Kontakta oss:
Tåkerns Fältstation
Renstad, Åsen 2
590 22 Väderstad
gezelius.lars@gmail.com

 

Välkommen till Tåkerns Fältstation
Vi informerar om fåglar och natur i Tåkernbygden. Föreningen Tåkerns Fältstation arbetar sedan 1963 med inventeringar och naturskydd i och kring Tåkern. Själva fältstationen, Åsen 2, ligger strax öster om Renstad, söder om Tåkern.
Medlemsavgiften i föreningen är 100:-/år (eller 125 kr för en familj) och kan sättas in på PlusGiro 26 34 96 - 2.  Du får då, utöver medlemskap, Infobladet och Vingspegelns Tåkernnummer. Kom ihåg att skriva namn och adress. Det går också att betala med Swish till vårt nummer 1230180471.

Senaste veckans obsar vid Tåkern i artportalen.

 

Nyheter

Söndag 7 juli
Brytpunkt passerad - både i kalendern och för ägretthägen
Nu har vi passerat perioden med inventeingar av häckande fåglar. Under juni månads sista dagar fick vi med drönares hjälp klart för oss att ägretthägern nu tar rejäla kliv som häckfågel i sjön. Vid Åsbyvassen konstaterades hela 21 bon med totalt 59 ungar i en lös koloni. Det var lite överraskande mycket, men égentligen i linje med förväntat med tanke på mängden ägetter vi sett under häckningstid. På en flygbild från i fjol (google maps) syns en koloni om 10 par i området. Första säkra häckningen konstaterade vi 2021, med minst tre par. Nu går vi in i höstverksamheten med ringmärkning i vassen och räkning av rastande fågel samt en del guidningar. Ringmärkare och assistenter kommer nu att bemanna stationen dagligen fram till 25 augusti.

Måndag 3 juni
Paddlingssommar
Det fina och relativt lugna vädret har bjudit goda möjligheter att paddla runt i sjöns vassar. Vi kan notera att vattnet är klart och kransalgerna är på gång. Grågässen har fortsatt att gnaga på vassen som splittras upp och försvagas allt mer i flera områden. Vad gäller fåglar så är det kanske lite färre trastsångare, men gåsbetet i sjön har skapat goda häckningsmöjligheter för skrattmåsarna.

Söndag 21 april
Höga flöden och nya bakslag
Det är sannerligen en speciell vår 2024. Försommarvärme på kontinenten men envis kyla med minus och snö här hemma. Flera tropikflyttare kom hit extremt tidigt, t.ex. ladusvala, lövsångare, rödstjärt och svartvit flugsnappare. Hoppas de kan hålla ut några dagar till. Sen snösmätning har lett till höga flöden och Tåkerns vattenivå ligger mycket högt, vilket gör strandängarna rejält översvämmade. Vårens fältarbete har varit lite avvaktande men en del bobyggande kärrhökar, tranor i par i tutande rördrommar har prickats in
och några ringmärkningsinsatser vid Glänås har genomförts.

Onsdag 3 april
Tran- och gåsräkning i påsk - mycket bläs!
Bakslag med full kraft ack ja, men det ska väl vara kortvarigt så de flesta fåglar klarar sig nog skapligt. Innan dess (Långfredagen) hann vi köra vårens tredje räkning av gäss och tranor. Denna vår tycks tranorna ha valt Hornborgasjön med bara 1400 vid Tåkern. Däremot fortsätter bläsgässen att slå rekord. Helgens summa blev 1700 ex! Sädgässen har dragit vidare och nu hade vi ca 1000 ex. Därutöver en del vitkindade och enstaka spetsbergsgäss.

Tisdag 5 mars
Årets första gåsräkning
En lite dimmig morgon i lördags 2 mars drog vi igång årets första gåsräkning. De sju platserna runt sjön var bemannade som vanligt av ca 10 pers. Som sagt var det disigt, framförallt norr om sjön. Där fick vi hållas på halster ett tag och komplettera med räkning på fälten när det ljusnade. Vi misstänkte ganska höga antal, något som brukar ske när våren kommer snabbt i Götaland men släpar efter i Svealand och södra Norrland. Så blev det. Det hela slutade på 5000 sädgäss, vilket är ganska högt och goda 860 bläsgäss, vilket är mycket högt. Därutöver 730 kanadagäss, 1500 grågäss och 22 spetsbergsgäss samt därtill 15 tranor. Den höga summan till trots är trenden för vårrastande sädgäss något nedåtgående om vi blickar dryga 25 år bakåt i tiden. FOTO: Lars Gezelius.

Lördag 10 februari
Nytt info 2024 ute
Under fliken "Info-bladet" här intill hittar du årets infoblad. Här finns sammanfattning av 2023 års verksamhet och presonal, lite om väder och inventeringar samt ringmärkningen 2023 samt höstens gås- och simfågelräkningar. Här finns också kallelsen till årsmöte 6 mars.

Söndag 21 januari 2024
Gamla meddelanden
Nu finns alla gamla klassiska Meddelanden från Tåkerns Fältstation åren 1965-1980 scannade. Här finns mängder med flylliga redogörelser för alla möjliga och omöjliga studier vid sjön som gjordes med stor entusiasm de första åren i fältststionens ungdom. Du hittar dem i länken årsrapporter här intill.

2023

Söndag 19 november
Sädgåstopp på höstens sista
Igår genomförde vi höstens sista gåsräkning lagom tilll den första vinterkylan. Extra många personer deltog i dag då vi också hade avslutning på höstens fågelkurs med ett 15-tal deltagare. Räkningsresultatet blev mycket tydligt; fler sädgäss har kommit ner till Tåkern norrifrån medan grågässen tämlgen mangrant dragit söderut. Vi summerade till 8510 sädgäss där i stort sett alla flög ut söder om sjön. Det var ca 1200 fler än förra hösten, men ändå relativt lågt om vi blickar ytterligare några år bakåt. I övrigt noterades låga antal av kanadagås (87), vitkindad gås (63) och bläsgås (6).

Söndag 24 september
Ringmärkning och jubiléum
Sommarens och höstens ringmäkning i vassen har nu rullat på in på sluttampen och nyfikna som vi är har vi nu räknat lite på fångsterna. Sommaren blev ju lite speciell vädermässigt med en varm och torr försommar som följdes av en blöt och sval högtsommar samt en varm inlednng på hösten. Säsongen tycks ha varit mycket god för våra vanligaste tättingar i vassen. Rör-, säv- och trastsångare har fångats i klart större antal jämfört med föregående säsonger och nu i september är skäggmesarna på gång i vassen. Däremot går det fortsatt mycket dåligt för sävsparven och det återstår att klura på orsaken till artens branta nedgång. Totalt har vi nu ringmärkt 2080 fåglar, bla 556 rörsångare, 350 sävsångare, 26 trastsångare, 103 skäggmesar, men bara 18 sävsparvar. Bland mer ovanliga kan nämnas 8 gransångare, 12 kärrsångare och 2 vassångare.

Förra helgen firade vi 6o-årsjubiléum vid Glänås. Ett 30-tal personer som är och framförallt har varit tongivande i föreningen mötte upp. Efter ringmärkning och gemensam lunch begav sig det det prominenta Tåkernsällskapet till naturums aula för kåserier, reflexioner, återblickar och minnen från 60- och 70-tal i ord och bild av Christer Elderud, Göran Bergengren och Gebbe Björkman samt nuläge och framtidsspaning av Lars Gezelius och Adam Bergner. Dagen avslutades sedan med middag på det klassiska Vätterhästen i Hästholmen. Christer Elderud och Göran Bergengren kåserar kring föreningens tidiga år.

Söndag 17 september
Tranrekord och lite fler simfåglar
I går genomförde vi höstens tredje räkning av gäss, tranor och simfågel. Det blev Tåkernrekord för tranorna med 9510 ex. Grågässen är kvar på höga nivåer med drygt 20000. Sädgässen har börjat anlända och 1650 räknades. I övrigt 650 kanadagäss och 21 bläsgäss. På simfågelsidan summerade vi till nästan 31000, där de med högst summor var sothöna 11700, brunand 8100, vigg 4950, knölsvan 2460 och snatterand 1150. Det var dock påfallande få bläsänder, bara 550. Kanske har många dröjt sig kvar i norrland denna varma inledning på hösten.

Tisdag 23 augusti
Mycket grågäss vid Tåkern
Under lördagen var det premiär för höstens räkningar, som i regel genomförs var 14:e dag till november. Drygt 25000 grågäss är näst högsta antalet någonsin vid sjön. För två höstar sedan var det 29000. Drygt 5000 tranor är högt, men mer normalt för de senaste åren. Bland simfåglarna dominerade sothönsen med drygt 15000. Det var förhållandevis mycket vigg, drygt 2500, men däremot färre brunänder än normalt, drygt 3300. Det blev augustirekord för ägretthäger med 60 ex. samt lite mer udda inslag som svart svan och rödhuvad dykand. Stort tack till alla som bidrog till denna omfattande räkningsinsats!

