Från Nyhetsarkivet 2014

Torsdag 25 december
Isläggning och svanträngsel
Den mycket grunda Tåkern fryser snabbt: helt öppet vatten på julafton, nästan helt tillfruset på juldagen.Ända fram till jul har sjön bjudit på vinterrekord vad gäller kvardröjande simfåglar. Helgen före jul räknades bl a över 2 000 knölsvanar, minst 4 000 sothöns, ca 2 000 viggar, 1 000 brunänder och 500 storskrakar. Därtill 40 hägrar och ett tiotal havsörnar. Aldrig tidigare har så mycket fågel noterats i sjön vid juletid. Orsakerna är nog det milda vädret och riklig tillgång på föda för de växtätande fåglarna.
Nu väntas bistrare tider och de få öppna ytorna kommer att krympa ytterligare. Svanarna packar ihop sig liksom härdiga sothöns. Vi, liksom fåglarna, kan bara vänta och se hur vintern utvecklar sig framöver… Svanträngsel
Bild: Christer Elderud/N
Knölsvanarna i Tåkern ger sig inte i första taget trots kyla och isläggning men de öppna ytorna minskar snabbt.sothöns
Bild: Christer Elderud/N
Sothönsen är tåliga fåglar och gör nu vad de kan för att hålla vakar öppna och därmed tillgång på mat.

16 september
"Lär känna Tåkerns fåglar"
 - Nybörjarkurs för fågel- och naturintresserade
Tåkerns Fältstation anordnar 2015 i samarbete med Naturum Tåkern och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) en studiecirkel med Tema ”Lär känna Tåkerns Fåglar”. Kursen startar i januari och avslutas i mitten av juni och innehåller tre inneträffar och fem fältexkursioner i Tåkernområdet. Syftet med kursen är att ge dig som har ett spirande fågelintresse lite mer inblick i tåkernfåglarnas värld. Särskild tid kommer att ägnas åt fågelläten och fågelsång och kursen avslutas med en nattsångartur i försommartid i Tåkernbygden. Kursen passar för alla, även för dig som är rullstolsburen eller har andra funktionsnedsättningar. Vi följer en särskild utarbetad studieplan som tar upp:
·         Vinterfåglar vid Tåkern – en särskild upplevelse
·         Tåkerns första vårfåglar i februari/mars
·         Ett myllrande fågelliv i strandskogen i vassarna och ute på sjön
·         Fågelsången i maj – hur skiljer jag ut de olika arterna?
·         Särskilda Tåkerncelibriteter i fågelvärlden
·         Tåkerns fågelkonsert  i försommarnatten

Kursledare Bengt Andersson, ordförande i Tåkerns Fältstation.
Tel:0144-108 72 eller 0705 49 06 09.
Bengt svarar på alla frågor och tar emot anmälan.
Startar redan 20 januari så vänta inte för länge med att anmäla dig.

Mot kallare tider
Med minusgrader natten till första advent, lade sig ett tunt lager av nyis över
Tåkerns mycket grunda strandzoner och vikar. Största delen av sjön är öppen med fortfarande över 2 000 knölsvanar på plats. Det behövs mycket mer av kyla och is för att tvinga bort de sista tåliga svanarna, de flera tusen sothönsen och de härdiga hägrarna.Förvinter

Foto: Christer Elderud/N

Foto: Christer Elderud/N

Så kom då den första snön nu i början av november.
Knappast oväntad - annat för en och annan bilist, som vanligt…
Grågässen verkar ha dragit till varmare trakter. Kvar i Tåkernbygden är några tusen sädgäss och ett antal , men färre, kanadagäss. Havsörnarna drar över sjön. En och annan häger håller sig kvar liksom sothöns i tusentäta flockar långt ute på sjön.

