Tåkerns Fältstations nyhetsarkiv

Här kan du se vad som varit nyheter en gång....

Nyheter under 2007


Måndag 19 november
En sann Norgehistoria!
Ett roligt återfynd har rapporterats till oss från Rune Aae i Norge, som gästade fältstationen i somras och ville höra lite om vårt skäggmesprojekt. Nu har han fångat en av våra skäggmesar!Skäggmeshonan är fångad i Norge, Øra naturreservat i Fredrikstad 18 november.Den märktes som bounge i Tåkern, Renstad yttre i en kull om fem ungar, av Janusz Stepniewski 11 juni i år.Skmes

Onsdag 31 oktober
”Bara” 18 dvärgbeckasiner i år,
  men 67 märkta sedan hösten -05
  Säsongen för ringmärkning av dvärgbeckasiner vid Tåkern får anses vara avslutad. Denna höst har bjudit på många blåsiga kvällar vilket hindrat nätfångst. Men 18 dvärgbeckasiner har fått ring liksom sju enkelbeckasiner. Den första av enkelbeckasinerna fångades 9 september men första fångst av dvärgbeckasin dröjde till 1 oktober.

  - Vi har i höst haft endast en kväll, 4 oktober, med fångst av fyra dvärgbeckasiner. Av hittills 67 fångade och märkta har bara två dröjt sig kvar och återfångats. Höstens enda ”kontroll” gjordes 27 oktober. Den dvärgbeckasinen ringmärktes på platsen fyra dagar tidigare, berättar Christer Elderud som tillbringat 18 kvällar vid Glänås under september – oktober.
  - Låt säga att det blev en kvarts dvärgbeckasin per timma i genomsnitt…

Dvärgbeckasinen är härdig. Individer övervintrar årligen i Sydsverige. Om, och hur länge, ”de små” stannar kvar vid Tåkern på senhösten är det ännu ingen som riktigt vet.
Dvärgbeckasin

En av höstens 18 ringmärkta dvärgbeckasiner vid Tåkern, just frisläppt
Foto: CHRISTER ELDERUD/N

Lördag 13 oktober
Gås-,tran- och simfågelräkning
Efter en klar och kall natt bemannades platserna runt sjön för ytterligare en räkning av tranor och gäss. Denna morgon tog fåglarna lite extra sovmorgon, men det var verkligen mödan värt att vänta i den tidiga gryningen. Visserligen var det kallt, men soluppgången var något utöver det vanliga. En hel del sydsträckande änder kom in till sjön i exakt rätt tid för att i det första ljuset hitta de skyddande vassarna för en stunds vila innan födosök. Morgonens resultat blev: Grågås 5030, Kanadagås 1100, Sädgås  9800, Vitkindad gås 500 (nytt rekord för Tåkern!), Spetsbergsgås 11, Bläsgås 10, Trana 118. Man kan väl konstatera att kylan och snön i norr, har gjort att de flesta grågäss dragit söder ut. Antalet tranor har också minskat i sjön.

Den efterföljande simfågelräkningen  gav höga siffror för tredje året i rad. Några exempel: Sothöna 2150, Brunand 7300, Vigg 1700, Bläsand 6800, Kricka 330, Storskrake 200, Storskarv 750, Gräsand 1700, Skäggdopping 550, Snatterand 520.


Fredag 12 oktober
Den vanliga dvärgbeckasinen
På en sträcka av ungefär 100 meter av Tåkerns ca 45 000 meter strandlinje, har vi nu sedan hösten 2005 fångat och ringmärkt över 60 dvärgbeckasiner. Under samma period, och på samma ställe, har 15 enkelbeckasiner fångats. Så frågan kan ställas: hur vanlig är egentligen dvärgbeckasinen? Svaret är antagligen: avsevärt vanligare än de flesta ”skådare” kommer i tillfälle att bedöma…
Hösten har bjudit många blåsiga kvällar som hindrat fångst med nät. Ändå har 13 dvärgbeckasiner hittills märkts under nio oktoberkvällar. Det är lika många som motsvarande tid förra året.
- Vi har inte haft många vindstilla kvällar sedan mitten av september. Vi behöver ett antal fina kvällar framöver om vi skall nå förra höstens siffra, 25 ringmärkta dvärgbeckasiner, säger Christer Elderud.