Fredag 11 augusti
Årsrapporten 2022
Årsrapporten för fjolåret är klar. Du hittar en länk till den i pdf-format under länken "Årsrapporter" här intill. Just nu pågår även ett arbete att scanna in och lägga upp de första klassiska meddelandena från 1960- och 70-talen (längre ned på länksidan).

Söndag 6 augusti
Hur mår Tåkerns vassar egentligen?
De senaste åren har vi sett stora förändringar i flera vassområden, där vassen är kraftigt på tillbakagång. Detta har framförallt noterats i "Renstad yttre" i sydväst och i vassarna utanför Åsby i nordväst. I Vingspegeln nr 3:2022 går vi (Adam Bergner & Lars Gezelius) igenom bakgrund, iakttagelser, förändringar och diskussion om orsaker. Förmodligen spelar grågässen en huvudroll i dramat.
Länk till artikeln i pdf-format hittar du HÄR.

Onsdag 2 augusti
Ringmärkningen - uppdatering
Fågelfångsten i vassen rullar vidare och nu är det bättre fångster. Vädret har dock varit ostadigt och en del morgnar har fångsten fått ställas in p.g.a regn. Till en början dominerade sävsångaren, men nu har rörsångarna kommit igång. Fångsterna har nu legat på drygt 50 fåglar per morgon. Ganska många trastångare har fastnat i näten, hittills 17 st. Några enstala kärrsångare har fångats liksom en årsunge av vassångare. Märkare denna vecka är Sofie Hellman, Lars Gezelius och Ellen Hultman. Hittills i år har vi märkt nästan 1300 fåglar av 50 arter.

Fredag 14 juli
Fågelfångsten i vassen igång
Så här i början av juli har vi smygstartat den standardiserade fågelfångsten i vassen vid Glänås. Denna vecka är Sofie Hellman ringmärkare med hjälp av Hugo Karlström och Stina Ogenklev och Claud Youssif. Fångsten har varit ganska låg med dominans av äldre fåglar. Fångsten har legat på drygt 20 fåglar per morgon (ca03:45 - 09:45), med dominans av rörsångare. Några trastsångare i fågsten ha piggat upp märkargänget och några morgonpigga besökare har guidats lite. Ringmärkningen kommer nu att rulla på i stort sett dagligen fram till mitten av augusti. Främst vid Glänås, men till viss del även vid Renstad kanal. Vi får se vad säsongen kommer att bjuda och hur häckningsframgången varit bland vassens fåglar. Nedan: Nätuppsättning i gryningen. FOTO: Lars Gezelius.

Söndag 4 juni
Sjörapport
Nu har paddlingssäsongen ute i sjön varit igång ett tag. Vi som inventerat har varit Karl-Martin-Axelsson, Adam Bergner, Claud Youssif och Lars Gezelius. Vattnet är klart och fint på de flesta håll och kransalgerna har växt till fort på botten, gynnade av de många soltimmarna. Vi kan konstatera att gässen fortsatt gått hårt åt vassen och splittrat upp vassområdena än mer. Det är också mer än ett par tusen grågäss i sjön nu och deras ruggningsperiod har just börjat, då de uppehåller sig särskilt mycket i sjön. Det är ganska gott om skäggmes, skäggdopping, trastsångare och skrattmås. Dock verkar det i år vara påtagligt färre fisktärnor. Än har vi inte hittat några häckande ägretthägrar men många individer i häckningsdräkt finns ute i vassarna.

Söndag 2 april
Tranräkning bakslag till trots
Månadsskifet mars-april brukar vara tranornas topptid vid Tåkern på våren. I går räknade vi trots det vintriga vädret. Räkning i -14 kan ju låta som ett skämt men summan blev ändå 2200 ex, vilket kanske var lite högre än väntat med tanke på bakslaget. De flesta sågs norr om sjön. 2200 är faktiskt den femte högsta vår-summan under de senaste 34 åren. I övrigt noterades 2500 grågäss, drygt 1000 sädgäss och 700 bläsgäss. Trots nattkylan var ändå större delen av sjön öppen och lockade många rastande änder. Vigg och sothöna dominerade med flera 1000 ex. samt flera 100 brunänder och något 100-tal salskrakar. Vid Glänås noterades hela 400 skäggdoppingar. Lite udda var de 19 ägretthägrarna som stod i vasskanten och kurade som snöstayer i morgonkylan. De flesta hade redan fått plymerna på skuldrorna och svarta näbbar. De verkar alltså laddade för häckning. FOTON: Lars Gezelius.

orsdag 30 mars
Åsmöte med tårta och smådjur
2023 går vi in på vårt 60:e verksamhetsår och igår hölls årsmöte vid naturum Tåkern. Lite färre deltagare än normalt, men förståeligt m.h.t. visst snökaos och enstaka bilproblem....
När väl en projektor kom på plats avlöpte årsmötesförhandlingarna utan dramatik, med omval på de flesta poster. Ekonomin är god och årets överskott blev ca 9900 kr. Efter mötet bjöds smörgåstårta i stora lass och sedan blev det föredrag om Ombergs insektsfauna inkl. spindlar och en del kräftdjur av entomologen Kjell Antonsson på Länsstyrelsen. 2021 ledde han där den mest omfattande insektinventering som gjorts i Sverige på ett år! Inte mindre än 45292 insekter artbestämdes och 2300 arter listades, där skalbaggarna var flest med 811 st. 111 arter var nya för länet och tre var nya för landet. Vi fick se fina bilder på krypen höra om deras härliga namn som t.ex. hedstumpbagge, rödhornad mulmstyltfluga, sidenguldstekel, klippmarkspindel, mindre guldsmalbi, bältgråsugga och tickfluga. Flest arter, 1052 st. noterades i området vid Alvastra - Turisthotellet i söder. De metoder som användes var fönsterfällor, håvningar, fallfällor, färgskålar och sållning. Nu finns 7217 arter noterade på Omberg och 4635 st. vid Tåkern. Dock har Kjell Antonsson och Torbjörn Blixt planer på att ta tag i nya inventeringar vid Tåkern. Det låter spännande och förhoppningsvis kan vi i föreningen bidra till detta. FOTO: Lars Gezelius.


Söndag 4 mars 2023
Åter gåsräknardax vid Tåkern
Gåsräkning vid Tåkern - ett säkert vårtecken. Trots nattkyla, norrsken och visst isläge så är gässen på gång. Januari var ju rejält mild så många gäss kom redan tidigt och har hållt sig kvar. Ferbruari blev lite kallare, men med mestadels barmark och tillgängligt bete för gässen. I går var det en kall, hård och isande norvinmd, men 13 tappra räknare fick ihop 3000 sädgäss och hela 820 bläsgäss. Dessutom ganska många kanadagäss, 1150 ex. Även två spetsbergsgäss och 11 tranor noterades. Räkningen var en del i en samordnad nationell räkning med fokus på sädgässen. Nu väntas en ganska kall period. Vi får se hur gässen reagerar på det. Troligen kommer sjön åter att bli isbelagd.
Rastande säd- och grågäss. FOTO: Lars Gezelius.

Torsdag 2 mars 2023
Info 2023 på webben
Nu ligger infobladet mars-2023 uppe i länken till våra infoblad här till vänster. Summering av 2022 års verksamhet samt info om väder, en del inventeringsresultat, ringmärkningen, räkningar av gäss och simfåglar och kallelse till årsmötet 29 mars.

2022

Fredag 28 oktober
Hårda fakta om Tåkerns fåglar 2021
Finns nu att utforska i vår nyligen färdigställda årsrapport för 2021. Årets upplaga har även inslag av botanik och entomologi. Den finns som pdf i länken här till vänster under rubriken årsrapporter. Den finns även snart i tryckt form på naturum Tåkern och på Åsen.

Måndag 17 oktober
Mild höst - mycket gäss och simfåglar kvar
Denna helg räknade vi gäss, tranor och simfåglar. Vi kan konstatera att inte påtagligt många sädgäss kommit (ca 1700) medan grågäss (ca 11800) och tranor (ca 1600) dröjer sig kvar. Det var också ganska gott om simfåglar i sjön. Främst bläsand med drygt 8000, sothöna ca 4000 och brunand ca 2400.Knölsvanarna förekom rätt normalt med ca 2400. I övrigt kan nämnas 590 skäggdoppingar, 1600 vigg, 420 knipor, 2200 snatteränder, 132 stjärtänder, 69 skedänder och 54 salskrakar samt ca 40 ägretthägrar. PS. Du som väntar på Årsrapporten för 2021 har väntat för länge, men snart är den klar.

