�ter till f�rsta sidan

Förstafynd av fåglar i Sverige

Denna lista är en uppdaterad version av den lista som publicerades i VF 1993:1:22-27. Sedan dess har äldre belägg anträffats för 28 arter, för 3 arter har istället de då angivna förstafynden visat sig vara felaktiga, eller alltför osäkra och dessutom har ytterligare 21 arter anträffats i landet fram t. o. m. 2000. Därutöver har några smärre rättningar införts. Ändringar och tillägg är markerade med fet stil. Vill du se listan sorterad i kronologisk ordning istället så finns den här.

Rättelser och synpunkter mottas tacksamt till: tommy.tyrberg@norrkoping.mail.telia.com.

Senast uppdaterad mars 2002


Art Lokal Tid Referens
Smålom Gavia stellata Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Storlom Gavia arctica Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Svartnäbbad islom Gavia immer Boh före 1821 Nilsson 1821
Vitnäbbad islom Gavia adamsii 1 mil utanför Vinga, Boh 7.3.1886 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
Smådopping Tachybaptus ruficollis   före 1818 Nilsson 1817-21 (1)
Skäggdopping Podiceps cristatus   1694/1710 Rudbeck, bild
Gråhakedopping Podiceps grisegena   före 1794 Tengmalm 1794 (2)
Svarthakedopping Podiceps auritus   före 1524 Olaus Magnus
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis Leonardsberg, Ög 5.5.1840 KVAÖ 1850:291-292
Svartbrynad albatross Diomedea melanophris NV Väderöarna, Boh 10.4.1990 VF 50:8:17
Stormfågel Fulmarus glacialis Bjärnum, Hälsingborg, Sk 1868 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63 (3)
Gulnäbbad lira Calonectris diomedea Hönö, Boh 8.10.1971 VF 46:187
Större lira Puffinus gravis Kullen, Sk 12.1953 Fågelåret 1995:125
Grå lira Puffinus griseus SV Marstrand, Boh 14.11.1959 VF 20:151
Mindre lira Puffinus puffinus Torrboskär, Boh ult 1.1934 VF 10:16
Medelhavslira Puffinus yelkouan Kullen, Sk 1.10.1977 VF 38:40
Stormsvala Hydrobates pelagicus Hedemora, Dlr vintern 1744/1745 Linné 1745,Brolén&Strömberg 1935
Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa Sege å, Sk 17.12.1863 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
Havssula Sula bassana utanför Marstrand, Boh före 1761 Linné 1761
Storskarv Phalacrocorax carbo   före 1524 Olaus Magnus 1555
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Boh före 1821 Nilsson 1821
Dvärgskarv Phalacrocorax pygmeus Ljungbyholm, Sm pr. 7.1913 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
*Pelikan Pelecanus onocrotalus Rämen, St Tuna, Dlr 8.6.1850 KVAÖ 1850:184-185, Nilsson 1858
Fregattfågel Fregata sp. Hönö, Boh 7.10.1983 VF 43:538
Rördrom Botaurus stellaris   1541 Laurentius Petri
Dvärgrördrom Ixobrychus minutus Västerås, Vstm en höst omkr 1815 Nilsson 1835
Natthäger Nycticorax nycticorax Silvåkra, Sk 11.11.1863 Sundevall 1866
Rallhäger Ardeola ralloides Enköping, Upl 23.6.1960 VF 19:346
Kohäger Bubulcus ibis Åkersberga, Upl 19.7.1987 VF 47:374, FiU 15:91
Silkeshäger Egretta garzetta Kävsjön, Sm 14.5.1949 VF 9:1
Ägretthäger Egretta alba Araslöv, Sk före 1746 Linné 1746
Häger Ardea cinerea   ca 1400-1450 Söderwall 1884-1918
Purpurhäger Ardea purpurea Östra Torp, Sk 18.4.1853 Nilsson 1858
Svart stork Ciconia nigra   ca 1455 Karlskrönikan
Vit stork Ciconia ciconia flerst�des, Sk f�re 1569 Sj�stedt 1944
Bronsibis Plegadis falcinellus Gotland före 1798 Thunberg 1798
Skedstork Platalea leucorodia Rusele, Ly lpm och Skellefteå, Vb 25.10.1928 FoFl 23:267
*Flamingo Phoenicopterus ruber Gansviken, Gtl 5.5.1910 FoFl 5:185
Knölsvan Cygnus olor   före 1731 Linné 1731
Mindre sångsvan Cygnus columbianus   1694/1710 Rudbeck, bild
Sångsvan Cygnus cygnus   före 1524 Olaus Magnus 1555
Sädgås Anser fabalis 1 mil fr Uppsala, Upl 24.9.1700 Rudbeck, bild
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus Tjörn, Boh 24.10.1851 SJNT 1866:63-64
Bläsgås Anser albifrons Gtl 1795 Tyrberg 1993.