Snögäss
Bild: Christer Elderud/N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 10 oktober
Henriks senaste tur
Det är fortfarande riktigt gott om skäggmes i vassen, kul. Ett annat spännande möte var med en häger som tänkte "parkera" ungefär där jag stod.Skäggmes

Häger som ska rakt fram
Foto: Henrik Pettersson

Lördag 20 september
Ringmärkningsjubileum
Vi uppmärksammar att det var 50 år sedan den första fågeln ringmärktes vid Tåkern. Under morgon och förmiddag förevisades ringmärkning vid Glänås för en intresserad och månghövdad (ca 60 pers) allmänhet. På plats fanns dagens aktiva Christer Elderud, Lars Gezelius, Adam Bergner, Bengt Andersson, Ellen Hultman, Kent Persson, Bo Håkansson och Per Saarinen och även ett gäng från det gamla gardet som var aktiva på 60-talet när det begav sig, bl.a. Frank Runtegen, Urban Ekstam och Bengt Andersson (ej vår ordf. alltså..).  Under morgon och förmiddag märktes rörsångare 6, kungsfågel 1, blåmes 1, svarthätta 2, sävsparv 1.
 
  Lite märkstatistik: vi har nu ringmärkt ca 113 500 fåglar av 155 arter. Mesta arter är rörsångare med ca 27 500 och skäggmes med ca 13 500. Andra imponerande summor är 395 hägrar (alla före 1978, i Sommen), 661 bruna kärrhökar, 294 fikgjusar (Sommen), 112 dvärgbeckasiner, 165 svarttärnor, 118 berguvar, 72 vassångare, 1074 trastsångare och 229 pungmesar. Bland de ovanliga kan nämnas fyra rördrommar, en kungsörn, en mindre sumphöna, en ringtrast, två busksångare, två höksångare, två varfåglar och två ortolansparvar. Högsta årssummor var 6209 fåglar år 1992 och 5353 fåglar år 1965. Visning av märkning

Foto: Christer Elderud.

Lördag 13 september
Nya rekord – 31 000 brunänder och 7 100 tranor!!
Gåsräkning: grågås 11500, trana 7100, sädgås 500, bläsgås 1, kanadagås 700.
Simfågelräkning: Det var lite svårräknat pga den friska E-vinden. Stora moln av brunänder var uppe och flög runt, skrämda av örnar. Sothönorna kurade på vattnet i supertäta flockar. Mäktigt skådespel! Brunand 31000, sothöna 29000, bläsand 5820, snatterand 1850, vigg 2050, knölsvan 3260, skäggdopping 306, storskarv 212, gräsand 1060, kricka 530, stjärtand 22, skedand 11, bergand 2, knipa 280, storskrake 51, häger 13.
Brunänder
Bild Johan Träff
Ca 75 000 simfåglar och över 85 000 med gässen och vi kan konstatera att Tåkern är Sveriges svar på Okavangudeltat, Donana, Camargue, eller vad du vill. Från Glänåstornet sågs brunänderna som stora myggsvärmar i luften från Ombergs silhuett till horisonten borta vid Hov. Det är ett präktigt brunandsrekord för Tåkern och troligen för Sverige genom alla tider. Även antalet rastande tranor är rekord för Tåkern.
Under middagen invigde Lars Gezelius den nya (277:e) arten för Tåkern, Bronsibis, som sågs 7 juni. Det gjordes genom att Vesa Jussilas träminiatyr av arten fick plats i montern ”artchocken” på naturum. Personalen firar med Sveriges godaste räkmackor på Väderstad centralkonditori.