Söndag 11 september
Grågäss och tranor på ingång medan sångarna lämnar
Förra helgen räknade vi tranor och gäss och det har nu strömmat till fåglar från norr. Drygt 22000 grågäss räknades in, vilket är det näst högsta någonsin vid Tåkern. Bara toppat av fjolårets 29000 och klart över de tidigare högsta noteringarna på drygt 19000. Det var också relativt många tranor, 6200 ex. Även de första sädgässen har nu anlänt. Några ringmärkningstillfällen har det också blivit i september och fångsterna av rör- och sävsångare har minskat markant från en redan låg nivå. Årets märkinsats visar också på sävsparvens mycket kraftiga tillbakagång. Under året har bara 19 ex. ringmärkts!

Tisdag 16 augusti
Mediokert för tättingarna i vassen
Efter en dryg månads märkinsats i vassen vid Glänås och vid Renstad kanal kan vi nu konstatera att det häckningssäsongen inte gått så bra för paradarterna rör- och sävsångare. Fångsterna har ibland varit så låga som 7-8 fåglar och bara någon enstaka gång uppåt 40. Vi hade förväntat oss minst det dubbla. Vi har inte sett en endaste bladlus i vassen och kanske har det varit för torrt med dålig tillgång på insekter. Vi tuffar på med ringmärkningen framöver så får vi se hur säsongen avlöper.

Söndag 24 juli
Pilgrimsfalken i Östegötland 2022 - återhämtning till rekord!
Nu kan vi summera årets häckningssäsong för pilgrimsfalken i länet där fältstationen bidrar till Birdlife Sveriges projekt Pilgrimsfalk. Totalt hade vi koll på 20 lokaler, där en var en helt ny i Kisa. Vid tre lokaler gjordes ingen notering och på sju platser noterades falk, men ingen häckning påbörjades eller fullföljdes. På tio platser blev det lyckad häckning och hela 31 ungar konstaterades. Antalet ungar är rekord för länet (det förra var 28 ungar 2020). Säsongen var mycket speciell då paren var synnerligen tidiga i år och på många platser var ungarna helt enkelt för stora för ringmärkning när vi brukar vara igång med boungemärkningen kring 8-15 juni. Förmodligen är det soliga och torra vädret i slutet av mars och i april en förklaring till att de kom igång tidigt. Att vi "kommer försent" har bara hänt vid några tillfällen på alla år sedan 1996. Det goda resultatet i länet är såklart glädjande efter det mycket dåliga fjolåret med bara 13 ungar. Fjoåret var ju till skillnad från i år mycket kall och regnig i maj. Falkarna har också drabbats av fågelinfluensa, så årets framgång och rekord kom lite oväntat. Lite förvånande också mot bakgrund av att det gått dåligt för dem på andra håll i Sverige i år, t.ex. i Bohuslän. Slutligen ett stort TACK till alla som bidragit till inventeringen, klättrandet och ringmärkningen, totalt drygt 10 personer. Årets ungar (15 st.)fick större blå ring med två stora bokstäver i vitt på höger ben och lila mindre ring på vänster ben. FOTO: Bo Nordin.

Lördag 16 juli
Hösttmärkningen igång efter en bra försäsongsmärkning
Årets standadiserade märkning i vassen vid Glänås är nu igång sedan 1 juli. Personal har varit Adam Bergner, Lars Gezelius, Hanna Hederberg, Julia Hagström, Ellen Hultman, Lotta och Athena Johansson. Inledningen har varit ganska trög med mest äldre fåglar i fångsten. Vi får hoppas ungfåglarna av rör- och sävsångare börjar röra på sig snart. Under våren har vi ringmärkt relativt många boungar, totalt drygt 740 pulli. Svartvita flugsnapparna har haft ett bra år med 213 boungar märkta i holkarna, liksom 122 talgoxar och 74 blåmesar. I övrigt har vi märkt 51 skrattmåsungar, 57 fisktärneungar och 5 tornfalksungar. I Gryts skärgård har det gått bra för skräntärnorna i år med hela 92 märkta ungar. I övrigt i skärgården har vi märkt 37 sillgrisslor, 22 silvertärnor, 14 gråtrutar och 5 fiskmåsar. I övrigt i märkprotokollen kan nämnas en kattuggla, två backsvalor, fem ladusvalor, fem trastsångare och nio stenknäckar.

Tisdag 14 juni
Många paddelturer
Under de första juniveckorna har det blivit en hel del paddelturer i sjön för att inventera bl.a trastsångare, vassångare, rördrom, doppingar samt måsar och tärnor, m.fl. Vattnet är klart och fint på de flesta håll och kransalgerna är på väg att växa till. Vi ser också att grågässen gått än hårdare åt vassen på många håll och många nya laguner öppnar upp sig i vassen. Det har varit lite högt vatten under våren men det finns en hel del öar av vassrotfilt som erbjuder häckplatser åt måsar och tärnor. Skrattmåsen kommer troligen att komma upp i omkring 3000 häckande par vilket är högre än på många år. Däremot blir det nog ett lite sämre år för fisktärnorna jämfört med de närmast föregående. Svarttärnorna lyser med sin frånvaro i år och endast några par har varnat. Trastångaren ser ut att gå mot ett bra år och det verkar vara ganska gott om skäggmes och lite fler rörsångare i vassarna. Ett 10-tal vassångare har också konstaterats, liksom ett 30-tal svankullar. Vi har också sett ett 10-tal ägretthägrar i häckningsdräkt men i år har vi inte lyckats hitta någon säker häckning.

Måndag 30 maj
Vårens inventeringar klara
Från slutet av april har vi inventerat strandängar, skrattmås, trana, rördrom och brun kärrhök. De tre sistnämnda arterna verkar återigen att landa på ganska höga antal. Skrattmåsen verkar häcka i antal likt de senaste åren, med den största kolonin såklart vid Glänås med ca 1900 par. Utöver inventerandet har vi kört en del publika ringmärkningar vid Glänås, där vi bl.a. haft besök av Fågelklubben i Norrköping. Några rariteter har också gästat sjön, t.ex. svarthuvad mås och bronsibis. Ägretthägrarna fortsätter att hålla till vid sjön och vi har sett 5-10 ex. i häckningsdräkt. Det första paddeltagen har också tagits i sjön och vi ser att grågässen fortsätter att gå hårt åt vassen i "Renstad yttre" i sydväst. Nu är det tid för märkning av mesars och starars boungar i holkarna och att göra försommarens paddelturer i sjön.

Måndag 11 april
Trög vår men rekord i rastande tranor och gäss
Ja, nu är våren räkningar av tranor och gäss avklarade. Trots lite motigt väder och kalla upplevelser (eller kanske just därför) blev det höga summor på flera håll och kanter. Vi drog igång redan 5 mars eftersom våren och gässen kom snabbt i början. Där fick vi ihop 5750 sädgässs vilket är den 4:e högsta vårsumman sedan vi började räkna på våren (1998). Då fick vi det svårslagna rekordet på dygt 15500 sädgäss. Helgen därpå slogs vi med häpnad när vi summerade till 1260 bläsgäss, mer än dubbelt upp mot tidigare högsta på 620 ex. 2020. Sädgässen drog sedan rätt snabbt vidare, men bläsgässen är i princip kvar i dessa stora antal i skrivande stund. 2 april var det tid för tranräkning, men svår dimma och -10 (!) på termometern gjorde att det blev pankaka av det. Men skam den som ger sig... Det typiska aprilvädret gjorde att tranornas färd norrut stoppades upp och 9 april räknade vi in drygt 5500 tranor, ett rekord för våren vid Tåkern. Tidigare högsta var 4000 ex. 2014. Tack till alla som stoiskt uthärdat de tidiga och kyliga morgnarna och stått beredda på våra sju räkningsplatser runt sjön.

Söndag 27 februari
"Möt våren vid Tåkern"
Nybörjarkurs i samarbete med NBV för dig med ett spirande fågelintresse. Start 5 mars kl 10:00 vid Glänås Fågeltorn.Kursen är fältinriktad och du får lära känna typiska tåkernfåglar och ägna särskild tid åt nattaktiva arter. Kursen avslutas med en raritetsresa till Skåne i juni.
Kursen sker i lugnt tempo och är anpassad även för personer med funktionsvariatoner.

För mer info - kontakta
Konny Hörberg 070-5454098 eller Bengt Andersson 070-5490609.
Pris 300 kr.

Välkomna!

