Kontakta oss:
Tåkerns Fältstation
Renstad, Åsen 2
590 22 Väderstad
gezelius.lars@gmail.com

 

Välkommen till Tåkerns Fältstation
Vi informerar om fåglar och natur i Tåkernbygden. Föreningen Tåkerns Fältstation arbetar sedan 1963 med inventeringar och naturskydd i och kring Tåkern. Själva fältstationen, Åsen 2, ligger strax öster om Renstad, söder om Tåkern.
Medlemsavgiften i föreningen är 100:-/år och kan sättas in på PlusGiro 26 34 96 - 2.  Du får då, utöver medlemskap, Infobladet och Vingspegelns Tåkernnummer. Kom ihåg att skriva namn och adress. Det går också att betala med Swish till vårt nummer 1230180471.

Senaste veckans obsar vid Tåkern i artportalen.

Nyheter

Torsdag 2 december
Summering av höstens gås- och tranräkningar
Hösten bjöd på generellt höga antal av våra vanligaste höstrastande arter. Grågässen uppträdde i rekordantal, med en topp på hela 29000 fåglar 2 september och också drygt 20000 i mitten av september. Därefter minskade de ganska snabbt med bara enstaka tusen i mitten av oktober. Sädgässen var fåtaliga under större delen av hösten. En viss ökning skedde i vanlig ordning i oktober, men det var beskedliga antal på några tusental. Däremot kom en sen topp på årets sista räkning 13 november med 13200 ex. Det var förmodligen kalluftsinbrottet längre norrut som tryckte ner dem till Tåkern. Det är då högsta sädgåsantalet på fem år. Bland övriga arter var det generellt sparsamma antal. Kanadagässen toppade med drygt 500 ex och de vitkindade gässen nådde knappt 100-strecket, vilket är ovanligt lågt. Bläsgässen toppade med 165 ex. 13 november. 22 spetsbergsgäss noterades 31 oktober. Tranorna rastade liksom grågässen i stora antal. 8400 ex. räknades 2 september. Antalen sjönk sedan tämligen snabbt och de sista (8 ex.), sågs 16 oktober. Nu har ju vintern brakat in tidigt detta år, det var 12 år sen sist som vintern kom till Tåkern så tidigt. 500 sädgäss fanns dock ännu kvar 29 november. Nedan sädgäss. FOTO: LARS GEZELIUS

Tisdag 21 september
Mittmånadsräkningen av tranor, gäss och simfåglar avklarad - drygt 60 000
I söndags genomförde vi höstens kanske viktigaste räkning av rastande fågel i Tåkern. Mittmånadsräkningen i september är en del i de samordnade räkningarna i hela Europa. Tåkern lär väl inte heller skämmas för sig i detta sammanhang. Vädret var relativt gynnsamt med halvklart och svag till måttlig vind även om det drog lite kallt efter några tmmars räknande. Det var riktigt mycket grågäss även om det inte var lika ohemult mycket som senast. Drygt 20000 är ändå det näst högsta någonsin i Tåkern. Även 7000 tranor och liter mer sädgäs (360) kunde räknas in. I övrigt 480 kanadagäss, 17 bläsgäss och sex vitkindade gäss. Övriga simfåglar slutade på totalt drygt 36000 ex., vilket är högt men ändå normalt om en jämför med de senaste tio åren. Bland simfåglarna dominerade sothöna med 14800 och brunand med 8200 samt bläsand 5000. I övrigt drygt 2300 snatteränder, 1600 vigg, 700 skäggdoppingar samt 2220 knölsvanar. Ett rekord som sticker ut vad de 47 ägretthägrar (!) som vi summerade till. Det var tre gånger mer än summan för gråhäger...

Söndag 5 september
Svenskt grågåsrekord vid Tåkern!
Första höstmånaden har inletts och med härligt brittsommarväder. I går genomfördes höstens andra gås- och tranräkning, som vanligt med räknare på plats på sju platser runt sjön. För två veckor sedan var det redan 18400 grågäss, vilket är en riktigt hög siffra. Vi hade på känn att vi kunde slå det tidigare rekordet för Tåkern på 19400. Särskilt med tanke på att högtrycksvädret inneburit kalla nätter och förmodligen tryckt grågässen söderut från Svealand. När rapporterna strömmade in från deltagarna stod det klart att summan landade på den smått makalösa siffran 29000 grågäss. Det är också det högsta antal som räknats på en rastplats i Sverige någonsin.
Grågåstrenden i Sverige är kraftigt ökande och det totala antalet har varit uppe i närmare 240 000 de senaste höstarna. Även summan för tranorna blev mycket hög med 8400. Grågåslyft vid Sjötuna. FOTO: Lars Gezelius.

Torsdag 12 augusti
Ringmärkningen rullar vidare
Den goda inledningen i ringmärkningen har fortsatt med fångster uppåt 60-70 fåglar per morgon. Den "nya" märkplatsen vid Glänås har visat sig mycket effektiv med goda fångster av t.ex. rörsångare och många trastsångare. Personal förra veckan var Ellen Hultman och LinneaHenriksson. Denna vecka kör Adam Bergner, Lotta och Athena Johansson och nästa vecka (den sista med kontinuerlig bemanning) är det Sofie Hellman och Hanna Hederberg som håller i ringmärkningen.