Dvärgbeckasinen säger inget, trycker hårt och döljer sig väl. Spontant flyger den i sen-skymningen, flyttar nattetid och visar sig ogärna i dagsljus.    Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Måndag 1 oktober
Kungabesök vid Tåkern och dvärgbeckasiner fångade
Veckan inleddes intressant vid Glänås. Kung Carl XVI Gustaf kom på besök på förmiddagen, fyra havsörnar och en pilgrimsfalk visade sig vackert och på kvällen fångades och ringmärktes höstens två första dvärgbeckasiner.Därmed passerades totalantalet 50 ringmärkta dvärgbeckasiner sedan fångstprojektet påbörjades hösten 2005.
Ett nytt Naturum, en informationsanläggning med tillhörande nytt fågeltorn, skall byggas vid Glänås på Tåkerns sydsida. Vid en ceremoni vid det gamla Glänåstornet, invigt 1963, presenterades de fyra finalisterna i den riksomfattande arkitekttävling som pågått under året. Vid pressträffen närvarade kungen, beskyddare för Tåkernfonden WWF. Fonden fyller 20 år i år har sedan tillkomsten delat ut mer än tio miljoner kronor till forskning, naturskydd och guideverksamhet vid Tåkern. Kungen inledde dagen i gryningen med att tillsammans med landshövding Björn Eriksson, Tåkernfondens Christer Elderud och Maria Taberman, Länsstyrelsen, skåda fågel från Hovs fågeltorn.
Kungen ägnade morgonen och förmiddagen åt fågelskådning vid Tåkern, här vid plattformen på nya spången bortom Glänåstornet. Landshövding Björn Eriksson och Dan Nilsson, th.                                                                        Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Det vinnande arkitektförslaget för nybygget vid Glänås skall presenteras i samband Tåkernfondens 20-årsjubileum i december.
Kungens besök kom lagom till presentationen av arkitektförslagen till nya Naturum Tåkern som skall uppföras vid Glänås och ersätta bl a det gamla tornet, färdigbyggt 1963.                                                                                   Bild: CHRISTER ELDERUD/N

På kvällen var Tåkernveteranerna Christer Elderud och Kent Person åter vid Glänås. Då fångades (äntligen) höstens första dvärgbeckasiner. Flera veckor av blåst och regn på kvällarna har i år lagt hinder i vägen för ringmärkarna.
Höstens första dvärgbeckasiner är fångade vid Glänås. Därmed har 50 dvärgbeckasiner ringmärkts sedan hösten 2005.                                            Bild: CHRISTER ELDERUD/N

Måndag 24 september
Skäggmesarna i högflykt
Efter den magra fångsten i augusti har nu tre dagars ringmärkning i vassen vid Renstad kanal genomförts. 83 fåglar har fångats; 36 skäggmesar, 5 sävsparvar, 2 gärdsmygar, 38 rörsångare, 1 blåmes och 1 sävsångare. Det är alltså relativt gott om rörsångare för årstiden och skäggmesarna har kommit igång med sina rörelser och högflykt. Många morgnar i juli/augusti gav färre än 10 rörsångare per morgon. Vattennivån i sjön har nu sjunkit till 93.90 m.ö.h. vilket innebär ca 12 cm över vattendom vid denna tid.
Nymärkt skäggmes.                                                                                 Foto Lars Gezelius

Fredag 17 augusti
Karp i Tåkern!
Ingvald Svensson på Lilla Yxnekulla ville att vi skulle komma och bevittna/artbestämma en stor fisk som han fångat i nät vid Toregårdsören i Tåkern i slutet av juli. Vi konstaterar att det faktiskt är en karp. Ingvald som fiskat sedan han var sju år i Tåkern har aldrig hört talas om någon som påträffat karp i sjön förut. Karpen mätte 59 cm och hade en omkrets runt "midjan" på 42,5 cm. Vikten var 3,8 kg. Fisken måste vara rätt så gammal och frågan är när och hur den kommit till Tåkern. Finns det fler månne?