Lördag 26 februari
Tråkigt men intressant återfynd
En av årets märkta ägretthägrar i Tåkern har återfunnits. De var en fågel som märktes 24 juni som hittades död i Frankrike. Den hade flugit in i ett vindkraftverk och hittades nyligen död 14 november i Aisne, Villers-Des-Guise.

Måndag 31 januari
Dagfärlilar vid Tåkern 2021
Vintern är sammanställningarnas tid och först ut är en härligt somrig och fyllig redivisning av fjolårets inventering av dagfjärilar vid Tåkern. Riktigt intressant läsning med somriga bilder som kan passa en kall vinterdag. Länk till rapportern hittar du här.

2021

Onsdag 22 december
God Jul och Gott Nytt År!
Tåkerns Fältstation önskar God Jul och Gott nytt 2022. Det har varit ett omfattande verksamhetsår med många dagars bemanning på stationen. Ringmärkningen är en central del i verksamheten och den nygamla märkplatsen i vassen vid Glänås har blivit en succé. Drygt 3100 fåglar har märkts hittills, vilket är mer än föregående år. Omkring hälfen av alla fåglar i år har märkts där, mest anmärkningsvärt kanske 22 trastsångare. Platsen gav också många rörsångare, hela 685 st,  och drygt 200skäggmesar, betydligt fler än vid vår andra standardmärkplats vid Renstad kanal. Vi har också mött fler männsiskor vid Glänås som kunnat spontanguidas om ringmärkning. Bland ovanligheter i märkprotokollen kan nämnas en sothöna och förstås de 12 ungarna av ägretthäger. Med dessa vintriga bilder önskar Fälststionen ett gott nytt 2022 och väl mött ute i markerna. FOTON: Lars Gezelius.

Söndag 12 december
När du får oväntat bes(h)ök
Denna vecka förärades tomten vid vår klubbstuga, Åsen 2, ett celebert besök då en hökuggla slog sig ner i träden invid huset. Den dök upp i onsdags 8 december och har nu stannat några dagar. Kring husen och framförallt på en oslagen gräsyta intill har den frekvent kunnat fånga smågnagare. Den har även gjort några smärre utflykter ned mot Bankängen. Fågeln har sannerligen dragit till sig skådare och den lilla vägen ned mot Bankängen har väl aldrig upplevt liknande trafikintensitet. Ugglan har vait tämligen obekymrad och många fotografer har kunnat få många härliga bilder på den. Hökugglan har inte setts vid Tåkern särskilt ofta. Detta bör vara det 11:e fyndet och det senaste var så länge sedan som i oktober 1992 vid Furåsa, dvs nästan 30 år sedan!
Kul tycker vi att den valde just fågelstationens trädgård av alla ställen och vi kanske nu får något färre möss i huset i vinter. Foton Lars Gezelius.

Torsdag 2 december
Summering av höstens gås- och tranräkningar
Hösten bjöd på generellt höga antal av våra vanligaste höstrastande arter. Grågässen uppträdde i rekordantal, med en topp på hela 29000 fåglar 2 september och också drygt 20000 i mitten av september. Därefter minskade de ganska snabbt med bara enstaka tusen i mitten av oktober. Sädgässen var fåtaliga under större delen av hösten. En viss ökning skedde i vanlig ordning i oktober, men det var beskedliga antal på några tusental. Däremot kom en sen topp på årets sista räkning 13 november med 13200 ex. Det var förmodligen kalluftsinbrottet längre norrut som tryckte ner dem till Tåkern. Det är då högsta sädgåsantalet på fem år. Bland övriga arter var det generellt sparsamma antal. Kanadagässen toppade med drygt 500 ex och de vitkindade gässen nådde knappt 100-strecket, vilket är ovanligt lågt. Bläsgässen toppade med 165 ex. 13 november. 22 spetsbergsgäss noterades 31 oktober. Tranorna rastade liksom grågässen i stora antal. 8400 ex. räknades 2 september. Antalen sjönk sedan tämligen snabbt och de sista (8 ex.), sågs 16 oktober. Nu har ju vintern brakat in tidigt detta år, det var 12 år sen sist som vintern kom till Tåkern så tidigt. 500 sädgäss fanns dock ännu kvar 29 november. Nedan sädgäss. FOTO: LARS GEZELIUS

Tisdag 21 september
Mittmånadsräkningen av tranor, gäss och simfåglar avklarad - drygt 60 000
I söndags genomförde vi höstens kanske viktigaste räkning av rastande fågel i Tåkern. Mittmånadsräkningen i september är en del i de samordnade räkningarna i hela Europa. Tåkern lär väl inte heller skämmas för sig i detta sammanhang. Vädret var relativt gynnsamt med halvklart och svag till måttlig vind även om det drog lite kallt efter några tmmars räknande. Det var riktigt mycket grågäss även om det inte var lika ohemult mycket som senast. Drygt 20000 är ändå det näst högsta någonsin i Tåkern. Även 7000 tranor och liter mer sädgäs (360) kunde räknas in. I övrigt 480 kanadagäss, 17 bläsgäss och sex vitkindade gäss. Övriga simfåglar slutade på totalt drygt 36000 ex., vilket är högt men ändå normalt om en jämför med de senaste tio åren. Bland simfåglarna dominerade sothöna med 14800 och brunand med 8200 samt bläsand 5000. I övrigt drygt 2300 snatteränder, 1600 vigg, 700 skäggdoppingar samt 2220 knölsvanar. Ett rekord som sticker ut vad de 47 ägretthägrar (!) som vi summerade till. Det var tre gånger mer än summan för gråhäger...

Söndag 5 september
Svenskt grågåsrekord vid Tåkern!
Första höstmånaden har inletts och med härligt brittsommarväder. I går genomfördes höstens andra gås- och tranräkning, som vanligt med räknare på plats på sju platser runt sjön. För två veckor sedan var det redan 18400 grågäss, vilket är en riktigt hög siffra. Vi hade på känn att vi kunde slå det tidigare rekordet för Tåkern på 19400. Särskilt med tanke på att högtrycksvädret inneburit kalla nätter och förmodligen tryckt grågässen söderut från Svealand. När rapporterna strömmade in från deltagarna stod det klart att summan landade på den smått makalösa siffran 29000 grågäss. Det är också det högsta antal som räknats på en rastplats i Sverige någonsin.
Grågåstrenden i Sverige är kraftigt ökande och det totala antalet har varit uppe i närmare 240 000 de senaste höstarna. Även summan för tranorna blev mycket hög med 8400. Grågåslyft vid Sjötuna. FOTO: Lars Gezelius.

Torsdag 12 augusti
Ringmärkningen rullar vidare
Den goda inledningen i ringmärkningen har fortsatt med fångster uppåt 60-70 fåglar per morgon. Den "nya" märkplatsen vid Glänås har visat sig mycket effektiv med goda fångster av t.ex. rörsångare och många trastsångare. Personal förra veckan var Ellen Hultman och LinneaHenriksson. Denna vecka kör Adam Bergner, Lotta och Athena Johansson och nästa vecka (den sista med kontinuerlig bemanning) är det Sofie Hellman och Hanna Hederberg som håller i ringmärkningen.

Tisdag 20 juli
Det tar sig i vassarna
Nu har sommar/höstmärkningen i vassarna varit igång några veckor. Efter en lite trög inledning (10-20 fåglar per morgon) är det nu fler fåglar i näten (omkring 50). Det styrker vår bedömning att tidschemat för fåglarna ligger någon vecka sent. Vi alternerar nu mellan märkplatsen vid Renstad kanal och vassen vid Glänås. Rör- och sävsångare dominerar som vanligt, men vi fångar även enstaka lövsångare, sylvior och trastsångare. Tillgången på bladlöss i vassen är mycket god, vilket är gynnsamt för rör- och sävsångare m.fl. Det har dock varit sparsamt med sävsparv. De kan ha haft det besvärligt då maj var ovanligt kall och ganska regning. Ringmärkare och assistenter som varit uppe tidigt i ottan och fått uppleva fantastiska soluppgångar är Adam Bergner, Karl-Martin Axelsson, Lars Gezelius, Ingrid Bergengren, Sofie Hellman, Hanna Herderberg med assistenterna Tintin Almqvist, Linus Donn, Morgan Johansson, Christer Elderud och Serina Salovaara. Nedan Morgan med en imponerande stor trastsångare samt Tintin och Linus med en gärdsmyg vid märkplatsen, Renstad. Foton: Lars G.

Söndag 11 juli
Hårda fakta om Tåkerns fåglar
Finns nu att utforska i vår nyligen färdigställda årsrapport för 2020. Den finns som pdf i länken här till vänster under rubriken årsrapporter. Den finns även i tryckt form på naturum Tåkern och på Åsen.