Fjällgås Anser erythropus Hls maj 1695 Rudbeck, bild
Grågås Anser anser   före 1792 Ödmann 1792
*Stripgås Anser indicus Hagestad, Sk 3.8.1884 Bruzelius 1887
*Snögås Anser caerulescens Vindeln, Vb 6.5.1909 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
*Kejsargås Anser canagicus Holmsund, Vb pr. 8.1984 Gråspetten 6:86, FiV 11:34
*Kanadagås Branta canadensis Värnanäs, Sm 1930 Berg 1937
Vitkindad gås Branta leucopsis Gtl före 1731 Tyrberg 1994
Prutgås Branta bernicla   före 1731 Linné 1731, Neogard MS
Rödhalsad gås Branta ruficollis Lund, Sk pr. 10.1793 Retzius 1800
*Nilgås Alopochen aegyptiacus Sandön, Skälderviken, Sk 20.12.1999 Fågelåret 1999:142
Rostand Tadorna ferruginea Stockholms skärgård 22.5.1854 Nilsson 1858
Gravand Tadorna tadorna Öl 1703 Wallinus 1703
*Mandarinand Aix galericulata Staburnäs, Ås lpm 5.1894 Jägerskjöld & Kolthoff 1898
Bläsand Anas penelope Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Amerikansk bläsand Anas americana Foteviken, Sk 13.9.1964 VF 35:68
Praktand Anas falcata Skellefteå, Vb 24.4.1853 KVAÖ 1853:227-228, FoFl 12:36
Snatterand Anas strepera   1694/1710 Rudbeck, bild
*Gulkindad kricka Anas formosa Nälden, Jmt våren 1931 FoFl 26:285  
Kricka Anas crecca   1694/1710 Rudbeck, bild
Gräsand Anas platyrhynchos Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Svartand Anas rubripes Domsten, Sk 17.11.1973 VF 34:53
Stjärtand Anas acuta   1694/1710 Rudbeck, bild
*Bahamaand Anas bahamensis Ottenby, Öl 18.6.1976 VF 38:45
Årta Anas querquedula   före 1731 Linné 1731
Blåvingad årta Anas discors Tåkern, Ög 26.5.1966 VF 33:171
*Brun årta Anas cyanoptera Vänersborgsviken, Vg 24.4.1980 VF 40:493
Skedand Anas clypeata   1694/1710 Rudbeck, bild
Rödhuvad dykand Netta rufina Runmarö, Upl 20.12.1937 FoFl 33:40
Brunand Aythya ferina   före 1761 Linné 1761
Ringand Aythya collaris Fiskeby, Norrköping, Ög 26.12.1975 VF 36:45
Vitögd dykand Aythya nyroca Vänern, Norsälvens mynning, Vrm 4.11.1876 Jägerskjöld & Kolthoff 1898
Vigg Aythya fuligula   1611 Forsius 1952
Bergand Aythya marila   1694/1710 Rudbeck, bild
Mindre bergand Aythya affinis Getterön, Hl 17.5.1994 Fågelåret 1994:148-149
Ejder Somateria mollissima   1611 Forsius 1952
Praktejder Somateria spectabilis Norrland före 1758 Linné 1758
Alförrädare Polysticta stelleri Ög före 1786 Sparrman 1786
Strömand Histrionicus histrionicus Claestorp, Ö Vingåker, Srm 21.4.1862 SJNT 2:63 (6)
Alfågel Clangula hyemalis   före 1524 Olaus Magnus 1555
Sjöorre Melanitta nigra Väddö, Upl sommaren 1712 Roberg 1951 (7)