Tisdag 20 juli
Det tar sig i vassarna
Nu har sommar/höstmärkningen i vassarna varit igång några veckor. Efter en lite trög inledning (10-20 fåglar per morgon) är det nu fler fåglar i näten (omkring 50). Det styrker vår bedömning att tidschemat för fåglarna ligger någon vecka sent. Vi alternerar nu mellan märkplatsen vid Renstad kanal och vassen vid Glänås. Rör- och sävsångare dominerar som vanligt, men vi fångar även enstaka lövsångare, sylvior och trastsångare. Tillgången på bladlöss i vassen är mycket god, vilket är gynnsamt för rör- och sävsångare m.fl. Det har dock varit sparsamt med sävsparv. De kan ha haft det besvärligt då maj var ovanligt kall och ganska regning. Ringmärkare och assistenter som varit uppe tidigt i ottan och fått uppleva fantastiska soluppgångar är Adam Bergner, Karl-Martin Axelsson, Lars Gezelius, Ingrid Bergengren, Sofie Hellman, Hanna Herderberg med assistenterna Tintin Almqvist, Linus Donn, Morgan Johansson, Christer Elderud och Serina Salovaara. Nedan Morgan med en imponerande stor trastsångare samt Tintin och Linus med en gärdsmyg vid märkplatsen, Renstad. Foton: Lars G.

Söndag 11 juli
Hårda fakta om Tåkerns fåglar
Finns nu att utforska i vår nyligen färdigställda årsrapport för 2020. Den finns som pdf i länken här till vänster under rubriken årsrapporter. Den finns även i tryckt form på naturum Tåkern och på Åsen.

Onsdag 16 juni
Slöjan har dragits av spöket
JA- Ägretthägern (Ardea alba) häckar i Tåkern! Det mesta av försommarens inventeringspaddlingar ute i vassarna är nu avklarade. Vid en av turerna i västra delen 4 juni flög en grupp om sex ägretthägrar upp samtidigt ur vassen. Fåglarna var i häckningsdräkt med svarta näbbar och så kallade ägretter (förlängda skulderfjädrar, fjäderplymer). Det hela var lite misstänkt såklart. Dagen därpå stöttes en mindre grupp om tre fåglar upp på ett annat ställe lite närmare kanalen och för ett mycket kort ögonblick skymtades några ljusa "bollar" en bit in i vassen. En snabb koll in i vassen och saken var klar - tre bon av ägretthäger på "plattformar" av vass på ca en meters höjd med ägg och ungar. Ett par dagar senare kunde fem ungar ringmärkas i ett av bona. Även området där den första gruppen stöttes upp återbesöktes, men då syntes inga fåglar till. Roligt att äntligen få flera års starka misstankar om häckning i Tåkern bekräftade. Det är den första konstaterade häckningen i Östergötland och den första i Sveriges inland och sannolikt den första med bon i ren bladvass. 2012 säkerställdes den första lyckade häckningen av arten i Sverige vilket skedde vid Storsund på östra Gotland. Häckningar har sedan konstaterats i Fardume träsk på Gotland samt vid Östra smålands kust. I Finland säkerställdes den första lyckade häckningen av ägretthäger i Borgå 2018. Arten haft en mycket expansiv period i Europa under 2000-talet och ökat snabbt som häckfågel i många länder. Sannolikt är detta början på en troligen snabb expansion även i Tåkern. Det finns ju gott om utrymme och mat (fisk och groddjur). FOTON: Lars Gezelius. Ungar i bo, unge i närbild och Karl-Martin Axelsson med en liten unge med drag av urtidsödla...grön hud...hmmm...

Fredag - Lördag 4-5 juni
Fin natt för nattfågel
Årets traditionella nattfågelinventering bjöds på bästa tänkbara förutsättningar. Stilla och ljummet med förförande försommardofter. Då avses inte de från de fem stora familjepizzorna som Bengan låtit beställa till de 15 sugna inventerarna. Ett mättande kalas ute i trädgården innan flocken skingrades för de olika delsträckorna. En cyklande belönasdes med en busksångare i ett typ intetsägande rapsfält vid Renstad. I övrigt noterades flera småfläckiga sumphöns, vaktlar, gräshoppsångare och kärrsångare. Foton: Lars Gezelius.

Onsdag 12 maj
Nyanlända vårprimörer
Efter några veckor av synnerligen kyligt och ensartat vårväder brakade så försommarvärmen in med besked den 10 maj. Och med värmen anlände också massor av tropikflyttande småfåglar som dröjt sig kvar nere på kontinenten i väntan på de rätta vindarna. Plötsligt vimlade buskarna av lövsångare, törnsångare, grå flugsnappare och rödstjärtar. Några exemplar av den sistnämnda arten kunde också fångas och förses med ring. En utfärgad hane av rödstjärt tillhör nog något av det tjusigaste i vår fågelvärld på hemmaplan?
FOTO: Adam Bergner.