Onsdag 16 juni
Slöjan har dragits av spöket
JA- Ägretthägern (Ardea alba) häckar i Tåkern! Det mesta av försommarens inventeringspaddlingar ute i vassarna är nu avklarade. Vid en av turerna i västra delen 4 juni flög en grupp om sex ägretthägrar upp samtidigt ur vassen. Fåglarna var i häckningsdräkt med svarta näbbar och så kallade ägretter (förlängda skulderfjädrar, fjäderplymer). Det hela var lite misstänkt såklart. Dagen därpå stöttes en mindre grupp om tre fåglar upp på ett annat ställe lite närmare kanalen och för ett mycket kort ögonblick skymtades några ljusa "bollar" en bit in i vassen. En snabb koll in i vassen och saken var klar - tre bon av ägretthäger på "plattformar" av vass på ca en meters höjd med ägg och ungar. Ett par dagar senare kunde fem ungar ringmärkas i ett av bona. Även området där den första gruppen stöttes upp återbesöktes, men då syntes inga fåglar till. Roligt att äntligen få flera års starka misstankar om häckning i Tåkern bekräftade. Det är den första konstaterade häckningen i Östergötland och den första i Sveriges inland och sannolikt den första med bon i ren bladvass. 2012 säkerställdes den första lyckade häckningen av arten i Sverige vilket skedde vid Storsund på östra Gotland. Häckningar har sedan konstaterats i Fardume träsk på Gotland samt vid Östra smålands kust. I Finland säkerställdes den första lyckade häckningen av ägretthäger i Borgå 2018. Arten haft en mycket expansiv period i Europa under 2000-talet och ökat snabbt som häckfågel i många länder. Sannolikt är detta början på en troligen snabb expansion även i Tåkern. Det finns ju gott om utrymme och mat (fisk och groddjur). FOTON: Lars Gezelius. Ungar i bo, unge i närbild och Karl-Martin Axelsson med en liten unge med drag av urtidsödla...grön hud...hmmm...

Fredag - Lördag 4-5 juni
Fin natt för nattfågel
Årets traditionella nattfågelinventering bjöds på bästa tänkbara förutsättningar. Stilla och ljummet med förförande försommardofter. Då avses inte de från de fem stora familjepizzorna som Bengan låtit beställa till de 15 sugna inventerarna. Ett mättande kalas ute i trädgården innan flocken skingrades för de olika delsträckorna. En cyklande belönasdes med en busksångare i ett typ intetsägande rapsfält vid Renstad. I övrigt noterades flera småfläckiga sumphöns, vaktlar, gräshoppsångare och kärrsångare. Foton: Lars Gezelius.

Onsdag 12 maj
Nyanlända vårprimörer
Efter några veckor av synnerligen kyligt och ensartat vårväder brakade så försommarvärmen in med besked den 10 maj. Och med värmen anlände också massor av tropikflyttande småfåglar som dröjt sig kvar nere på kontinenten i väntan på de rätta vindarna. Plötsligt vimlade buskarna av lövsångare, törnsångare, grå flugsnappare och rödstjärtar. Några exemplar av den sistnämnda arten kunde också fångas och förses med ring. En utfärgad hane av rödstjärt tillhör nog något av det tjusigaste i vår fågelvärld på hemmaplan?
FOTO: Adam Bergner.

Lördag 1 maj
Spaningstider
Avslutningen av april blev kall liksom i stort sett hela våren, dock lite drägligare inventeringsvder med mycket sol och avtagande vindar. Perioden har varit intensiv på spaningsfronten - kärrhökar, tranor, strandängsfåglar har karterats, liksom tutande rördromar. I veckan som gick var stationen bemannad av Elke och Gunnar Myrhede, kompletterade med gästspel av Karl-Martin Axelsson, Adam Bergner och Lars Gezelius. Det är tålmodigt spanande som gäller - över vassarna efter kärrhöksrevir och utöver strandängarna efter ruvande tofsvipor, grågåskullar och simänder. Vårens första paddeltur till Renstad Yttre har också klarats av. Kall vår även i södra Europa och tropikflyttare som vassångare, rörsångare och sävsångare har bara anlänt i små antal. Det är gott om kärrhökar, tranor och rördromar, men sparsamt med häckande tofsvipor på ängarna. Troligen har de svårt att klara äggen undan alla predatorer, särskilt räv, kråka och korp. Några rutor från dagarna uppifrån och ner: Adam Bergner i paddeltagen hör vassångaren, Karl-Martin på span vid Herrestad, Herr och Fru Myrhede vid Lövängsborg och grågåskull. Foton: Lars Gezelius.

Onsdag 24 mars
Digitalt årsmöte
Fältstationens första digitala möte har genomförts utan större tekniska missöden. Det var föreningens årsmöte som avhölls via zoom med 15 deltagare där teknik och samordning sköttes av några styrelsefunktionärer från B-huset, naturum Tåkern. Om formerna var helt nya så var valproceduren mer traditionell, med omval på i stort sett samtliga poster. Verksamhetsberättelse och kassarapport gicks också igenom och trots pandemin har det varit omfattande aktivitet på inventeringar och ringmärkning etc. Ekonomin är fortsatt god. Kvällens överaskning/nyhet var att Fältstationens nyinrättade ungdomsstipendium till Lars Midfjords minne kungjordes. Första stipendiat blev Athena Johansson som tilldelades 10 000 kr för hennes engagemang i Tåkern och fåglarna. Slutligen ett tack till Ellen Hultman som ordnade med det tekniska. Förhoppningsvis var detta digitala årsmöte en parentes, men digitalt deltagande som ett komplement på framtida möten är ju en spännande möjlighet.

Lördag 13 mars
Rastplats Tåkern
Nu har vi räknat rastande gäss två helger i rad. I fokus står sädgässen som räknas samordnat i hela landet dessa dagar. Summorna har varit likartade de två första helgena i mars med nästan 2200 rastande sädgäss. Bland dem finns ochså en del av rasen tundrasädgås. Bläsgåsen är en annan nordlig gåsart gåsart som 13 mars rastade med ca 280 ex. Enstaka spetsbergsgäss har också siktats. I övrigt dominerar grågässen med nästan 3000. Tranorna börjar nu anlända så smått och 150 ex. fanns på plats idag. Ett 15-tal morgonpigga entusiaster har ställt upp och räknat.
FOTO: Henrik Pettersson.

Torsdag 4 mars
Islossning...
Isen släpper nu och svanar, gäss och änder fyller på. Vattnet stiger på strandängarna och skapar fina blå bårder där vipor och starar rastar. Den första tranan har också siktats.

Onsdag 3 mars
Fågelinfluensa – Rapportera fynd av döda fåglar till SVA
Med anledning av de utbrott av fågelinfluensa som uppmärksammats på senare tid önskar SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) få rapporter om fynd av döda fåglar i övervakningssyfte. Rapportera antingen via Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) eller genom att kontakta viltsektionen på SVA via 018-674000. SVA bistår med emballage om fynden ska skickas in för undersökning.

Måndag 22 februari
Stoppsladd för vintern - vår tid är nu...
Tåkern badar i sol och värme och råkarna ute på den isbelagda (2-3 dm) sjön blir snabbt bredare och ytan allt mer porös. I dagarna kunde de sista(?) skridskoskären ute i vassområdena tas med observationer av rördrom och några hundra skäggmesar i små flockar. Lärkor, starar och tofsvipor dundrade in redan under söndagen. Denna fina vår-vinterperiod hade gärna fått bli något mer utdragen. Några vårvinterbilder bifogas. FOTON: Lars Gezelius.

Fredag 19 februari
En strimma vatten
Tåkern är som bekant helt frusen sedan en dryg månad tillbaka. Inte ens de råkar som brukar kunna förbli öppna ute på sjön har stått emot köldens tand. Vid Tåkerns utlopp i Svälinge är kanalen (den rätade delen av Mjölnaån) ännu öppen på en sträcka av ett par hundra meter. Hit lockas nu många av de fåglar som valt att tillbringa vintern vid Tåkern. En ensam sothöna spankulerar omkring längs iskanten och inväntar varmare tider. En nyfiken mink kollar läget och till och med en rördrom visar upp sig helt öppet. Tidigare under månaden har det även setts vattenrall och kungsfiskare längs kanalen. En strimma vatten i ett i övrigt vintrigt landskap ger liv även under den kallaste vinterdag.

Foton ovan: Sothöna och Amerikansk mink av Henrik Pettersson och rördrom av Margareta Karlsson.

Söndag 7 februari
Tystnad över frusenheten
Tåkern ligger vit under ett stadigt och heltäckande snötäcke. Inga råkar syns och därmed har de tusentals knölsvanarna fått ge sig iväg till isfria tillhåll. Endast Mjölnaån, vid utloppet i norr, erbjuder en strimma öppet vatten. Det räcker för några storskrakar och även en kungsfiskare har observerats.