Vitnackad svärta Melanitta perspicillata Karesuando, T lpm 1833 Anon 1834
Svärta Melanitta fusca   1611 Forsius 1952
Knipa Bucephala clangula   1611 Forsius 1952
*Kamskrake Mergus cucullatus S. Horn, Öl 12.5.1985 VF 47:460
Salskrake Mergus albellus Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Småskrake Mergus serrator   1611 Forsius 1952
Storskrake Mergus merganser   1613 Bernström 1956-76
*Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis Hullsjön, Vg 4.11.1965 VF 38:45
Bivråk Pernis apivorus   1694/1710 Lönnberg 1932 (8)
Brunglada Milvus migrans Roxmo, Julita, Srm 19.5.1867 von Oelrich 1868
Glada Milvus milvus   ca 1500 Söderwall 1884-1918
Havsörn Haliaeetus albicilla   1595 SAOB
Smutsgam Neophron percnopterus Åråsviken, Vg 16.6.1973 VF 46:326
Gåsgam Gyps fulvus Falsterbokanalen, Sk 24.9.1986 VF 46:444
Ormörn Circaetus gallicus Kabbeljung, Skabersjö, Sk 6.10.1918 Anon. 1918, Jägerskiöld 1919  
Brun kärrhök Circus aeruginosus   före 1731 Linné 1731
Blå kärrhök Circus cyaneus Uppsala, Upl våren 1785 Tengmalm MS
Stäpphök Circus macrourus Lund, Sk 2.1834 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
Ängshök Circus pygargus Gtl före 1839 Nilsson 1832-40
Duvhök Accipiter gentilis   1689 Comenius 1689
Sparvhök Accipiter nisus   1538 Olaus Petri 1538
Ormvråk Buteo buteo   ca 1350 Bernström 1956-76
Örnvråk Buteo rufinus Lima, Dlr dec. 1973 VF 34:152-154
Fjällvråk Buteo lagopus   1694/1710 Rudbeck, bild
Mindre skrikörn Aquila pomarina Malmö, Sk hösten 1860 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
Större skrikörn Aquila clanga Sallerup, Sk 23.9.1842 Nilsson 1858
Stäppörn Aquila rapax Falsterbo, Sk 22.8.1964 VF 46:453
Kejsarörn Aquila heliaca 25 km NV Gällivare, Lu lpm pr. 6.1933 FoFl 28:205
Kungsörn Aquila chrysaetos   1694/1710 Rudbeck, bild
Dvärgörn Hieraaetus pennatus Törringe, Sk 11.5.1960 VF 20:43
Fiskgjuse Pandion haliaetus   före 1524 Olaus Magnus 1555
Rödfalk Falco naumanni Falsterbo, Sk 10.9.1955 Lundevall 1955, FoFl 52:89
Tornfalk Falco tinnunculus   1694/1710 Rudbeck, bild
Aftonfalk Falco vespertinus Furulund, Norrvidinge, Sk 26.5.1857 Nilsson 1858
Stenfalk Falco columbarius Söderfors, Upl 1792 Lindroth MS
Lärkfalk Falco subbuteo   1694/1710 Rudbeck, bild
Eleonorafalk Falco eleonorae Ottenby, Öl 17.7.1983 VF 43:541
*Slagfalk Falco biarmicus Getterön, Hl 31.8.1980 VF 40:494
Tatarfalk Falco cherrug Ölmevalla, Hl 27.11.1900 KVAÖ 57:1173
Jaktfalk Falco rusticolus Dlr? 1345 Rättshistoriska Studier 18:64-94.