Tisdag  9 Sept
Ett kraftfullt porträtt

Brun kärrhök
Foto Henrik Pettersson

Lördag 16 augusti
Rekord och våfflor
Idag var det årets första gås-, tran och simfågelräkning. Ett 10-tal personer fanns på post ca 05.00 för att räkna de utflygande gässen och tranorna. Under förmiddagen räknades simfåglar ute på sjön. Vid Glänås bemannade stationen fågeltornet med guidning. Därtill gräddade Bosse Håkansson förnämliga våfflor för försäljning. De kanske inte gick som smör i solsken för det kom en del kraftiga regnskurar, men de var synnerligen smakliga. Ute på sjön vilade (och åt) simfåglar i 10-tusentals. Ja det var en grannlaga uppgift att räkna/skatta/bedöma hur många de var. Sothönsen och brunänderna var värst. Efter några skattningssvep med tubkikaren där de räknades 100 och 100 åt gången landade det på drygt ca 30 000 sothöns och 18 000 brunänder. På morgonen var det tämligen mycket grågäss med nära 12 000 och för årstiden mycket gott om tranor med drygt 3 300. Det blev alla tiders rekord för knölsvan med 4160. Dessa har dock räknats en och en, så den siffran är tämligen säker. Med gäss och tranor blev totalsumman nära 80 000 fåglar!! Siffran för sothöna är den högsta sedan första årets räkningar 1974 då det var mer än 40 000 ex. Man bedömer att det häckar 1 100 par brunänder i Sverige. Bland de 18 000 vid Tåkern är de flesta troligen ryska och finska fåglar. På bilden ses räknargänget samlade vid köksbordet i Åsenstugan för summering och reflexion. Orsaken till de stora fågelmängderna är troligen att det varit en gynnsam häckningssäsong och att det är mycket undervattensväxter i Tåkern nu som erbjuder mat. Sjön är ju normalt mycket grund och den torra sommaren gör att vattenståndet är lågt. Djupet är nu bara omkring en halvmeter. Fåglarna kan då lätt nå ner till växtligheten på högst någon halvmeters djup.Räknargänget
FOTO: Lars Gezelius

Lördag 16 augusti
Tromber över Tåkern
Dessa två tromber fotograferades i lördags av Peter Berglin från fågeltornet i Glänås på Tåkerns södra strand i riktning mot norr. Vill du veta mer om tromber och fallvindar så kan du läsa om det på SMHI:s hemsida under rubriken Tromber och fallvindar i Sverige 2010-2014.Tromber
Foto Peter Berglin

 

Tisdag 12 augusti
Mycket fågel i vassen
Nu har årets märkningar i vassen pågått en dryg månad och vi ser redan nu att det har varit ett bra år för de vasslevande tättingarna. Även skäggmesarna börjar röra på sig nu. Drygt 2600 märkta fåglar hittills är redan är mer än i fjol. Sävsparv, rör- och sävsångare ligger på höga nivåer med 177, 842 resp. 409 märkta hittills. För rörsångare kan det bli det fjärde-femte bästa året nånsin. För sävsparv blir det nog tredje bästa året och för sävsångare näst bästa. 12 kärrsångare är också mycket högt. Det har varit mycket bladlöss i vassen men de har minskat rejält nu. Det har även de dagliga fångsterna vid Renstad kanal som i juli låg mellan 100-150 per morgon men nu kring 30-50 ex. Denna vecka jobbar Karl-Martin Axelsson och Ramona Eriksson med ringmärkningen och nästa vecka kör Kim Arrio och Ramona.


Partiell albino
  Partiellt albino rörsångare.
  Daniel med några skäggmesar

  Daniel Johansson med ett knippe skäggmesar

 Foton: Lars Gezelius

 

Måndag 3 augusti
Det kom ett mail.. tack Henrik!
Jag var nere vid sjön idag på morgonen och "kollade av läget" lite. Det verkar som skäggmesarna har haft en bra säsong, det fanns gott om "nya" skäggisar i vassen. Skickar med några rutor från i morse.
Skäggmes2Flygande skäggmes

Skäggmes
Foto Henrik Pettersson

Måndag 28 juli
Årsrapport 2013
Nu har till syvende och sist årsrapporten för 2013 blivit klar. Den ligger nu som pdf på vår hemsida under Årsrapporter här till höger. Den tryckta versionen kommer i augusti när tryckeriet öppnar. I övrigt kan nämnas att ringmärkningen går för högtryck nere vid Renstad kanal. Fångster på 70 – 160 fåglar per morgon har varit standard. Det är goda tilder för fåglarna med mycket bladlöss att tillgå. Det blir en rejäl uppryckning från de två senaste årens mediokra fångstsiffror i vassen. Aktiviteterna går att följa på våra dagboksblad (längst upp till höger).