Det sägs att svanar sjunger, som avskedsmusik, när deras vatten fryser. Alla svanar sjunger – på sitt sätt. Sångsvanen ropar, ödsligt och ljudligt. Knölsvanen sjunger enbart med vingarna. De flesta har säkert hört det kraftfulla ljudet från flygande knölsvanar. Sångsvanen flyger utan vingljud.

På förvintern brukar svanarna gemensamt kämpa mot isläggningen för att hålla krympande råkar öppna. Temperaturen dikterar villkoren. När sträng köld kommer måste svanarna ge upp och lämna sin sjö. Men det kommer en vår med återkomst. Foto: Christer Elderud/N

Den rejäla vintern gör det säkert kämpigt för skäggmesarna. Några kunde ringmärkas i slutet av januari och då var de vid gott hull. Hoppas att de klarar nattkylan. Foto: Lars Gezelius.

 

2020

Onsdag 23 december
God Jul och Gott Nytt År!
Tåkerns Fältstation önskar God Jul och Gott Nytt År med denna skägg-tomte som kommer att spendera julhelgen i de täta vassarna. FOTO: Lars Gezelius.     

2020 blev ju ett på mångahanda sett ett prövningens år i samhället. Det har såklart också påverkat oss, med många inställda guidningar och evenemang som följd och ett årsmöte utomhus. Vad gäller inventeringar och skådande har det snarast blivit mer tid till det. Verksamhet på ”hemmaplan”, utomhus, ensam eller i små sällskap har ju fungerat bra. Såhär på årets sista dagar har vi hunnit sammanställa en del från vår, sommar och höst och här kommer några nedslag; Trastsångaren hade ett ganska skapligt år och uppgången fortsätter efter den branta nedgången från 2014 – 2018 som bottnade på 112 revir. Årets inventering stannade på 153 revir. Vassångaren hade också ett gott år och 16-17 revir är i linje med de senaste åren. För de två klassiska vassarterna – rördrom och brun kärrhök – är inventeringarna inte helt färdigställda, men det kommer att bli rekord för båda kring 55 - 60 par vardera! Tranan fortsätter också framåt med 33 par, vilket också är rekord. Av våra kolonihäckare ute i sjön gick det bra för både skrattmås och fisktärna, medan svarttärnorna hade ett ”stökigt” år med predation och lokalbyten om vartannat.

Lördag 28 november
Oväntat möte vassen
I morse hände något oväntat! När några av våra ringmärkare skulle sätta upp nät för att fånga skäggmesar i anslutning till Strandpromenaden vid Glänås såg de något som rörde sig lågt i vassen. Vid närmare granskning visade det sig vara en livs levande brunand som fastnat där nere och var oförmögen att ta sig loss. Anden plockades upp och undersöktes. Den uppvisade inga skador och var i övrigt pigg. Kanske hade den överraskats av nattens kyla och helt enkelt hamnat utanför sitt rätta element när den försökt lämna Tåkern. Efter mätning och ringmärkning återbördades fågeln till sjön. Trots att brunand är en relativt vanlig häckfågel i Tåkern och rastar i stora antal om höstarna är det mycket sällan arten ringmärks. Dagens fågel var den första som ringmärkts i sjön sedan 1974. Enligt Naturhistoriska riksmuseet har bara omkring 600 brunänder ringmärkts någonsin i Sverige.                         FOTO: Adam Bergner.

Athena med hållkryss på brunand. FOTO: Sofie Hellman.

Söndag 15 november
Skäggmesen går till
Från september och framåt har det varit fart på skäggmesarna i Glänåsområdet. Små- till medelstora grupper om 10 - 50 fåglar har setts vid Glänåstornet, längs strandpromenaden och ute vid Svanshalsplattformen. Totalt rör det sig sannolikt om 300-500 individer. Här har de visat upp sig i högflykt och aktivt födosök efter frön i vassvipporna. Dessutom har de varit nere på marken och stoppat i sig lite sandkorn som de behöver för att mala vassfröna i matsmältningen. Under denna period har vi varit aktiva med nätfångst och ringmärkning av skäggmesarna. Näten har varit uppe vid Glänåstornet och vid båtplatsen under ett 15-tal morgnar och totalt har vi ringmärkt nästan 230 fåglar. Dessutom har några fåglar kontrollerats som märktes i fjol. Det är den högsta summan på tio år och än är inte året slut... FOTON: Maria Nilsson.

Skäggmesen har haft ett klart bättre år jämfört med de närmast föregående. Redan vid sommarens paddelturer gjordes relativt många noteringar runt om i Tåkerns vassar. I delar av Tåkern sker förändringar i vassens vitalitet med stor påverkan av betande grågäss, trampande övernattande tranor och kanske förändringar i förnalagren i vassbotten, där vissa vasspartier har fått större inslag av andra växter som starr, olika örter och salixbuskar. Hursomhelt, vid Glänåsområdet ser vassen längs hela stranden högvuxen och vital ut och skäggmesarna verkar trivas bra här och finner frön i vipporna.

Lördag 31 oktober
Fler vitkindade
Vi lägger ännu en gåsräkning till handlingarna. I dag var betingelserna gynnsamma med god sikt. Vi summerade till 6500 sädgäss, varav de flesta vid Ramstadbron och Säby/Furåsa. Det har alltså inte fyllt på nämnvärt norrifrån i det sista. Däremot har fler vitkindade gäss anlänt och här sågs nästan alla 500 flyga ut vid Ramstadbron.

Lördag 17 oktober
Senhösten brakar in - Skifte på gåsfronten
Dagens gåsräkning visade på stora omkastningar bland gässen vid Tåkern. Vekkans kalluftsinbrott med nordvindar och nattfrost skrämde iväg alla tranorna och de flesta grågäss. Sädgäss och vitkindade gäss anlände däremot från nordligare kvarter. För 14 dagar sedan räknades nästan 13 000 grågäss och idag var det bara knappt 900! Det omvända gäller för sädgässen som då var drygt 1500 och nu 6300. Dagens räkning gav också 200 vitkindade gäss, sex bläsgäss och en prutgås. Den sistnämnda är ett ovanligt inslag vid gåsräkningarna vid Tåkern. Vi noterade också tofsvipa och ljungpipare i protokollen efter uppmaning av International Wader Study Group. 125 vipor och 36 ljungpipare noterades.

Söndag 20 september
Succé på skäggmesens dag
Idag var det skäggmesens dag med ringmärkning och uppvisning av fåglar i handen. I gott väder med värme och sol är skäggmesarna mer aktiva så det var ett gynnsamt läge denna dag. Nu i september har de flesta fåglarna ruggat (bytt fjädrar) klart och då är de också mer aktiva. Med nio slöjnät uppe kunde totalt 21 skäggmesar fångas och ringmärkas under förmiddagen. Totalt visade vi upp fåglar för ca 170 besökare. Tack till Kenneth Strand och arbetslaget på Länsstyrelsen som ordnat en stabil ringmärkarspång i vassen vid Glänåstornet.skäggmesar i händerna. Foto: Sofe Hellman.Skäggmesar i händerna. Foto: Sofie Hellman.

Söndag 23 augusti
Ringmärkningsläget - lite uppdateringar
Den skrala vassfångsten har forstatt med en 15-20 fåglar per morgon. Några ljusglimtar har dock varit en gransångare, två vassångare och en gräshoppsångare, alla årsungar. Även två härmsångare och en törnskata har gått i nät. De gamla säv- och rörsångarna har nu med några undantag dragit söderut. Det är obefintligt med bladlöss i vassen i år, men fåglarna har ändå kunnat lägga på sig en del fett inför flyttningen. Sävsångare och kärrsångare har fångats i goda antal med 363 resp 13, medan rörsångare och sävsparv ligger lågt med 146 resp. 49. En tydlig skillnad är att för sävsångare har vi fångat fyra ungfåglar per gammal fågel, medan det för rörsångare endast är två ungfåglar per gammal. Vi kör vidare under helger samt första veckan i september då Kim Arrio tjänstgör som ringmärkare.                                      Gräshoppsångare - ovanlig fångst. FOTO: Lars Gezelius

Lördag 15 augusti
Över 55 000 simfåglar i Tåkern
Dagens samordnade räkning genomfördes av 12 personer, höstsäsongens första gås-tran- och simfågelräkning gav mycket höga höga siffror. Totalsumman för andfåglarna, drygt 45 000, var den tredje högsta augustisiffran. Sothöna och brunand dominerade med 20 840 respektive 15 430. Andra arter med höga antal var snatterand 1860, knölsvan 2600, bläsand 1920 och skäggdopping 483. Morgonens gåsräkning gav drygt 10 000 grågäss och 4430 tranor.