 
Karp !                                                                                                 Foto Lars Gezelius

Lördag 18 augusti
Nytt grågåsrekord
Höstens första gås-, tran- och simfågelräkning gav nytt grågåsrekord för Tåkern, då 18100 grågäss kunde räknas in vid morgonuppfloget. 1300 kanadagäss och 1900 tranor noterades. Det är ett för årstiden högt antal för tranorna. Det räknades också rastande simfågel i sjön. Totalt noterades 18500 simfåglar (doppingar,skarv, sothöns och änder). Det är betydligt färre än vid augustiräkningarna 2005 och 2006. Följande summor noterades: sothöna 4700, knipa 120, vigg 870, brunand 2400, skedand 130, stjärtand 16, gräsand 2380, kricka 1350, snatterand 500, chilensk bläsand 1, bläsand 1350, gravand 1, sångsvan 1, knölsvan 1870, storskarv 43, skäggdopping 151. 2500 förblev obestämda.
1 2 3 4 5 6 7 ..... Christer räknar änder.                                                       Foto Lars Gezelius

Söndag 29 juli
Fortsatt högt vatten
Nu jobbar Anders Olovsson och Judit Maetos (Spanien) på stationen. Det är problematiskt att bedriva den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal p g a det höga vattenståndet, som nu är 94,42 möh (ca 50 cm över nivån enligt vattendom).
Spången mellan Glänås besöksområde och Svanshalls udde ligger under vatten
Foto: Christer Elderud
Några morgnar har dock näten varit uppe. Det verkar vara dåligt med rörsångare, medan sävsångarna verkar ha klarat sig bättre. Vassen vid Renstad kanal är lite vissen och det finns inga bladlöss i vassen. Allt troligen p g a det höga vattnet. Många bon/ungar gick nog åt i de långa regnen i början av juli.
Vägen mellan Renstad och Holmen är avstängd just nu.            Foto: Christer Elderud
Underminering av vägen kan ha skett.

Ramstad gård                                                                      Foto: Christer Elderud

Vattnet på åkrarna kring Ramstad och Kälkestad har dock lockat en del rastande vadare. Det har setts både sandlöpare och myrsnäppa de senaste dagarna.

Onsdag 11 juli
Högt vattenstånd
Vatten flödar fortfarande kraftigt till Tåkern, främst via Disevidsån. Söder om sjön har Disevidsån också svämmat över och vatten flödat ut över åkrarna vid Ramstad, Kälkestad och Renstad.
Var tog vägen vägen?                                                                         Foto: Lars Gezelius
Det är kritiskt läge för Ramstad gård som står under vatten.
Ranstad gård ligger i trädridån framför sjön i fonden                       Foto: Lars Gezelius
Själva Tåkern har stigit till 94,48 m ö h. Det är 28 cm över högsta nivå enligt vattendom och 55 cm över den nivå sjön ska ligga på nu i mitten av juli....Sjön har alltså stigit 2 cm på ett dygn, vilket motsvarar minst 880 000 kubikmeter vatten. Det är bara ökningen, dvs den mängd som runnit till, minus det som runnit ut i Mjölnaån till Vättern på ett dygn. Översvämningen i sjön motsvarar 24,2 miljoner kubikmeter. Det kommer att ta någon månad till nivåerna är nere igen..
Bilderna är tagna vid Kvarntugan - Ramstad på kvällen 10 juli.

Måndag 9 juli
Tåkern svämmar över!
Det myckna regnandet sedan midsommar har fyllt alla vattenmagasin och markerna i södra Östergötland. Sedan midsommar har över 300 mm regn fallit - det senaste dygnet över 60 mm.
Normalt ska det regna ca 450 mm per år vid Tåkern...Nu är Tåkern ca 50 cm över den nivå som ska råda i början på juli enligt vattendomen! Ringmärkningen vid Renstad kanal har påbörjats, men nu är det omöjligt att ta sig fram på spången utan vadarbyxor.
Fältstationens märkplats vid  (i) Renstads kanal                                  Foto: Lars Gezelius
 Fångsten de första morgnarna har legat på 15-30 fåglar per morgon. Ungfågelproduktionen av sävsparv, rörsångare och sävsångare har troligen varit god.
Kvarnstugan                                                                                   Foto: Lars Gezelius
 Nu arbetar Anders Olovsson som platschef med Judit Maetos, Barcelona, som assistent.