 

Lördag 12 juli
Ringmärkning
I veckan har vi ringmärkt varje morgon i perfekt väder. Många kursdeltagare och gäster har fått uppleva och lära sig en del om ringmärkning. Vi har också haft glädjen att märka roliga arter som vattenrall, trastsångare och gräshoppsångare och, inte minst, en ormande göktyta!Rinmärkning
Foto Ellen Hultman

Torsdag 10 juli
Vaktskifte på gjerdestolpen
Enkelbeckasinen verkar ha ökat något i år på Tåkerns strandängar.Vaktskifte
Foto Bjørn Kristian Graatrud

Fredag 13 juni
Falkdag
I dag var det dags för märkning av pilgrimsfalksungar. Vi fick hjälp av klättrare Petter från Jönköping. Här betraktar Christer Eriksson en av de sju ungar som märktes i två bon. I år fick de lila ring på höger och röd ring på vänster ben. Christer o pillan
Foto: Lars Gezelius

Torsdag 5 juni
Paddlingar ute i sjön
Nu är paddelmånaden juni här och personalen drar till sjöss. Personal är Lars Gezelius, Adam Bergner, Kim Arrio och Karl Martin Axelsson. Vi har kört några turer i Renstad yttre och Tovören. Det ser bra ut på flera sätt. Vattnet är klart och kransalgerna är på gång. Det är ganska mycket skrattmås i sjön i år och det är som i fjol mycket tätt med trastsångare. Däremot har vi hittills hört relativt få vassångare, fem sjungande har noterats. Trastsångarna trivs i vassmosaiken och gärna längs kanaler. Vid Lundtorp hittades detta trastsångarbo nära kanalen och ungarna håller som bäst på att kläckas.

TrastsångarungarPaddling -14
Foto Lars Gezelius

 

Tisdag 27 maj
Dvärgmåsen på frammarsch?

Utan djupgående jämförelser mellan olika år, kan tyckas som om ovanligt många dvärgmåsar har observerats och rapporterats hittills under försommaren i år i landet. Även i Tåkern har några dvärgmåsar noterats, t ex vid Hov.
I Tåkern är den första iakttagelsen av dvärgmås från 30 maj 1919. Den första säkert konstaterade häckningen dröjde ända till 1974. Det ska kanske till lite tur för att dvärgmås och observatör ska mötas på samma fläck i en sjö som Tåkern. I ett vimmel av måsar och tärnor kan en dvärgmås lätt ”försvinna”. Läge att spana!Dvärgmås
En fortfarande ung dvärgmås, på väg att bli utfärgad med helt svart ”mössa”. Foto: Christer Elderud/N.

Måndag 19 maj
Prinsessan invigde sin sagostig
Prinsessan Estelle gjorde på lördagen sin officiella debut, och sitt första besök i länet, när hon invigde den nya sagostigen i anslutning till Naturum vid Tåkern. Prinsessan kom förstås i sällskap med sina föräldrar, kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
Vädret var sommarlikt och den lilla prinsessan på soligt humör.
Invigningen började med tal av landshövding Elisabeth Nilsson och dansuppvisning av barn från Röks skola.
Därefter var det dags att gå den 800 meter långa sagostigen som Estelle, hertiginna av Östergötland, fick som doppresent från länet.
Figurerna och stationerna längs stigen är utformade av konstnären Vesa Jussila med illustrationer av tecknaren Ulf Lundkvist. Estelle o mamma
Hej grodan! Prinsessan Estelle var både road och lite avvaktande inför mötet med den stora ”pussgrodan” som avslutar sagopromenaden.             Foto: Christer Elderud

 

Prinsessan Estelle till Tåkern
En sagostig vid Tåkern var länsstyrelsens present till prinsessan Estelle när hon döptes. På lördag 17 maj kommer prinsessan, hertiginna av Östergötland, för att inviga stigen vid Naturum, Glänås. I sällskap såklart med föräldrarna, kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
  Själva invigningen av sagostigen sker kl 14.45 med bl a tal av landshövding Elisabeth Nilsson. På scenen blir det också en dansuppvisning med barn från Röks skola. Efter invigningstalen inbjuds hertiginnan och kronprinsessparet att gå sagostigen och på så vis inviga den. Vid vandringen kommer barn från Röks skola att guida gästerna och berätta om de olika upplevelsestationerna.
  Naturum Tåkern är öppet hela dagen med många aktiviteter för hela familjen i området. I väntan på kungligheterna kan barnen håva småkryp vid bryggan och titta på fåglar från fågeltornet.
  Parkeringsmöjligheterna vid naturum Tåkern är begränsade denna dag. Östgötatrafiken erbjuder gratisbussar som avgår från Väderstad-Verkens parkering till Naturum Tåkern kontinuerligt under dagen.

