Tåkerns Fältstations årsrapporter

Vi ger årligen ut en rapport över våra inventeringsresultat vid sjön. Här kan du läsa de senaste utgåvorna. Det är rätt stora filer och nedladdningen kan ta viss tid.
Dessutom finns här artiklar ur Vingspegeln som också går att ladda hem.

Filerna är i pdf-format, som stöds av Acrobat Reader.

 


Årrappfoto

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006
Årsrapport 2005
Årsrapport 2004
Årsrapport 2003
Årsrapport 2002

Meddelande nr 9 1973

 

Artiklar ur:

Vår fågelvärld, Rapport från
Tåkerns Fältstation 1970-1982
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982


Vingspegeln 2012
Fältstationåret 2012
Brun kärrhök och rördrom i Tåkern under 40 år
Botanisk inventering av Säbyön
Skådarporträttet: Lars Gezelius
Fågelobservationer vid Tåkern 2012
Ringmärkning vid Tåkern 2012
I Korpgluggen samt sista sidan

Vingspegeln 2010

Fältstationsåret 2010
Ringmärkning vid Tåkern 2010
Fågelobservationer Tåkern 2010
Tåkerns vatten var inte självklart 2010


Vingspegeln 2006
Fältstationsåret 2005
Ringmärkning vid Tåkern 2005
Observationer vid Tåkern 2005
Förebyggande av gåsskador


Vingspegeln 2005/3
Kvarnstugan 100år
Ringmärkning vid Tåkern 40år
Obsar vid Tåkern 2004
 Ringmärkning vid Tåkern 2004

Vingspegeln 2004
Ombergs häckfågelfauna
en atlasinventering 2002 - 2004