Lördagen 16 juni
Stolt moder
Även detta år har vi kunnat ringmärka en unge efter JP19, som första gången kom till Omberg 1999. Hon känns lätt igen på den ljusa fläcken på högervingens framkant. Klicka på bilden, så laddas det upp en bild med stor upplösning.
Pilgrimsfalk , hona JP19.                                                              Foto: Lars Gezelius.


Ungen blev märkt med VX på en lila aluring.                       Foto: Ruben Brage

Tisdagen 12 juni
Artinventering
Efter en inventering av Svarttärna har vi kunnat konstaterat att den fortsätter att öka. I östra delen av Tåkern har vi funnit att det finns 16 häckande par i det området.
Svarttärna                                                                 FOTO: Christer Elderud/N

Dessutom har vi kunnat konstatera att det finns drygt 1000 knölsvanar i sjön.
Knölsvan                                                                   FOTO: Christer Elderud/N

Lördag 9 juni
Nykomling ökar
Tåkern har invaderats av en nykomling, nämligen vassångare. Hittills har minst 12 revir lokaliserats och det är en fördubbling av de närmast föregående säsongernas numerär. Vassångaren har nu kommit för att stanna och troligen öka ännu mer framöver. Vi har ringmärkt sex hanar hittills och försett dem med färgringar för att känna igen individerna i fält. Då kan vi lära oss mer om revirtrohet och eventuella omflyttningar inom och mellan år. Redan nu har vi sett att häckning är på gång i några revir.
Färgmärkt vassångare. FOTO: Lars Gezelius

Fredag 8 juni
Lyckad restaurering
Tåkerns skrattmåsar är på uppåtgång. Det är framförallt kolonin vid Glänås som efter restaureringen av öarna blivit stommen i Tåkerns population. I år ha ca 1200 par gått till häckning. Glänås ca 800, Tovören ca 300 och östra delen ca 100 par. Nu har ungarna kläckts och det ser mycket bra ut med många ungar. I den östra delen av sjön finns också en liten koloni med svarttärnor (ca 10 par). Det är mycket ovanligt att svarttärnorna häckar i östra delen av sjön.
Skrattmåsar Tovören. FOTO: Lars Gezelius

Tisdag 5 juni
Denna kväll gick den traditionella nattfågelinventeringen av stapeln. Ca 15 personer deltog och gick/rodde/paddlade olika delsträckor runt Tåkern. Som vanligt laddades med rabarberpaj i Kvarnstugan innan inventeringen startade. Det var en fantastisk försommarkväll, ljumt i luften och vindstilla. Alla rapporter har inte kommit in ännu men det hördes minst fyra vassångare vilket nog är rekord. Det var även gott om trastsångare, sävsångare och näktergalar. I övrigt kan nämnas enstaka gräshoppsångare, vaktlar, nattskärra (Dags mosse) och kattugglor.

Sjungande vassångare vid renstad kanal. FOTO: Lars Gezelius

Söndagen 20 maj
300 åring
Carl von Linné (alias Kjell Antonsson) besökte Tåkern på fågelskådningens dag. Han berättade om alla de mängder av rara växter, skalbaggar, landsnäckor och fåglar som finns i Tåkerns naturreservat, för ca 60 nyfikna besökare. Uppfinnaren av den binära nomenklaturen, d.v.s. att att alla arter har ett tvådelat namn på latin, utgick från att alla åhörare kunde dessa namn som ett rinnande vatten.
Carl von Linné alias Kjell Antonsson med några av sina lärjungar. FOTO: Lars Gezelius
Från 20 maj och två veckor framåt jobbar Erik Johnsson som platschef på stationen. Hans främsta uppgift blir att inventera strandängarna.
Ni som undrar varför sjön har ovanligt lågt vatten, får förklaringen här: Det sitter en roddbåt fastklämd i dammluckorna vid Svälinge så de går inte att stänga helt.....Felet ska förhoppningsvis vara åtgärdat i veckan.
Några rariteter just nu: en rödspov vid Sjötuna 17 maj och 17 fjällpipare vid Ramstadbron 20 maj kl. 13.00.