Torsdag 6 augusti
Skralt havlidsläge för vassmärkningen - Rörsångare, vart tog ni vägen?
Nu har en dryg månad passerat med vassmärkning vid Renstad kanal och årets mönster kan skönjas. Sammanfattningsvis en skral säsång med fångster endast kring 15 - 20 fåglar per morgon, med enstaka undantag uppåt 35-55. Totalt har ca 500 fåglar av 18 arter ringmärkts i denna del och hittils har mer än tre gånger fler sävsångare än rörsångare fångats!, 279 mot 84. Framförallt har vi hittills fått väldigt få ungfåglar av rörsångare i förhållande till sävsångar. Även andra arter har fångats i sparsamma antal, t.ex. sävsparv 34 och kärrsångare bara två. Dessutom ännu ingen vassångare. Ja, en får va envis att hålla på i dessa sparsamma förhållanden. Men det är ju resultat det också. En törnskata och ett par härmsångare, samt en kontroll av en sävsångare märkt i Italien är dock små ljuspunkter. P.s. Rörsångaren blev i år rödlistad av ArtDatabanken som NT, nära hotad, faktiskt på gränsen till VU, sårbar! En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 27 (12-39) % under de senaste 10 åren. Märksiffrorna vid Tåkern visar på en än större minskning. Även sävsparven är numera rödlistad som NT, nära hotad.

Söndag 19 juli
Ringmärkningen rullar på
Så här två och en halv vecka in i juli kommer här en liten summering av ringmärkningen vid Renstad kanal. Det blev en lite ostadig inledning på juli, vilket bidragit till att flera märktillfällen uteblivit. Mellan 2 och 18 juli har det blivit åtta morgnar och fångstraden ser ut så här: 39, 43, 33, 20, 16, 23, 10, 20. Efter en god inledning har det varit lite lägre siffror på slutet. Hoppas det inte är ett tecken..Sävsångaren har varit den klart vanligaste arten och det är många ungfåglar ute och rör på sig. Rörsångaren har varit betydligt fåtaligare och här är det få årsungar ute. I övrigt i fångsten får vi enstaka lövsångare, sävsparv, svarthätta, trädgårdssångare, svartvit flugsnappare, skäggmes, rödhake. Den första perioden har Lars Gezelius och Ingrid Bergengren skött rulliansen, denna vecka är det Ellen Hultman och Sofie Hellman. Därefter kör Kim Arrio en vecka följt av Karl-Martin Axelsson och Lars Gezelius. Perioden med god bemanning fullföljs i augusti av Adam Bergner, Hanna Hederberg & co. Bemanningen är alltså god med i stort bara personal från länet. Nedan en vinkling på ringmärkning från som vi fått låna från Seppo Leinonen - en finsk konstnär med många träffande teckningar inom natur- och miljövårdsfrågor. Se www.seppo.net/e/.

Fredag 3 juli
Årsrapport 2019 klar
Nu är årsrapporten färdigställd av redaktörerna Lars Gezelius och Lars Nilsson med resultatet av det inventeringsarbete vi tagit upp i ansökan om medel från Tåkernfonden. Den finns i tryckt form på naturum Tåkern och på Åsen samt i digital form på länken "årsrapporter" här intill.

Torsdag 2 juli
Märkpremiär vid Renstad kanal
Årets första ringmärkningsinsats i den standardiserade fångsten vid Renstad kanal genomfördes av Lars Gezelius och Ingrid Bergengren. Det blev mycket givande morgon i behagligt väder. Näten var uppe mellan 03.45 och 09.10, vilket blir 66 nättimmar. Fåglarna trillade in i jämn ström ända framåt 08. Fångsten slutade på 47 fåglar inklusive sju kontroller (fåglar som redan hade ring). Två av kontrollerna bar främmande ring från annan svensk märkare, en skäggmes och en sävsparv. Fångsten dominerades av sävstångare (20) följt av sävsparv (10) och rörsångare (6). Dessutom två skäggmesar, två svartvita flugsnappare, fyra lövsångare, två skäggmesar och en blåmes. De flesta fåglar var "gamla" fåglar födda tidigare år, men lövsångarna och flera sävsångare var årsungar. Det var en god start, så vi får se vad sommaren i vassen bjuder.         
 
En hona av svartvit flugsnappare vid märkbordet.

Tisdag 30 juni
Nätgatan trimmas
Snart dags för den standadiserade fångsten och ringmärkningen vid Renstad kanal. 12 st nät om 9 meter kör vi med år från år under juli - september. Det innebär en drygt 110 meter lång nätgata som behöver iordningsställas. Det är ett rätt drygt arbete och en får välja en sval kväll så inte bromsarna ligger på alltför tätt. På bildern är Karl-Marin Axelsson in action med en ny och effektiv trimmer. Foto: Lars Gezelius.

Söndag 21 juni
Avslut på hektisk säsong med pilgrimsfalkarna
Fältstationen stöttar projekt pilgrimsfalk som nu drivs formellt av Birdlife Sverige. Från 10 juni har ett flertal personer i länet hjälpt till, vilket behövs för glädjande nog ökar populationen markant i Östergötland. De finns nu i åtta av länets kommuner. Idag märktes de tre sista ungarna och vi är nu uppe i 28 märkta ungar, vilket är ett präktigt årsrekord. Tidigare år var högsta antal 16 ungar. Ett särskilt tack till klättraren Torbjörn Blixt som klängt i branterna på de flesta lokaler. Summa summarum blev det 15 besatta revir, med 10 lyckade häckningar. På fem lokaler har häckningar av en eller annan anledning avbrutits och i fem revir som använts i sen tid har inga falkar noterats. I de bon som haft ungar var det i genomsnitt 3,1 ungar per bo, vilket är ett mycket bra resultat. I år märks falkungarna i Sverige med blå liten ring på vänster ben och en större färgring på höger som är blå över röd och har två större siffror/bokstäver på sig.

 


Lördag 20 juni
Midsommartid med botanik och märkning i holkarna
Häckningssäsongen tycks ha gått bra i år. Det har blivit 100-talet ringmärkta boungar av svartvid flugsnappare vid Glänås, Åsen och vid Kvarnstugan. 11 ungar av ladusvala vid Glänåstornet har också fått ring. Vid sidan av allt fågelpyssel har också en del botaniska inventeringar hunnits med, bl.a på sjöns västra strand. På bilden blommande stallört. FOTO: Adam Bergner.

Söndag 18 juni
Gott år för mås och tärna
ETill paddlingsturerna i juni hör boungemärkning av skrattmås och fisktärna. Båda arter har haft en bra häckningssäsong och vi har ringmärkt drygt 70 skrattmåsar och 28 fisktärnor. Vid ett par smärre skrattmåskolonier har vi sett döda ungar utan synbara yttre skador. Tyvärr har det hittills gått sämre för svarttärnorna som påbörjat häckning på ett par olika platser, men de tycks ha blivit utsatta för predation.Vid dessa turer har året bjudit på en del plurr och små gyttjebad som får tas med ett leende.

Adam ställer vattennivån till rätta.

Athena tillhör vårt yngsta garde som också tagit premiärturer ut i vassar och kanaler. FOTO: Adam Bergner.

Söndag 7 juni
Låg vass med svin
Efter helgens paddelturer kan konstateras att vassen är särskilt låg, uppsplittrad och med dålig återväxt i stora delar av det vi kallar Renstad yttre. På bilden ses Karl-Martin Axelsson begrunda detta fenomen. Orsaken är med sannolikhet gränsande till visshet de många grågässen som i detta område knaprar frekvent på årsskotten. Då detta upprepas kommer vassen till slut att gå tillbaka. Å andra sidan kommer nya öar av vassrotfilt att bildas till fördel för häckande skrattmåsar, tärnor och änder. Vid kvällens tur skrämdes dessutom ett vildsvin upp som klafsade omkring mycket långt ut i vassen...

Lördag 6 juni 
Paddlingstid
Början av juni innebär paddlingstid för att inventera häckfåglar i vassar och laguner. Hittils har vi summerat till drygt 2500 par skrattmåsar och det ser ut att gå bra för dem i år med många kläckta ungar. Fisktärnorna är något senare, men de första ungarna har nu kläckt. I övrigt har vi noterat att det är ganska gott om skäggmesar där årets ungar drar runt i små flockar i vassruggarna. Det är också relativt mycket brunänder och skäggdoppingar. Vattnet är lite grumligare än det brukar vara, men kransalgerna verkar vara på väg upp på många håll. Många vasspartier är riktigt hårt åtgångna av grågässen som äter av de spirande årsskotten. Bilder: Skrattmås med unge. Ruvande fisktärnor. Paddling i långa vasskanaler. Foton: Lars Gezelius.