Pilgrimsfalk Falco peregrinus södra Hl ca 1790 Osbeck MS
Järpe Bonasa bonasia   ca 1400 Söderwall 1884-1918
Dalripa Lagopus lagopus   1673 Schefferus 1673
Fjällripa Lagopus mutus T lpm sommaren 1695 Rudbeck 1968-71
Orre Tetrao tetrix   1018 Snorre Sturlassons "Heimskringla"
Tjäder Tetrao urogallus   1465 Söderwall
*Berghöna Alectoris chukar Yngsjö havsbad, Sk 6.4.1972 VF 35:304
Rapphöna Perdix perdix Gtl 1475 Bernström 1956-76
Vaktel Coturnix coturnix   sommaren 1695 Rudbeck, bild
*Fasan Phasianus colchicus Näsbyholm, Skåne 1850-talet Wendel 1911
Vattenrall Rallus aquaticus   1746/1748 Linné 1913
Småfläckig sumphöna Porzana porzana   före 1787 Lindroth MS  
Karolinasumphöna Porzana carolina Ralången, Sm 8.6.1966 VF 26:348
Mindre sumphöna Porzana parva Visby, Gtl trol. våren 1852 KVAÖ 1856:271-282
Dvärgsumphöna Porzana pusilla Farhult, Sk 31.8.1898 ex. i GNM
Kornknarr Crex crex   1611 Forsius 1952
Rörhöna Gallinula chloropus Söderfors, Upl ult. 4.1784 Lindroth 1785, MS
Sothöna Fulica atra   1639 Schroderus 1639
Trana Grus grus   1019 Vretemark 1989
Snötrana Grus leucogeranus Göholm, Listerby, Bl ult. 3.1931 FoFl 27:169, FBl 9:154
Jungfrutrana Anthropoides virgo Asker, Nrk 6.1857 Nilsson 1858
Småtrapp Tetrax tetrax   före 1757 Linné 1761, 1913
Kragtrapp Chlamydotis undulata Solberga, Gräsgård, Öl febr. 1847 KVAÖ 13:275
Stortrapp Otis tarda Sk före 1793 Tuneld 1793
Strandskata Haematopus ostralegus   1611 Forsius 1952
Styltlöpare Himantopus himantopus Sjölunda, Sk 14.5.1944 FoFl 39:178
Skärfläcka Recurvirostra avosetta Ottenby, Öl 8.6.1741 Linné 1743
Tjockfot Burhinus oedicnemus Sandby, Öl 27.11.1898 SJT 37:124
Ökenlöpare Cursorius cursor Rörö, Boh 26.10.1905 SJT 43:301
Vadarsvala Glareola pratincola Nybro, Roxen, Ög 9.6.1962 VF 22:70
Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni Oset, Nrk 4.8.1964 VF 24:235
Mindre strandpipare Charadrius dubius   1694/1710 Rudbeck, bild
Större strandpipare Charadrius hiaticula   1694/1710 Rudbeck, bild
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus Sk 1818/35 Nilsson 1817/21, 1835
Mongolpipare Charadrius mongolus Nybro, Roxen, Ög 29.6.1989 VF 49:470
Ökenpipare Charadrius leschenaultii Morups tånge, Hl 26.6.1938 FoFl 33:226
Fjällpipare Charadrius morinellus   sommaren 1695 Rudbeck, bild
Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica Ängsnäset, Sk 20.9.1981 VF 41:396
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva Tåkern, Ög 6.7.1893 VF 4:174
Ljungpipare Pluvialis apricaria   före 1524 Olaus Magnus 1555
Kustpipare Pluvialis squatarola Gtl hösten 1803 Tyrberg 1993
Stäppvipa Chettusia gregaria Hjälstaviken, Upl 23.5.1989 VF 49:470
Sumpvipa Chettusia leucura Mörkö, Srm 10.5.1975 VF 35:298
Tofsvipa Vanellus vanellus   ca 1330 Bernström 1956-76
