Tåkerns Fältstations nyhetsarkiv

Här kan du se vad som varit nyheter en gång....

2003

Lördag 11 oktober
Simfåglar - rara och många!                                                               Fältstationen räknade idag tranor, gäss och simfåglar i Tåkern. En vitögd dykand, en riktig raritet,  upptäcktes av Bengt Andersson vid Glänås. Totalt inräknades 20000 simfåglar, 2600 tranor och 13300 gäss. Bland gässen fanns en rostand vid Ramstad. Alla siffror finns på Svalan.

 tornskadare
Gunnar och Ruben räknar fågel. FOTO: Lars Gezelius

Onsdag 8 oktober
Länsstyrelsen skapar häckningsöar!                                                      För skrattmåsarna i Tåkern är antalet möjliga häckningsplatser begränsat. De kolonier som finns ligger långt från närmaste fågeltorn. Länsstyrelsen försöker nu råda bot på detta genom att skapa tre nya häckningsöar vid Glänås fågeltorn - dels för att gynna måsarna och dels för att besökare bättre ska kunna uppleva slättsjöns karaktärsart nummer ett. Arne Linding i sin egenhändigt konstruerade flytande grävskopa.

Flytande grävmaskinFOTO: Lars Gezelius

Söndag 28 september
Skäggmesar i högflykt                                                                                   Idag var skäggmesarna i rörelse i Tåkerns vassar. Vid Renstad kanal ringmärktes 66 stycken. Nästan alla har nu ruggat klart (bytt sina fjädrar) och lagt på sig en hel del fett (energireserver). Ett hundratal sågs stiga högt upp i skyn för att eventuellt utvandra till andra platser. Flocken steg till minst 200 meters höjd men den gången återvände de efter en stund till Tåkerns vassar. Just nu finns det gott om Tranor (ca 2700) och gäss (ca 16 000). En flock om 60 vitkindade gäss sågs vid Svälinge. 

Skäggmes hanne Skäggmeshane. FOTO: Shai Agmon

Lördag 13 september
Det kryllar av simfåglar i sjön !  - över 38 000 !                                      Idag har den traditionella mittmånadsräkningen av simfåglar genomförts i Tåkern. Ett 20-tal personer har varit involverade i räknandet som skett från ett tiotal platser runt sjön. Det blev den högsta siffran sedan 1981 av antalet rastande simfåglar.                                  

Några höga antal: grågås 8 530, sothöna 10 000, brunand 5 000, bläsand 2 600, kricka 1 700, knölsvan 2000. Det är även gott om rastande tranor - ca 2 200.

Tisdag 26 augusti 
Över 3000 märkta fåglar redan nu                                                          Årets häckning i vassen verkar ha gått bra och idag passerades 3000-strecket vad gäller antalet ringmärkta fåglar. I topp ligger rörsångare med drygt 1000. Nu är det också gott om plommonbladlöss på vassbladen så det finns mat åt sångarna. Årets roligaste fångst hittills var en årsunge av vassångare som märktes i mitten av juli  (se nedan). 

Vassångare Vassångare Locustella luncinoides                         FOTO: Shai Agmon

Söndag 3 augusti 
Ny personalstyrka i augusti                                                                        Från 3 augusti har stationen bemannats av en ny stark personalstyrka.  Det är Karl-Martin Axelsson och de unga "fyra musketörerna" Elis, Johan, Axel och Kim som kommer att köra ringmärkning varje morgon vid Renstad kanal. Fångsterna nu i augusti ligger på 70-100 fåglar per morgon. Personal

 Personalstyrkan just nu. Riktigt kul med så många nya unga ringmärkare !

Lördag 12 juli
Ringmärkningen i vassen har börjat                                                     Årets standardiserades ringmärkning vid Renstad kanal har börjat nu i juli. Vi kör med 12 st. 9-metersnät mellan kl. 04.00 - 10.00. Nu i början av juli får vi 20-30 fåglar per morgon. Mest rörsångare och sävsångare men även en del sävsparvar, skäggmesar och lövsångare. Så här års är det mest gamla fåglar men de första ungfåglarna har börjat röra på sig. Bland fynden kan nämnas en rörsångare märkt i Belgien (se bild) och en i Strasbourg. Som ringmärkare jobbar nu Shai Agmon från fågelstationerna i Eilat och Jerusalem i Israel. Skäggmes, trädkrypare, nötväcka och större hackspett var nya arter för honom !!

acsci_bryssel Rörsångaren från Bryssel.             FOTO: Lars Gezelius

Måndag 23 juni
Mycket kransalger och många svanar                                                         Vid paddlingarna i juni har vi kunnat konstatera att det är mycket gott om kransalger på Tåkerns botten. Större delen av sjön verkar vara täckt av alger, vilket är mycket glädjande. I övrigt har setts en hel del andra undervattensväxter, t ex hjulbladsmöja och krusnate. En indikation på att det kan bli mycket simfåglar fram- över är att det redan nu finns ca 1300 knölsvanar i sjön och inte mindre än 120 svankullar har räknats från Glänåstornet.

Fredag 6 juni
Stationspersonal i juni                                                                            Månadens personal på Tåkerns Fältstation är Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson och Therese Appelgren. Nu i juni kommer verksamheten på stationen att inrikta sig på kartering av vass- och sjöfåglar ute i sjön samt ringmärkning av boungar. 

Onsdag 4 juni
Nattfågelinventering - Tåkern runt                                                             Årets traditionsenliga natfågelinventering genomfördes i en härlig försommarnatt med varmt och lugnt väder. Ett tiotal personer samlades innan utfärden vid Kvarnstugan för att gå igenom delsträckor inför nattens vandringar och grilla lite korv och njuta på den obligatoriska rabarberpajen. Resultatet är inte helt sammanställt ännu. Vid själva sjön hördes bl.a. några kärrsångare. De tidigare hörda småfläckiga sumphönorna och Vassångaren höll dock näbben denna kväll. Söder om Tåkern vid Heda hördes en busksångare och någon kornknarr.  

lördag 17 maj
I morse upptäckte platschefen en rostgumpsvala - ny art för Ög. och Tåkern !                                                                                         Platschefen Erik Johnsson var ute på strandängsinventering vid Furåsa och upptäckte fågeln på en ledning tillsammans med några ladusvalor. Fågeln sågs senare av en del tillresta fågelskådare, bl.a. biträdande PC Lars Gezelius och Tommy Tyrberg - nestorn inom Östgötsk ornitologi.

Rostgumpsvala                                          FOTO: Olof Hjelm

Söndag 11 maj
Landshövdingen invigde ny led och plattform för funktionshindrade vid Glänås 11 maj

Länsstyrelsen Östergötland satsar på rörelsehindrade. En ny spångad led i vassen har byggts vid Glänås, liksom en ny plattform anpassade för rullstolsburna personer. Anläggningarna passar också bra för framkomlighet med barnvagn. Fältstationens gamla utställning vid Glänås har också fått en ansiktslyftning.


lördag 5 april
Nytt tranrekord !

Fältstationen räknade i dag in 2 320 tranor vid Tåkern vilket är nytt vårrekord för Tåkern.

Tranrekord