Torsdagen 26 april
Stationsrävar
Sedan mitten av april arbetar Anders Olovsson (Karlstad) som platschef vid fältstationen. Anders är nu efter flera säsonger på stationen en riktig tåkernräv. Han kompanjeras denna vecka av ännu en värmlänning och en ännu större tåkernräv (silverräv?), nämligen Ture Persson. Ture har varit aktiv i stationen sedan tidernas begynnelse och har brunhök och rördrom som huvudinriktning. Anders arbetsuppgifter är nu att inventera ruvande tofsvipor och andra vadare på strandängarna, bedöma häckningar av trana, kolla andfänget, räkna fågel på en provyta med olika grödor för viltfågel, ringmärka vissa morgnar vid Renstad kanal samt allmänt samla in fågelobsar i bygden.
Anders Olovsson inventerar vid Källstad hopabete. FOTO: LARS GEZELIUS

Påskafton 7 april
Vårvindar friska
Friska och kyliga vårvindar drar över Tåkern men det är full fart vid Glänås. Skrattmåsarna är på gång med häckningsbestyr på öarna utanför tornet och det är gott om änder kring öarna; brunänder, knipor, viggar, snatteränder, gräsänder, årtor, skedänder, krickor, salskrakar och skäggdoppingar i praktdräkt. I strandskogen har gransångaren hörts. Rördrommarna tutar och kärrhökarna bygger bo. Länsstyrelsen guidningar vid Glänås har nu startat för säsongen. Guide finns på plats helger 9-14 och guidad tur avgår 09.30.
Skrattmåsar vid Glänås.  Klicka i bilden för stort format i eget fönster.  Foto: Lars Gezelius

Långfredag 6 april
Nu är det bråttom norrut

Denna kylslagna morgon var det dags för vårens fjärde och sista gås- och tranräkning. Våren kom ju osedvanligt tidigt i år och gässen var tidiga och de fortsatte raskt vidare norrut. I mitten av mars var det över 3000 sädgäss, men de har minskat successivt och i dag var det bara drygt 800 kvar. Grågässen är ju till stor del det stationära beståndet av häckfåglar och översomrare. Antalen var drygt 1500 i mars, men i dag drygt 800. I övrigt kan nämnas 150 bläsgäss i mars, vilket är osedvanligt många. I dag noterades 13 ex på Hånger. Tranorna har varit ovanligt fåtaliga. I dag räknades 470 ex vilket blev vårens högsta siffra. 2003 och 04 var det 2-3000 tranor på våren men de senaste tre vårarna har antalet minskat.
Måne över Tåkernbygden i tidig gåsräknartimme.                             Foto: Lars Gezelius
Klicka i bilden för stort format i eget fönster.

Tisdagen 20 mars
Årsrapport 2006 från Tåkerns Fältstation
Nu finns Årsrapport 2006 att läsa under rubriken Årsrapporter.

Tisdagen 6 mars
Tåkerns Fältstation informerar mars-07
Tåkernobsar 2006, Gås och tranräkning hösten 2006 och Simfågelräkning finns att läsa i det senaste "Info-bladet". Under länken till vänster finns även tidigare år upplagda.

Fredagen 23 februari
Artiklar
Nu finns några intressanta artiklar ur Vingspegeln 2006 att läsa, under länken Årsrapporter.

Fredagen 9 februari
Stormens spår består
Spåren efter stormen Per kommer att synas länge, inte minst i Tåkerns strandskog. Skogen mellan fågeltornet vid Hov och Hovgården skadades illa. Nära tornet föll skogen helt på en yta av ca 100 x 200 meter. Stigen ner till tornet blockerades. Vid Svälinge var det lika illa vilket bilderna visar. Parkeringsplatsen är delvis blockerad och ganska grova träd och av skogsdungen i väster finns inte mycket kvar. Ute på åkern mot nordväst ses fortfarande en sönderblåst, grön kanadensare som vinden fört ca 300 meter från farkostens tidigare placering nere vid Mjölnaån. Strandskogen runt Glänåstornet klarade sig förhållandevis bäst och alla fågeltornen stod emot stormen utan synbara skador.          Bilder: CHRISTER ELDERUD / N

Söndag 4 februari
Is
Nu ligger Tåkerns is spegelblank efter veckans regnande och helgens blåst. Några råkar finns som lockar lite knölsvanar, knipor och kanadagäss. Lite rovfågel har också setts i helgen, bl.a. havsörn, blå kärrhök och fjällvråk.

Måndagen 5 februari 2007

Gamla nyheter                                                                                               2006 är flyttade till Nyhetsarkivet. Se länk uppe till höger.