Estelle
Prinsessan Estelle gör 17 maj sitt första besök vid Tåkern. Foto: Kate Gabor/Kungl Hovstaterna

Lördag 3 maj
Strandängar kollas upp
Denna kylslagna långhelg har personalen på stationen, Kim Arrio,  Adam Bergner, Lars Gezelius och Lars Nilsson, inventerat strandängarna runt sjön. Målet är att varje äng besöks 3-4 gånger under 5 veckor till början av juni för att få en uppfattning om antalet häckande par av vadare, änder, gäss samt gulärla och ängspiplärka. Våren har ju varit tidig i år och det märks särskilt på grågässen som nu har stora ungar. De första sågs redan 17 april, Vilket är tangerat fenologirekord för Tåkern. FEL! Vi har nu fått in en uppgift från Henrik Pettersson att han fotograferat gässlingar den 16 april!!! vilket alltså är ett nytt rekord!  Grattis till Henrik! Vi kan kostatera att det gått mycket bra för grågässen och redan nu har drygt 500 familjer sett på ängarna. Det är det högsta sedan 2007. Bland änderna är snatterand vanligast. Skedand ses i normal omfattning medan årtan verkar minska ytterligare. Även tofsviporna är tidiga och de första kläckta kullarna har setts. Bland ovanligheter under helgen kan nämnas 100 bläsgäss vid Åsby och 150 Tundrasädgäss vid Tovören.Kim spanar
Kim Arrio spanar ut över Källstad hopabete. Foto: Lars Gezelius

 

Torsdag 17 april
Till Tåkern från Vänern
- Vilken kalasbild för avläsning. Det är en fågel född vid Vänern, ringmärkt 5 juni 2013, konstaterade havsörnspecialisten Björn Helander, Naturhistoriska riksmuseet, när han såg bilden som Henrik tog vid Tåkern häromdagen.Den här ungörnen har vistats vid Tåkern ett tag. Vart det bär av framöver vet förstås ingen, inte ens örnen själv.Havsörn ringmärkt i Vänern
Foto: Henrik Pettersson

Torsdag 17 april
Brun kärrhök
Här kommer en härlig bild från Henrik Pettersson.
Brun kärrhök

Onsdag 16 april
Ringtrastarna drar förbi

Ringtrastar ses sporadiskt lite här och var i landet i mitten av april men arten kan knappast kallas vanlig. De är alla på väg upp till fjällkedjan, från Dalarna och norrut. Under ganska många år har två lokaler varit ”pålitliga” för den som vill se ringtrastar så här års: kullarna med grova enbuskar på Jussbergs gamla gravfält i Heda och enbusklandskapet vid Stora Lund söder om Hästholmen. På onsdagen rapporterades observationer av tre ringtrastar vid Stora Lund och tre vid Jussberg. Och på torsdagen sågs sju ringtrastar i Heda varav sex i flock. Ringtrast
Bild: Christer Elderud/N
En vackert utfärgad ringtrasthane vid Jussberg på onsdagseftermiddagen.