Lördag 16 maj 
Tärna tillbaka
Sedan ett antal år följer Länsstyrelsen och BirdLife Sverige skräntärnan i Östergötlands skärgård. Arten ingår i Naturvårdsverkets program för för hotade arter (ÅGP). I Östergötland finns en mindre population längst i norr om 10-20 par som delas med Södermanland och en i söder i Gryts skärgård om ca 50-60 par. På senare år har det gått si och så vad gäller häckningsframgången och en hel del av tärnornas ägg och ungar tas av mink, havsörn och gråtrut. I projektet övervakas ett par kolonier med kamera för att studera bl.a predation. I juni ringmärks boungarna med både alu-ring och en färgring med större siffror/bokstäver. I projektet används Tåkerns fältstations ringar och med hjälp av kameran har nu flera märkta fåglar kunnat läsas av. I går lästes t.ex. en häckande fågel av i Gryt som var märkt som bounge på samma plats 2012 (fågeln på bilden nedan).

 

Lördag 9 maj 
Bråda inventeringstider
Stationens inventeringsverksamhet har varit intensiv sedan mitten av april. Fågelräknande tillhör inte de de delar av samhället som slagit av på takten p.g.a. Corona-läget, snarare tvärtom. Fokus under tidiga våren har varit kartering av bobyggande kärrhökar, tutande rördromar, häckande tranor och räkning av grågåskullar. I månadsskiftet har vi också hunnit med ett par besök på de flesta standängar för att räkna tvofvipa, rödbena, enkelbeckasin och simänder. En del kolonier av skrattmås har också räknats. Mellan varven har vi också ringmärkt en del i vassen. Inventerare denna period har framförallt varit Gunnar och Elke Myrhede, Lars Gezelius, Adam Bergner, Karl-Martin Axelsson och Ingrid Bergengren. En sval och tidvis kall nordvind har dominerat men vi har bjudits på en del varmare dagar och våren har som vanligt ångat på i rask takt. Vi kan redan nu konstatera att det är myckett tätt mellan brunhöksparen och det lutar åt en rekodsiffra för Tåkern, kanske uppåt 60 par. Det är även gott om rördromar, häckande tranpar och ganska många grågåskullar. Vid Glänås har nu sjöns största skrattmåskoloni etablerat sig om drygt 2000 par och fåglarna har kommit en bra bit in i ruvningsperioden. I det senaste har också nattsångarkören kommit igång med spelande dubbelbeckasin, småfläckig sumphöna och vassångare. Den stora attraktionen är väl Holmenmaden som har varit ett eldorado för fåglar och skådare. Här visar många av sjöns våtmarksarter upp sig - gråhakedoppingar, svarthakedoppingar, årtor, skedänder och rastande brushanar.

Brun kärrhök, hane. FOTO: Lars Gezelius 

Skrattmåsar på födosök i solnedgången. FOTO: Lars Gezelius.

Annandag Påsk 13 april
Fint översvämmade mader
Det kylslagna vädret fortsätter med kalla nordvindar, hagel men också en hel del sol. Tåkern har nu fått god påfyllning och vattennivån ligger nu på årsmax kring 94,20 meter över havet. Det gör att strandängarna får den där fina våröversvämningen som är en viktig del i sjöängarnas årsdynamik. Vid Väversunda och Holmen kan en nu uppleva detta. I och vid dessa miljöer trivs nu tranor, gäss och en hel del simänder, liksom vadare som skogssnäppa, tofsvipa och rödbena. Vid Holmenmaden kan även flera gråhakedoppingar ses. Ute i vassarna har de bruna kärrhökarna påbörjat bobygget och rördromarna tutar. Den kalla nordvinden pinar över slätten men det finns en hel del att njuta av. På bilden nedan den fint översvämmade Herrestadmaden vid Svälinge. Svälinge besöksområde är inte så välbesökt vid Tåkern, men här finns mycket att se och höra, Tåkerns alla miljötyper längs den trevliga vandringsleden. Dessutom i viss lä för nordvinden.

Fredag 3 april
Historiskt årsmöte utomhus
Torsdagen den 26 mars avhölls årsmöte utomhus på grund av risk för smitta i Covid - 19. Platsen var Glänås grillplats och 15 personer mötte upp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar ledde till omval på samtliga poster och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Verksamhet och ekonomi gicks igenom på sedvanligt sätt. När mörkret sänkte sig och kylan började krypa inpå bjöds på grillkorv och kaffe och morkullan drog förbi över församlingen.

Onsdag 18 mars
Ändringar av årsmötesarrangemanget med anledning av Covid-19
Vi planerar i nuläget att genomföra årsmötet 26 mars 18.00 som tidigare meddelats. Med anledning av aktuellt läge vad gäler corona har vi dock gjort ändringar enligt följande:
Vi håller mötet utomhus vid grillplatsen vid entrén till naturumområdet (vid parkeringen). Kom i tid! så vi hinner innan mörkret faller, solen går ner 18.29. Toalett med tvål och vatten finns intill. Ta med varma käder och ev. sittunderlag och gärna kaffemugg. Efter mötet bjuder vi på kaffe och grillkorv med bröd samt handsprit.
Har du behov av specialkost så går det bra att ta med lämpligt tilltugg för att t.ex grilla. Det utlovade föredraget av Ulrik Lötberg utgår. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller bl.a att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget. Observera att vi här kan komma med nya besked om läget ändras och Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer. Vi håller denna info uppdaterad. Frågor kan ställas till Lars Gezelius på e-post lars.gezelius@lansstyrelsen.se eller tel 070-395 22 85. Just nu pekar väderprognosen på relativt satbilt väder och förmodligen goda möjligheter att höra rördrommar och ugglor senare på kvällen. Väl mött!

Vi har gjort bedömningen utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för mindre sammankomster, se länk här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 


Lördag 14 mars
Nytt infoblad ute nu
Klickbar länk till pdf här till höger.

Lördag 1 februari
Välbesökt då naturum säsongsöppnade
På lördagen slog naturum Tåkern upp portarna för säsongen. En handfull av våra fältstationsaktiva medverkade i evenemanget "Vinterfåglar inpå knuten". Här visades ringmärkning för totalt cirka 45 personer, däribland många nyfikna barn. I B-huset serverades smaskiga våfflor. Dagens guidning ägnades åt småfåglarna vid fågelmatningen intill tornet. En stor flock pilfinkar flög fram och tillbaka mellan matningen och vassen samtidigt som många blåmesar och talgoxar tog för sig av jordnötter och solrosfrön. Ett sällskap med stjärtmesar var mindre intresserade av maten och passerade bara snabbt förbi.

Guidning vid ringmärkningen. Foto: Lotta Johansson.

Lotta Johansson och Adam Bergner plockar fåglar ur näten. Foto: Athena Johansson.

 

Söndag 12 januari
Svanrekord för januari
Under lördagen räknade vi simfåglar vid Tåkern som en del i den samordnade europeiska räkningen av simfåglar. Vi bemannade fågeltornen vid Svälinge, Hov, Glänås och Svanshals udde. Hela sjön var öppen så när som lite is i några vikar. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta en så pass isfri vinter vid sjön. Det mest slående resultatet var januarirekordet för knölsvan med 3600. Ovanliga noteringar för januari var också 70 sothöns och åtta brunänder. I övrigt noterades 200 vigg, 66 gräsänder, 240 knipor, 13 salskrakar, 130 storskrak, 55 sångsvanar, 25 sädgäss och 1070 kanadagäss.

 


 

På gång:

Lördag 17 augusti
Gås- och simfågelräkning

_________________

Övernattning?

Gäster/personal bokar övernattning på Åsen via Lars G på tel. eller sms till 070-3952285 eller 070-325 12 88.

Vi finns också på Instagram


 

...och facebook

 

 

Länkar om väder, mat och boende
Det är bara att kliva in
 >>>Länkskafferi<<<

Nyhetsarkivet 

Vi har samlat gamla nyheter här:

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011  2012  2013 2014 2015 2016-19

Om du inte har Adobe Reader eller DjVu kan du ladda ner dom här  
Get Adobe® Reader® 

Mer om Tåkern

Ur boken: Götalands bästa fågellokaler . En mycket detajrik beskrivning av fågelsjön Tåkern.

Du kan hitta mer information om Tåkerns naturreservat hos Länsstyrelsen Östergötland.

ny naturmlogga

Du kan också få information om naturum Tåkern med öppettider och program.

Läs mer om Tåkern i broschyren "Södra Sveriges fågelmarker"

Stiftelsen Tåkernfonden stöder naturvård, forskning och information.