkern.
Hälsar Henrik Pettersson
Gäss
Foto Henrik Pettersson

Fredag 27 februari
Svansjön har vaknat
I stort sett hela Tåkern har blåst upp under veckan som gått. Is finns kvar i vikar och vassar och som drivande flak ute i sjön.Några hundra svanar har lyckats hålla sig kvar hela vintern i några råkar som de lyckats hålla öppna från tillfrysning. De senaste dagarna har dock antalet svanar ökat markant liksom allt fler grågäss. Flockar av sädgäss ses här och var och sträck passerar mot norr.Mest enstaka sånglärkor ses längs slättvägarna. Tofsvipor  rapporteras dagligen och till och med rördromar tutar – i februari. Så nog är det tidig vår, och ett bakslag framöver blir knappast någon överraskning, men trist. Och vinter i mars – april? Nej tack!Svanvår15

Foto: Christer Elderud/N
Svansjön har öppnat sig nästan helt och knöl har intagit de nu isfria vattenytorna.

Söndag 15 februari
Majestät på besök
Peter Berglin berättar att han åkte in mot Säby för att se om det hade kommit några gäss som gick på fälten däromkring. Men istället kom denna kungsörn flygandes från sjön, cirklade några gånger över gården och drog sedan mot Vättern till.
Kungsörn
Foto: Peter Berglin

Måndag 9 februari
Fjällvråk
En fjällvråk visade upp sig så fint vid Ramstadbron.
Fjällvråk
Foto: Peter Berglin

Tisdag 6 januari
57 havsörnar

På måndagen räknades 50 havsörnar på Tåkerns is. Men redan på tisdagen hade antalet ökat till 57.
-- Ändå såg vi nog inte alla. Tåkern är inte lätt att helt överblicka, kommenterar Bengt Andersson, ordförande i Tåkerns fältstation.

Måndag 5 januari
50 havsörnar vid Tåkern
- nytt rekord i fågelsjön
 Vid en räkning i fågelsjön Tåkern i Östergötland noterades på måndagen 50 havsörnar vilket är nytt rekord. I januari för tre år sedan sågs som mest 47 havsörnar.
Den grunda, riksbekanta Tåkern har frusit, gått upp och åter delvis frusit den senaste veckan. Omkring 1500 knölsvanar har nu trängt ihop sig i vakarna. På isen väntar havsörnarna i hopp om att komma åt någon fågel eller fisk i ytvattnet.
”Tåkern befäster sin ställning som Sveriges främsta fågelsjö även så här års. 50 havsörnar är smått otroligt många och antagligen såg vi ändå inte alla”, säger Adam Bergner i Tåkerns fältstation
.
Flera tiotal havsörnar har anlänt till sjön de senaste dagarna.
”Det är som om örnarna känt på sig att läget nu är idealiskt för att få tag i något ätbart i Tåkern”, konstaterar Adam Bergner.
Havsörnen var på 1940- och -50-talen nära nog att försvinna som svensk häckfågel. I hela Götaland fanns fyra bon år 1942 och 27 i Svealand. Under 1940- och -50-talen finns i en enda känd observation av havsörn vid Tåkern. Under hela 1960-talet sågs havsörn fem gånger vid sjön. Under 1980-talet började arten återhämta sig tack vare minskande tjuvjakt, skydd av boplatser, förbud av miljögifter och giftfri vinterutfordring.
Numera bedöms upp mot 600 par havsörnar häcka i Sverige.


P4 Östergötland intervjuas Adam Bergner om det nya rekordet.