Lördag 1 maj
Spaningstider
Avslutningen av april blev kall liksom i stort sett hela våren, dock lite drägligare inventeringsvder med mycket sol och avtagande vindar. Perioden har varit intensiv på spaningsfronten - kärrhökar, tranor, strandängsfåglar har karterats, liksom tutande rördromar. I veckan som gick var stationen bemannad av Elke och Gunnar Myrhede, kompletterade med gästspel av Karl-Martin Axelsson, Adam Bergner och Lars Gezelius. Det är tålmodigt spanande som gäller - över vassarna efter kärrhöksrevir och utöver strandängarna efter ruvande tofsvipor, grågåskullar och simänder. Vårens första paddeltur till Renstad Yttre har också klarats av. Kall vår även i södra Europa och tropikflyttare som vassångare, rörsångare och sävsångare har bara anlänt i små antal. Det är gott om kärrhökar, tranor och rördromar, men sparsamt med häckande tofsvipor på ängarna. Troligen har de svårt att klara äggen undan alla predatorer, särskilt räv, kråka och korp. Några rutor från dagarna uppifrån och ner: Adam Bergner i paddeltagen hör vassångaren, Karl-Martin på span vid Herrestad, Herr och Fru Myrhede vid Lövängsborg och grågåskull. Foton: Lars Gezelius.

Onsdag 24 mars
Digitalt årsmöte
Fältstationens första digitala möte har genomförts utan större tekniska missöden. Det var föreningens årsmöte som avhölls via zoom med 15 deltagare där teknik och samordning sköttes av några styrelsefunktionärer från B-huset, naturum Tåkern. Om formerna var helt nya så var valproceduren mer traditionell, med omval på i stort sett samtliga poster. Verksamhetsberättelse och kassarapport gicks också igenom och trots pandemin har det varit omfattande aktivitet på inventeringar och ringmärkning etc. Ekonomin är fortsatt god. Kvällens överaskning/nyhet var att Fältstationens nyinrättade ungdomsstipendium till Lars Midfjords minne kungjordes. Första stipendiat blev Athena Johansson som tilldelades 10 000 kr för hennes engagemang i Tåkern och fåglarna. Slutligen ett tack till Ellen Hultman som ordnade med det tekniska. Förhoppningsvis var detta digitala årsmöte en parentes, men digitalt deltagande som ett komplement på framtida möten är ju en spännande möjlighet.

Lördag 13 mars
Rastplats Tåkern
Nu har vi räknat rastande gäss två helger i rad. I fokus står sädgässen som räknas samordnat i hela landet dessa dagar. Summorna har varit likartade de två första helgena i mars med nästan 2200 rastande sädgäss. Bland dem finns ochså en del av rasen tundrasädgås. Bläsgåsen är en annan nordlig gåsart gåsart som 13 mars rastade med ca 280 ex. Enstaka spetsbergsgäss har också siktats. I övrigt dominerar grågässen med nästan 3000. Tranorna börjar nu anlända så smått och 150 ex. fanns på plats idag. Ett 15-tal morgonpigga entusiaster har ställt upp och räknat.
FOTO: Henrik Pettersson.

Torsdag 4 mars
Islossning...
Isen släpper nu och svanar, gäss och änder fyller på. Vattnet stiger på strandängarna och skapar fina blå bårder där vipor och starar rastar. Den första tranan har också siktats.

Onsdag 3 mars
Fågelinfluensa – Rapportera fynd av döda fåglar till SVA
Med anledning av de utbrott av fågelinfluensa som uppmärksammats på senare tid önskar SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) få rapporter om fynd av döda fåglar i övervakningssyfte. Rapportera antingen via Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) eller genom att kontakta viltsektionen på SVA via 018-674000. SVA bistår med emballage om fynden ska skickas in för undersökning.

Måndag 22 februari
Stoppsladd för vintern - vår tid är nu...
Tåkern badar i sol och värme och råkarna ute på den isbelagda (2-3 dm) sjön blir snabbt bredare och ytan allt mer porös. I dagarna kunde de sista(?) skridskoskären ute i vassområdena tas med observationer av rördrom och några hundra skäggmesar i små flockar. Lärkor, starar och tofsvipor dundrade in redan under söndagen. Denna fina vår-vinterperiod hade gärna fått bli något mer utdragen. Några vårvinterbilder bifogas. FOTON: Lars Gezelius.

Fredag 19 februari
En strimma vatten
Tåkern är som bekant helt frusen sedan en dryg månad tillbaka. Inte ens de råkar som brukar kunna förbli öppna ute på sjön har stått emot köldens tand. Vid Tåkerns utlopp i Svälinge är kanalen (den rätade delen av Mjölnaån) ännu öppen på en sträcka av ett par hundra meter. Hit lockas nu många av de fåglar som valt att tillbringa vintern vid Tåkern. En ensam sothöna spankulerar omkring längs iskanten och inväntar varmare tider. En nyfiken mink kollar läget och till och med en rördrom visar upp sig helt öppet. Tidigare under månaden har det även setts vattenrall och kungsfiskare längs kanalen. En strimma vatten i ett i övrigt vintrigt landskap ger liv även under den kallaste vinterdag.

Foton ovan: Sothöna och Amerikansk mink av Henrik Pettersson och rördrom av Margareta Karlsson.

Söndag 7 februari
Tystnad över frusenheten
Tåkern ligger vit under ett stadigt och heltäckande snötäcke. Inga råkar syns och därmed har de tusentals knölsvanarna fått ge sig iväg till isfria tillhåll. Endast Mjölnaån, vid utloppet i norr, erbjuder en strimma öppet vatten. Det räcker för några storskrakar och även en kungsfiskare har observerats.