Kustsnäppa Calidris canutus   före 1761 Linné 1761
Sandlöpare Calidris alba Gtl 1795 Tyrberg 1993
Tundrasnäppa Calidris mauri Rönnen, Sk 19.8.1988 Anser suppl 34:43, VF 48:452
Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis St Ören, Öl 2.8.1985 VF 46:316
Småsnäppa Calidris minuta Uppsala, Upl våren 1796/1798 Thunberg 1798
Mosnäppa Calidris temminckii Fröllinge, Hl 24.8.1814 Nilsson MS
Långtåsnäppa Calidris subminuta Ottenby, Öl 4.10.1977 VF 37:333, 38:42, Calidris 11:200
Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis Skälderviken, Sk 8.8.1978 VF 39:38
Gulbröstad snäppa Calidris bairdii St Ören, Öl 3.8.1982 VF 43:547, 45:347
Tuvsnäppa Calidris melanotos Getterön, Hl 22.9.1957 VF 17:49
Spetsstjärtad snäppa Calidris acuminata Ensjöarna, Hallstavik, Upl 23.7.1975 VF 35:332
Spovsnäppa Calidris ferruginea   före 1818 Nilsson 1817-21
Skärsnäppa Calidris maritima norra Upl ca 1785 Lindroth MS
Kärrsnäppa Calidris alpina Lpl sommaren 1695 Rudbeck, bild
Myrsnäppa Limicola falcinellus Gtl före 1828 Billberg 1828
Styltsnäppa Micropalama himantopus Beijershamn, Öl 13.7.1963 VF 23:193
Prärielöpare Tryngites subruficollis Byfjorden, Boh 25.8.1968 VF 29:12
Brushane Philomachus pugnax   1674 Ehrenstrahl (målning)
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus Sk f�re 1744 Sven Nilsson in litt.
Enkelbeckasin Gallinago gallinago   före 1524 Olaus Magnus 1555
Dubbelbeckasin Gallinago media Untra, Upl hösten 1784 Lindroth MS
Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus Påarp, Hl 20.9.1959 HOK 1978:25, VF 47:454
Morkulla Scolopax rusticola   1694/1710 Rudbeck, bild
Rödspov Limosa limosa   före 1746 Linné 1746
Myrspov Limosa lapponica Lpl sommaren 1695 Rudbeck, bild
Småspov Numenius phaeopus Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Storspov Numenius arquata Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Svartsnäppa Tringa erythropus Almarestäket, Upl före 1783 Tengmalm 1783
Rödbena Tringa totanus   1694/1710 Rudbeck, bild
Dammsnäppa Tringa stagnatilis Sjölunda, Sk 11.5.1960 VF 20:246
Gluttsnäppa Tringa nebularia Forsmarks skärgård, Upl hösten 1785 Lindroth MS
Större gulbena Tringa melanoleuca Kapelludden, Öl 6.8.1976 VF 37:76
Mindre gulbena Tringa flavipes Kvismaren, Nrk 3.10.1969 VF 29:286
Amerikansk skogssnäppa Tringa solitaria Gårdby, Öl 25.5.1987 VF 48:454, Calidris 18:132
Skogssnäppa Tringa ochropus   1694/1710 Rudbeck, bild
Grönbena Tringa glareola   sommaren 1695 Rudbeck, bild
Tereksnäppa Xenus cinereus Hornborgasjön, Vg 28.4.1934 FoFl 31:16
Drillsnäppa Actitis hypoleucos   sommaren 1695 Rudbeck, bild
Fläckdrillsnäppa Actitis macularia Hamnutfyllnaden, Halmstad 27.8.1987 Fågelåret 1997:153
Roskarl Arenaria interpres   1694/1710 Rudbeck, bild