Lördag 5 april
Den rödhalsade lockar
Intresset för den rödhalsade gåsen vid Tycklingen utanför Vadstena var stort även under fredagen. Och den ovanliga gästen visade sig tidvis från sina bästa sidor. På nära håll dessutom. Då och då tog flocken av vitkindade gäss, och den mindre kusinen, en tur över viken för att strax återvända till betet.Rödhuvad betar

Rödhuvad lyfter

Bilder: CHRISTER ELDERUD/N

Lördag 5 april
Giro del Tåkern
Efter en kall morgon med tranräkning norr om sjön (det blev 3300 tranor och 105 bläsgäss), var det dags för det årliga "Giro del Tåkern", d.v.s. att cykla runt sjön och spana in våren. Det blev dock en tung start på girot med punka efter fem (5!) meter. Nåväl, med ny slang gick rundan bra så när som möte med folkilsken blodhund som fick igång adrenalinet. Det är riktigt torrt i markerna, så det blev inget "petabortmassoravlerafråncykeln". Vattennivån i sjön är 
ca 94,12 m, vilket är  åtta cm under eftersträvad nivå. Några tranpar kunde prickas in på karta liksom tutande rördromar. Årets första fiskgjuse visade sig i den sköna vårsolen.
Girot 2014

Torsdag 3 april
Sibiriskt besök
En rödhalsad gås har sedan i onsdags dragit skådare till sig vid Tycklingen strax utanför Vadstena. Den sibiriska gästen har lugnt vandrat omkring nära promenadstråket från stan. Den rödhalsade har sällskapat med ett 50-tal vitkindade (som f ö häckar med några par i området). Rödhalsad gås har tidigare setts i Tåkernområdet 1998 och 2003. Rödhalsad o vitkindad
Den rödhalsade och en vitkindad. Foto: CHRISTER ELDERUD/N

Lördag 29 mars
Tranrekord
I morse räknades 4000 rastande tranor vid Tåkern, vilket är vår-rekord för Tåkern. Näst högsta var drygt 3000 för 10 år sedan. Det är visserligen inte lika många som i Hornborgasjön, men trenden är att tranan ökar även i Tåkern. Tranorna övernattar stående i grunt vatten i sjökanten och flyger ut på fälten i gryningen. Räkning sker på sju platser runt sjön. Nästan alla tranorna flög ut norr om Tåkern vid Hånger och Säby.Tranrekord
Foto: Johan Träff

 

Fredag 28 mars
Henrik Petterssons vernissage
Den 5:e april kommer Henrik öppna en utställning med mycket och fina bilder från Tåkern. Läs mer.....
Dubbelkomando
Dubbelkommando                        Foto: Henrik Pettersson

 

Onsdag 26 mars
Årsmöte
Denna kväll avhölls föreningens årsmöte på naturum Tåkern. Några rördrommar tutade till samling och ett 20-tal personer mötte upp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls under ordförande Bengt Anderssons ledning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Mötet beslutade sedan enligt valberedningen förslag som innebar omval på samtliga poster i styrelse och revision. Efter mötet spisades en underbar smörgåstårta och därefter höll limnologen Anders Hargeby, Linköpings universitet, ett mycket intressant föredrag om Tåkerns undre värld (livet i vattnet) och dess samspel med vattenlevande fåglar. Årsmöte 2014

Lördag 22 mars
Rödhuvade på plats igen!
Bjørn Graatrud rappoterar med hjälp av en bild.
Rödhuvad dykand
Foto:
Bjørn Graatrud

Lördag 8 mars
Gässen drar vidare norrut?
I dag genomfördes en för årstiden mycket tidig gåsräkning. Kanske var det ändå för sent? Redan i slutet av februari fanns ju en hel del sädgäss på plats. Morgonens räkning stannade på 1030 sädgäss, 1450 grågäss, 230 kanadagäss, 150 sångsvanar och 30 tranor. Vid Åsby sågs en färgmärkt trana med vit över grön på höger och vit över röd på vänster ben. På bilden ses merparten av räknargänget summera och fika i stugan. Återsamling i stugan
Foto Lars Gezelius

Lördag 22 februari
Våren kommer
Nu har våren kommit hastigt och lustigt. Större delen av sjön är dock fortfarande isbelagd men i väster finns ett större öppet parti med mycket svanar, gäss och änder. Under lördagen räknades 800 knölsvanar, 500 knipor och 100 storskrakar. Vid Ramstad sågs  700 sädgäss och ett 100-tal tofsvipor. Minst 600 grågäss och 200 kanadagäss fanns också på plats. Några sånglärkor kvittrade förbi i det blå. Glänårvår
                                                                                                                               Foto Lars Gezelius
Vid Glänås sjöng grönfinkarna intensivt. På strandängarna har isen släppt i de "blå bårderna" och här fanns en del vipor och grågäss. Vattennivån är inte särskilt hög. 94,12 cm. Semlorna på Väderstad centralkonditori smakade.