Det sägs att svanar sjunger, som avskedsmusik, när deras vatten fryser. Alla svanar sjunger – på sitt sätt. Sångsvanen ropar, ödsligt och ljudligt. Knölsvanen sjunger enbart med vingarna. De flesta har säkert hört det kraftfulla ljudet från flygande knölsvanar. Sångsvanen flyger utan vingljud.

På förvintern brukar svanarna gemensamt kämpa mot isläggningen för att hålla krympande råkar öppna. Temperaturen dikterar villkoren. När sträng köld kommer måste svanarna ge upp och lämna sin sjö. Men det kommer en vår med återkomst. Foto: Christer Elderud/N

Den rejäla vintern gör det säkert kämpigt för skäggmesarna. Några kunde ringmärkas i slutet av januari och då var de vid gott hull. Hoppas att de klarar nattkylan. Foto: Lars Gezelius.

2021

Onsdag 23 december
God Jul och Gott Nytt År!
Tåkerns Fältstation önskar God Jul och Gott Nytt År med denna skägg-tomte som kommer att spendera julhelgen i de täta vassarna. FOTO: Lars Gezelius.     

2020 blev ju ett på mångahanda sett ett prövningens år i samhället. Det har såklart också påverkat oss, med många inställda guidningar och evenemang som följd och ett årsmöte utomhus. Vad gäller inventeringar och skådande har det snarast blivit mer tid till det. Verksamhet på ”hemmaplan”, utomhus, ensam eller i små sällskap har ju fungerat bra. Såhär på årets sista dagar har vi hunnit sammanställa en del från vår, sommar och höst och här kommer några nedslag; Trastsångaren hade ett ganska skapligt år och uppgången fortsätter efter den branta nedgången från 2014 – 2018 som bottnade på 112 revir. Årets inventering stannade på 153 revir. Vassångaren hade också ett gott år och 16-17 revir är i linje med de senaste åren. För de två klassiska vassarterna – rördrom och brun kärrhök – är inventeringarna inte helt färdigställda, men det kommer att bli rekord för båda kring 55 - 60 par vardera! Tranan fortsätter också framåt med 33 par, vilket också är rekord. Av våra kolonihäckare ute i sjön gick det bra för både skrattmås och fisktärna, medan svarttärnorna hade ett ”stökigt” år med predation och lokalbyten om vartannat.

Lördag 28 november
Oväntat möte vassen
I morse hände något oväntat! När några av våra ringmärkare skulle sätta upp nät för att fånga skäggmesar i anslutning till Strandpromenaden vid Glänås såg de något som rörde sig lågt i vassen. Vid närmare granskning visade det sig vara en livs levande brunand som fastnat där nere och var oförmögen att ta sig loss. Anden plockades upp och undersöktes. Den uppvisade inga skador och var i övrigt pigg. Kanske hade den överraskats av nattens kyla och helt enkelt hamnat utanför sitt rätta element när den försökt lämna Tåkern. Efter mätning och ringmärkning återbördades fågeln till sjön. Trots att brunand är en relativt vanlig häckfågel i Tåkern och rastar i stora antal om höstarna är det mycket sällan arten ringmärks. Dagens fågel var den första som ringmärkts i sjön sedan 1974. Enligt Naturhistoriska riksmuseet har bara omkring 600 brunänder ringmärkts någonsin i Sverige.                         FOTO: Adam Bergner.

Athena med hållkryss på brunand. FOTO: Sofie Hellman.

Söndag 15 november
Skäggmesen går till
Från september och framåt har det varit fart på skäggmesarna i Glänåsområdet. Små- till medelstora grupper om 10 - 50 fåglar har setts vid Glänåstornet, längs strandpromenaden och ute vid Svanshalsplattformen. Totalt rör det sig sannolikt om 300-500 individer. Här har de visat upp sig i högflykt och aktivt födosök efter frön i vassvipporna. Dessutom har de varit nere på marken och stoppat i sig lite sandkorn som de behöver för att mala vassfröna i matsmältningen. Under denna period har vi varit aktiva med nätfångst och ringmärkning av skäggmesarna. Näten har varit uppe vid Glänåstornet och vid båtplatsen under ett 15-tal morgnar och totalt har vi ringmärkt nästan 230 fåglar. Dessutom har några fåglar kontrollerats som märktes i fjol. Det är den högsta summan på tio år och än är inte året slut... FOTON: Maria Nilsson.

Skäggmesen har haft ett klart bättre år jämfört med de närmast föregående. Redan vid sommarens paddelturer gjordes relativt många noteringar runt om i Tåkerns vassar. I delar av Tåkern sker förändringar i vassens vitalitet med stor påverkan av betande grågäss, trampande övernattande tranor och kanske förändringar i förnalagren i vassbotten, där vissa vasspartier har fått större inslag av andra växter som starr, olika örter och salixbuskar. Hursomhelt, vid Glänåsområdet ser vassen längs hela stranden högvuxen och vital ut och skäggmesarna verkar trivas bra här och finner frön i vipporna.

