Styrelseledamöter

Ordförande:

Bengt Andersson, Åkerstigen 6, 599 32 ÖDESHÖG
0144-108 72,
lago.andersson@telia.com

 

 

Sekreterare:

Lars Gezelius, S Krängevägen 16, 585 99 Linköping
010-223 53 94 eller 070-325 12 88
lars.gezelius@lansstyrelsen.se

 

 

Kassör:

Jan Henriksson, Bondegatan 15A, 595 52 MJÖLBY
0142-138 63
janne.bittan@bredband.net

 

 

Vice ordf.:

Tommy Tyrberg, Kimstadsv. 37, 610 20 Kimstad
011-532 30
tommy.tyrberg@norrkoping.mail.telia.com

 

 

Ledamöter:

Ellen Hultman, Stora Broby 1, 599 93 Ödeshög
0709 423 903
 ellenhultman@yahoo.se

 

 

 

Christer Elderud, Älgsjö Smedja, 596 91 Skänninge
073-443 07 03
christer@elderud.se

 

 

 

Adam Bergner, Djurgårdsgatan 89, 582 29 Linköping
073-926 00 57
adam.bergner@gmail.com
 

  Konny Hörberg, Vretgatan 11, 573 61 Sommen
070-545 40 98
konnyh@hotmail.se

Suppleanter:Malin Granlund, Bäckfors 135, 592 94 Vadstena
073-820 29 27
malin.granlund@lansstyrelsen.se

 

Bo Håkansson, Karpstigen 2, 587 91 Tranås
070-356 42 24
bo.thomas.hakansson@telia.com

Peter Berglin, Fortunagatan 33, 553 23 Jönköping
072-350 90 90
peterberglin@comhem.se

 

Kim Arrio, Navestadsgatan 4U, 603 67 Norrköping

 

072-273 61 07
swespy_kim@hotmail.com

 

 


Föreningsadress: Tåkerns Fältstation, Box 204, 595 22 MJÖLBY
Fältstation: Renstad, Åsen 2, 590 22 Väderstad
Postgironummer: 26 34 96 - 2
Medlemsavgift:
Du kan bli medlem genom att sätta in 100 kr på plusgiro 26 34 96 - 2. Medlemskapet inkluderar Info-bladet (se denna hemsida) och nr 2 av tidskriften Vingspegeln som är ett Tåkernnummer.