Fredag 7 februari
Fågelrally på cykel
Inbjudan att detaga i "Fågelrally på cykel" den 13 april kl 06-20, anordnad av
Tåkerns Fältstation.

Många som skådar fågel tycker att det är roligt att tävla ibland. Denna dag kör vi ett så kallat rally kring Tåkern per cykel och försöker att se så många olika fågelarter som möjligt under en dag. Lagen måste innehålla minst 2 personer. Man kan tävla i nybörjarklass eller avancerad. Registrering och frukost på Naturum Tåkern kl 06-07, tävling fram till 16 då vi återsamlas på Tåkerns Vandrarhem och café, för dusch, middag och prisutdelning. Kostnad inklusive karta, krysslista, frukost och middag 350 kr. Föranmälan på 0142-71022 eller
info@takernvandrarhem.se. Där kan även boende bokas, om så önskas. Arr: Tåkerns fältstation i samarbete med Tåkerns vandrarhem och Naturum Tåkern.Lördag 25 januari
Trängsel i två små vakarSkridskois?
Nu har vintern tagit grepp om bygden. Snötäcket är tunt men isen ligger nu decimetertjock över nästan hela sjön. Spaning

I två små vakar vid Lindön och Svälinge trängs ca 200 härdiga knölsvanar. På isen sågs minst fem havsörnar. En örn gick en fight med en svan på isen.Bengt o Staffan Skridskoisen testades på lördagen, men det blev ingen harmoni i åkningen eftersom det var en mosaik av snöfläckar i blottad is. Isen var dessutom rätt så skrovlig. Vid Glänås var det full fart vid fågelmatningen, mest pilfinkar och lite mesar samt en modig rödhake.Naturum Tåkern

Fotograf idag är Lars Gezelius

Måndag 13 januari
Tåkern fryser
Idag lägger sig Tåkern, men det är ännu ganska stora öppna partier längs norra sidan av sjön. Där trängs nu svanarna och vid lunchtid idag fanns ännu omkring 2000 ex kvar. På isen sågs även 25 havsörnar och vid Glänås fanns nio snösparvar som letade frön där starrtuvorna stack upp ur isen.
Isen kommer
Foto: Lars Gezelius
Mot Lindön
Från en dag till nästa frös i stort sett hela Tåkern. Lördagens räkning vid helt öppet vatten gav nya vinterrekordet 2 950 knölsvanar. På måndagen hade minst 2 000 svanar packat ihop sig till mycket täta flockar på några få ställen i sjön, bl a framför Lindön. På isen noterades 25 havsörnar, spanande, väntande...
Foto: Christer Elderud/N

Fredag 10 januari
TT:s pärm är nu digital
Tommy Tyrberg (TT) skrev i slutet av 1970-talet en makalös genomgång av Tåkerns fåglar från tidernas begynnelse till 1974. Allt maskinskrivet samlades i en pärm som har stått i ett ex i fältstationens bokhylla som ett ovärderligt uppslagsverk. Förutom den långa artgenomgången finns några inledande kapitel om geologi, postglacial utveckling, vegetation och flora i och kring sjön, en genomgång av Tåkerns ornitologiska historia och en bibliografi. Det finns även en omfattande diagramdel där fågelarternas tidsmässiga uppträdande under året presenteras. Detta värdefulla material (utom diagrammen) har nu äntligen scannats och kan komma alla till del. Det scannade materialet har delats upp på ett antal pdf:er som du hittar under "Tåkernfåglar" valmenyn till vänster. Än så länge är det bara den första delen av 3 som är upplagd.


Äldre notiser och bilder är flyttade till "Nyhetsarkivet 2013".