Lördag 31 oktober
Fler vitkindade
Vi lägger ännu en gåsräkning till handlingarna. I dag var betingelserna gynnsamma med god sikt. Vi summerade till 6500 sädgäss, varav de flesta vid Ramstadbron och Säby/Furåsa. Det har alltså inte fyllt på nämnvärt norrifrån i det sista. Däremot har fler vitkindade gäss anlänt och här sågs nästan alla 500 flyga ut vid Ramstadbron.

Lördag 17 oktober
Senhösten brakar in - Skifte på gåsfronten
Dagens gåsräkning visade på stora omkastningar bland gässen vid Tåkern. Vekkans kalluftsinbrott med nordvindar och nattfrost skrämde iväg alla tranorna och de flesta grågäss. Sädgäss och vitkindade gäss anlände däremot från nordligare kvarter. För 14 dagar sedan räknades nästan 13 000 grågäss och idag var det bara knappt 900! Det omvända gäller för sädgässen som då var drygt 1500 och nu 6300. Dagens räkning gav också 200 vitkindade gäss, sex bläsgäss och en prutgås. Den sistnämnda är ett ovanligt inslag vid gåsräkningarna vid Tåkern. Vi noterade också tofsvipa och ljungpipare i protokollen efter uppmaning av International Wader Study Group. 125 vipor och 36 ljungpipare noterades.

Söndag 20 september
Succé på skäggmesens dag
Idag var det skäggmesens dag med ringmärkning och uppvisning av fåglar i handen. I gott väder med värme och sol är skäggmesarna mer aktiva så det var ett gynnsamt läge denna dag. Nu i september har de flesta fåglarna ruggat (bytt fjädrar) klart och då är de också mer aktiva. Med nio slöjnät uppe kunde totalt 21 skäggmesar fångas och ringmärkas under förmiddagen. Totalt visade vi upp fåglar för ca 170 besökare. Tack till Kenneth Strand och arbetslaget på Länsstyrelsen som ordnat en stabil ringmärkarspång i vassen vid Glänåstornet.skäggmesar i händerna. Foto: Sofe Hellman.Skäggmesar i händerna. Foto: Sofie Hellman.

Söndag 23 augusti
Ringmärkningsläget - lite uppdateringar
Den skrala vassfångsten har forstatt med en 15-20 fåglar per morgon. Några ljusglimtar har dock varit en gransångare, två vassångare och en gräshoppsångare, alla årsungar. Även två härmsångare och en törnskata har gått i nät. De gamla säv- och rörsångarna har nu med några undantag dragit söderut. Det är obefintligt med bladlöss i vassen i år, men fåglarna har ändå kunnat lägga på sig en del fett inför flyttningen. Sävsångare och kärrsångare har fångats i goda antal med 363 resp 13, medan rörsångare och sävsparv ligger lågt med 146 resp. 49. En tydlig skillnad är att för sävsångare har vi fångat fyra ungfåglar per gammal fågel, medan det för rörsångare endast är två ungfåglar per gammal. Vi kör vidare under helger samt första veckan i september då Kim Arrio tjänstgör som ringmärkare.                                      Gräshoppsångare - ovanlig fångst. FOTO: Lars Gezelius

Lördag 15 augusti
Över 55 000 simfåglar i Tåkern
Dagens samordnade räkning genomfördes av 12 personer, höstsäsongens första gås-tran- och simfågelräkning gav mycket höga höga siffror. Totalsumman för andfåglarna, drygt 45 000, var den tredje högsta augustisiffran. Sothöna och brunand dominerade med 20 840 respektive 15 430. Andra arter med höga antal var snatterand 1860, knölsvan 2600, bläsand 1920 och skäggdopping 483. Morgonens gåsräkning gav drygt 10 000 grågäss och 4430 tranor.

Torsdag 6 augusti
Skralt havlidsläge för vassmärkningen - Rörsångare, vart tog ni vägen?
Nu har en dryg månad passerat med vassmärkning vid Renstad kanal och årets mönster kan skönjas. Sammanfattningsvis en skral säsång med fångster endast kring 15 - 20 fåglar per morgon, med enstaka undantag uppåt 35-55. Totalt har ca 500 fåglar av 18 arter ringmärkts i denna del och hittils har mer än tre gånger fler sävsångare än rörsångare fångats!, 279 mot 84. Framförallt har vi hittills fått väldigt få ungfåglar av rörsångare i förhållande till sävsångar. Även andra arter har fångats i sparsamma antal, t.ex. sävsparv 34 och kärrsångare bara två. Dessutom ännu ingen vassångare. Ja, en får va envis att hålla på i dessa sparsamma förhållanden. Men det är ju resultat det också. En törnskata och ett par härmsångare, samt en kontroll av en sävsångare märkt i Italien är dock små ljuspunkter. P.s. Rörsångaren blev i år rödlistad av ArtDatabanken som NT, nära hotad, faktiskt på gränsen till VU, sårbar! En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 27 (12-39) % under de senaste 10 åren. Märksiffrorna vid Tåkern visar på en än större minskning. Även sävsparven är numera rödlistad som NT, nära hotad.

Söndag 19 juli
Ringmärkningen rullar på
Så här två och en halv vecka in i juli kommer här en liten summering av ringmärkningen vid Renstad kanal. Det blev en lite ostadig inledning på juli, vilket bidragit till att flera märktillfällen uteblivit. Mellan 2 och 18 juli har det blivit åtta morgnar och fångstraden ser ut så här: 39, 43, 33, 20, 16, 23, 10, 20. Efter en god inledning har det varit lite lägre siffror på slutet. Hoppas det inte är ett tecken..Sävsångaren har varit den klart vanligaste arten och det är många ungfåglar ute och rör på sig. Rörsångaren har varit betydligt fåtaligare och här är det få årsungar ute. I övrigt i fångsten får vi enstaka lövsångare, sävsparv, svarthätta, trädgårdssångare, svartvit flugsnappare, skäggmes, rödhake. Den första perioden har Lars Gezelius och Ingrid Bergengren skött rulliansen, denna vecka är det Ellen Hultman och Sofie Hellman. Därefter kör Kim Arrio en vecka följt av Karl-Martin Axelsson och Lars Gezelius. Perioden med god bemanning fullföljs i augusti av Adam Bergner, Hanna Hederberg & co. Bemanningen är alltså god med i stort bara personal från länet. Nedan en vinkling på ringmärkning från som vi fått låna från Seppo Leinonen - en finsk konstnär med många träffande teckningar inom natur- och miljövårdsfrågor. Se www.seppo.net/e/.

Fredag 3 juli
Årsrapport 2019 klar
Nu är årsrapporten färdigställd av redaktörerna Lars Gezelius och Lars Nilsson med resultatet av det inventeringsarbete vi tagit upp i ansökan om medel från Tåkernfonden. Den finns i tryckt form på naturum Tåkern och på Åsen samt i digital form på länken "årsrapporter" här intill.

Torsdag 2 juli
Märkpremiär vid Renstad kanal
Årets första ringmärkningsinsats i den standardiserade fångsten vid Renstad kanal genomfördes av Lars Gezelius och Ingrid Bergengren. Det blev mycket givande morgon i behagligt väder. Näten var uppe mellan 03.45 och 09.10, vilket blir 66 nättimmar. Fåglarna trillade in i jämn ström ända framåt 08. Fångsten slutade på 47 fåglar inklusive sju kontroller (fåglar som redan hade ring). Två av kontrollerna bar främmande ring från annan svensk märkare, en skäggmes och en sävsparv. Fångsten dominerades av sävstångare (20) följt av sävsparv (10) och rörsångare (6). Dessutom två skäggmesar, två svartvita flugsnappare, fyra lövsångare, två skäggmesar och en blåmes. De flesta fåglar var "gamla" fåglar födda tidigare år, men lövsångarna och flera sävsångare var årsungar. Det var en god start, så vi får se vad sommaren i vassen bjuder.         
 
En hona av svartvit flugsnappare vid märkbordet.

Tisdag 30 juni
Nätgatan trimmas
Snart dags för den standadiserade fångsten och ringmärkningen vid Renstad kanal. 12 st nät om 9 meter kör vi med år från år under juli - september. Det innebär en drygt 110 meter lång nätgata som behöver iordningsställas. Det är ett rätt drygt arbete och en får välja en sval kväll så inte bromsarna ligger på alltför tätt. På bildern är Karl-Marin Axelsson in action med en ny och effektiv trimmer. Foto: Lars Gezelius.

Söndag 21 juni
Avslut på hektisk säsong med pilgrimsfalkarna
Fältstationen stöttar projekt pilgrimsfalk som nu drivs formellt av Birdlife Sverige. Från 10 juni har ett flertal personer i länet hjälpt till, vilket behövs för glädjande nog ökar populationen markant i Östergötland. De finns nu i åtta av länets kommuner. Idag märktes de tre sista ungarna och vi är nu uppe i 28 märkta ungar, vilket är ett präktigt årsrekord. Tidigare år var högsta antal 16 ungar. Ett särskilt tack till klättraren Torbjörn Blixt som klängt i branterna på de flesta lokaler. Summa summarum blev det 15 besatta revir, med 10 lyckade häckningar. På fem lokaler har häckningar av en eller annan anledning avbrutits och i fem revir som använts i sen tid har inga falkar noterats. I de bon som haft ungar var det i genomsnitt 3,1 ungar per bo, vilket är ett mycket bra resultat. I år märks falkungarna i Sverige med blå liten ring på vänster ben och en större färgring på höger som är blå över röd och har två större siffror/bokstäver på sig.

 


Lördag 20 juni
Midsommartid med botanik och märkning i holkarna
Häckningssäsongen tycks ha gått bra i år. Det har blivit 100-talet ringmärkta boungar av svartvid flugsnappare vid Glänås, Åsen och vid Kvarnstugan. 11 ungar av ladusvala vid Glänåstornet har också fått ring. Vid sidan av allt fågelpyssel har också en del botaniska inventeringar hunnits med, bl.a på sjöns västra strand. På bilden blommande stallört. FOTO: Adam Bergner.

Söndag 18 juni
Gott år för mås och tärna
ETill paddlingsturerna i juni hör boungemärkning av skrattmås och fisktärna. Båda arter har haft en bra häckningssäsong och vi har ringmärkt drygt 70 skrattmåsar och 28 fisktärnor. Vid ett par smärre skrattmåskolonier har vi sett döda ungar utan synbara yttre skador. Tyvärr har det hittills gått sämre för svarttärnorna som påbörjat häckning på ett par olika platser, men de tycks ha blivit utsatta för predation.Vid dessa turer har året bjudit på en del plurr och små gyttjebad som får tas med ett leende.

Adam ställer vattennivån till rätta.

Athena tillhör vårt yngsta garde som också tagit premiärturer ut i vassar och kanaler. FOTO: Adam Bergner.

Söndag 7 juni
Låg vass med svin
Efter helgens paddelturer kan konstateras att vassen är särskilt låg, uppsplittrad och med dålig återväxt i stora delar av det vi kallar Renstad yttre. På bilden ses Karl-Martin Axelsson begrunda detta fenomen. Orsaken är med sannolikhet gränsande till visshet de många grågässen som i detta område knaprar frekvent på årsskotten. Då detta upprepas kommer vassen till slut att gå tillbaka. Å andra sidan kommer nya öar av vassrotfilt att bildas till fördel för häckande skrattmåsar, tärnor och änder. Vid kvällens tur skrämdes dessutom ett vildsvin upp som klafsade omkring mycket långt ut i vassen...

Lördag 6 juni 
Paddlingstid
Början av juni innebär paddlingstid för att inventera häckfåglar i vassar och laguner. Hittils har vi summerat till drygt 2500 par skrattmåsar och det ser ut att gå bra för dem i år med många kläckta ungar. Fisktärnorna är något senare, men de första ungarna har nu kläckt. I övrigt har vi noterat att det är ganska gott om skäggmesar där årets ungar drar runt i små flockar i vassruggarna. Det är också relativt mycket brunänder och skäggdoppingar. Vattnet är lite grumligare än det brukar vara, men kransalgerna verkar vara på väg upp på många håll. Många vasspartier är riktigt hårt åtgångna av grågässen som äter av de spirande årsskotten. Bilder: Skrattmås med unge. Ruvande fisktärnor. Paddling i långa vasskanaler. Foton: Lars Gezelius.

Lördag 16 maj 
Tärna tillbaka
Sedan ett antal år följer Länsstyrelsen och BirdLife Sverige skräntärnan i Östergötlands skärgård. Arten ingår i Naturvårdsverkets program för för hotade arter (ÅGP). I Östergötland finns en mindre population längst i norr om 10-20 par som delas med Södermanland och en i söder i Gryts skärgård om ca 50-60 par. På senare år har det gått si och så vad gäller häckningsframgången och en hel del av tärnornas ägg och ungar tas av mink, havsörn och gråtrut. I projektet övervakas ett par kolonier med kamera för att studera bl.a predation. I juni ringmärks boungarna med både alu-ring och en färgring med större siffror/bokstäver. I projektet används Tåkerns fältstations ringar och med hjälp av kameran har nu flera märkta fåglar kunnat läsas av. I går lästes t.ex. en häckande fågel av i Gryt som var märkt som bounge på samma plats 2012 (fågeln på bilden nedan).

 

Lördag 9 maj 
Bråda inventeringstider
Stationens inventeringsverksamhet har varit intensiv sedan mitten av april. Fågelräknande tillhör inte de de delar av samhället som slagit av på takten p.g.a. Corona-läget, snarare tvärtom. Fokus under tidiga våren har varit kartering av bobyggande kärrhökar, tutande rördromar, häckande tranor och räkning av grågåskullar. I månadsskiftet har vi också hunnit med ett par besök på de flesta standängar för att räkna tvofvipa, rödbena, enkelbeckasin och simänder. En del kolonier av skrattmås har också räknats. Mellan varven har vi också ringmärkt en del i vassen. Inventerare denna period har framförallt varit Gunnar och Elke Myrhede, Lars Gezelius, Adam Bergner, Karl-Martin Axelsson och Ingrid Bergengren. En sval och tidvis kall nordvind har dominerat men vi har bjudits på en del varmare dagar och våren har som vanligt ångat på i rask takt. Vi kan redan nu konstatera att det är myckett tätt mellan brunhöksparen och det lutar åt en rekodsiffra för Tåkern, kanske uppåt 60 par. Det är även gott om rördromar, häckande tranpar och ganska många grågåskullar. Vid Glänås har nu sjöns största skrattmåskoloni etablerat sig om drygt 2000 par och fåglarna har kommit en bra bit in i ruvningsperioden. I det senaste har också nattsångarkören kommit igång med spelande dubbelbeckasin, småfläckig sumphöna och vassångare. Den stora attraktionen är väl Holmenmaden som har varit ett eldorado för fåglar och skådare. Här visar många av sjöns våtmarksarter upp sig - gråhakedoppingar, svarthakedoppingar, årtor, skedänder och rastande brushanar.

Brun kärrhök, hane. FOTO: Lars Gezelius 

Skrattmåsar på födosök i solnedgången. FOTO: Lars Gezelius.

Annandag Påsk 13 april
Fint översvämmade mader
Det kylslagna vädret fortsätter med kalla nordvindar, hagel men också en hel del sol. Tåkern har nu fått god påfyllning och vattennivån ligger nu på årsmax kring 94,20 meter över havet. Det gör att strandängarna får den där fina våröversvämningen som är en viktig del i sjöängarnas årsdynamik. Vid Väversunda och Holmen kan en nu uppleva detta. I och vid dessa miljöer trivs nu tranor, gäss och en hel del simänder, liksom vadare som skogssnäppa, tofsvipa och rödbena. Vid Holmenmaden kan även flera gråhakedoppingar ses. Ute i vassarna har de bruna kärrhökarna påbörjat bobygget och rördromarna tutar. Den kalla nordvinden pinar över slätten men det finns en hel del att njuta av. På bilden nedan den fint översvämmade Herrestadmaden vid Svälinge. Svälinge besöksområde är inte så välbesökt vid Tåkern, men här finns mycket att se och höra, Tåkerns alla miljötyper längs den trevliga vandringsleden. Dessutom i viss lä för nordvinden.

Fredag 3 april
Historiskt årsmöte utomhus
Torsdagen den 26 mars avhölls årsmöte utomhus på grund av risk för smitta i Covid - 19. Platsen var Glänås grillplats och 15 personer mötte upp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar ledde till omval på samtliga poster och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Verksamhet och ekonomi gicks igenom på sedvanligt sätt. När mörkret sänkte sig och kylan började krypa inpå bjöds på grillkorv och kaffe och morkullan drog förbi över församlingen.

Onsdag 18 mars
Ändringar av årsmötesarrangemanget med anledning av Covid-19
Vi planerar i nuläget att genomföra årsmötet 26 mars 18.00 som tidigare meddelats. Med anledning av aktuellt läge vad gäler corona har vi dock gjort ändringar enligt följande:
Vi håller mötet utomhus vid grillplatsen vid entrén till naturumområdet (vid parkeringen). Kom i tid! så vi hinner innan mörkret faller, solen går ner 18.29. Toalett med tvål och vatten finns intill. Ta med varma käder och ev. sittunderlag och gärna kaffemugg. Efter mötet bjuder vi på kaffe och grillkorv med bröd samt handsprit.
Har du behov av specialkost så går det bra att ta med lämpligt tilltugg för att t.ex grilla. Det utlovade föredraget av Ulrik Lötberg utgår. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller bl.a att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget. Observera att vi här kan komma med nya besked om läget ändras och Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer. Vi håller denna info uppdaterad. Frågor kan ställas till Lars Gezelius på e-post lars.gezelius@lansstyrelsen.se eller tel 070-395 22 85. Just nu pekar väderprognosen på relativt satbilt väder och förmodligen goda möjligheter att höra rördrommar och ugglor senare på kvällen. Väl mött!

Vi har gjort bedömningen utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för mindre sammankomster, se länk här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 


Lördag 14 mars
Nytt infoblad ute nu
Klickbar länk till pdf här till höger.

Lördag 1 februari
Välbesökt då naturum säsongsöppnade
På lördagen slog naturum Tåkern upp portarna för säsongen. En handfull av våra fältstationsaktiva medverkade i evenemanget "Vinterfåglar inpå knuten". Här visades ringmärkning för totalt cirka 45 personer, däribland många nyfikna barn. I B-huset serverades smaskiga våfflor. Dagens guidning ägnades åt småfåglarna vid fågelmatningen intill tornet. En stor flock pilfinkar flög fram och tillbaka mellan matningen och vassen samtidigt som många blåmesar och talgoxar tog för sig av jordnötter och solrosfrön. Ett sällskap med stjärtmesar var mindre intresserade av maten och passerade bara snabbt förbi.

Guidning vid ringmärkningen. Foto: Lotta Johansson.

Lotta Johansson och Adam Bergner plockar fåglar ur näten. Foto: Athena Johansson.

 

Söndag 12 januari
Svanrekord för januari
Under lördagen räknade vi simfåglar vid Tåkern som en del i den samordnade europeiska räkningen av simfåglar. Vi bemannade fågeltornen vid Svälinge, Hov, Glänås och Svanshals udde. Hela sjön var öppen så när som lite is i några vikar. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta en så pass isfri vinter vid sjön. Det mest slående resultatet var januarirekordet för knölsvan med 3600. Ovanliga noteringar för januari var också 70 sothöns och åtta brunänder. I övrigt noterades 200 vigg, 66 gräsänder, 240 knipor, 13 salskrakar, 130 storskrak, 55 sångsvanar, 25 sädgäss och 1070 kanadagäss.

2020


 

På gång:


 

_________________

Övernattning?

Gäster/personal bokar övernattning på Åsen via Lars G på tel. eller sms till 070-3952285 eller 070-325 12 88.

Vi finns också på Instagram


 

...och facebook

 

 

Länkar om väder, mat och boende
Det är bara att kliva in
 >>>Länkskafferi<<<

Nyhetsarkivet 

Vi har samlat gamla nyheter här:

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011  2012  2013 2014 2015 2016-19

Om du inte har Adobe Reader eller DjVu kan du ladda ner dom här  
Get Adobe® Reader® 

Mer om Tåkern

Ur boken: Götalands bästa fågellokaler . En mycket detajrik beskrivning av fågelsjön Tåkern.

Du kan hitta mer information om Tåkerns naturreservat hos Länsstyrelsen Östergötland.

ny naturmlogga

Du kan också få information om naturum Tåkern med öppettider och program.

Läs mer om Tåkern i broschyren "Södra Sveriges fågelmarker"

Stiftelsen Tåkernfonden stöder naturvård, forskning och information.