Wilsonsimsnäppa Phalaropus tricolor Ammarnäs, Ly lpm 24.6.1963 VF 24:240
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus Lpl före 1757 Linné 1757,1761
Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius Vegeholm, Sk 8.1.1854 Jägerskjöld & Kolthoff 1898 (15)
Bredstjärtad Labb Stercorarius pomarinus Söderfors, Upl 1792 Lindroth MS, Nilsson 1858
Labb Stercorarius parasiticus Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Fjällabb Stercorarius longicaudus   1694/1710 Rudbeck, bild
Storlabb Stercorarius skua Karlstad, Vrm 24.6.1871 Kinberg 1885
Svarthuvad trut Larus ichthyaetus Falsterbo, Sk 12.9.1956 FoFl 52:81
Svarthuvad mås Larus melanocephalus Vallby, Sk 19.8.1950 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
Sotvingad mås Larus atricilla Göteborg, Boh 18.1.1964 VF 24:289
Präriemås Larus pipixcan Visingsö, Sm 24.7.1978 VF 39:39, 40:263
Dvärgmås Larus minutus Gtl 1797 Thunberg 1798, Tyrberg 1993
Tärnmås Larus sabini Påarp, Hl 29.9.1963 VF 24:183
Trädmås Larus philadelphia Getterön, Hl 1.2.1990 VF 50:8:22
Skrattmås Larus ridibundus Gtl före 1731 Tyrberg 1994
Långnäbbad mås Larus genei Furilden, Gtl 17.5.1992 Fågelåret 1992:93
Ringnäbbad mås Larus delawarensis Göteborg, Boh 28.4.1978 VF 40:500, 42:341
Fiskmås Larus canus Kalix, Nb 10.6.1695 Rudbeck 1968-71, bild
Silltrut Larus fuscus Kalix, Nb 10.6.1695 Rudbeck 1968-71, bild
Gråtrut Larus argentatus Värmdö skärgård, Upl före 1783 Ödmann 1783
Vitvingad trut Larus glaucoides Älvkarleby, Upl ca 1792 Lindroth MS, Nilsson 1858
Vittrut Larus hyperboreus Uppsala, Upl 4.4.1710 Rudbeck, bild
Havstrut Larus marinus Göteborg 12.7.1746 Linné 1747
Rosenmås Rhodostethia rosea Ölmeviken, Vrm 25.4.1981 VF 41:398, 43:189
Tretåig mås Rissa tridactyla   före 1761 Linné 1761
Ismås Pagophila eburnea Hl 1818 Nilsson 1821
Sandtärna Sterna nilotica Wrangelsberg, Ringsjön, Skåne 15.7.1889 LUZM (Curry-Lindahl, Kai m. fl. 1963).
Skräntärna Sterna caspia Värmdö skärgård, Upl 1782 Ödmann 1782
Kentsk tärna Sterna sandvicensis Hög, Sk 21.6.1836 Nilsson 1858
Rosentärna Sterna dougallii Galgen, Kristinehamn, Vrm 10.6.1949 VF 8:132
Fisktärna Sterna hirundo   sommaren 1695 Rudbeck, bild
Silvertärna Sterna paradisea   1694/1710 Rudbeck, bild
Kärrtärna Sterna forsteri Getterön, Hl 26.4.1993 Fågelåret 1993:112
Tygeltärna Sterna anaethetus Söskär, Boh 30.6-10.7.1999 Fågelåret 1999:165-166
Sottärna Sterna fuscata Hallands Väderö, Sk 6.7.1977 VF 39:41
Småtärna Sterna albifrons Gtl sommaren 1800 Tyrberg 1993
Skäggtärna Chlidonias hybridus Getterön, Hl 12.8.1989 VF 49:473
Svarttärna Chlidonias niger   sommaren 1695 Rudbeck, bild
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus Getinge, Sk 1.6.1834 Nilsson 1835
Sillgrissla Uria aalge St Karlsö, Gtl 14.7.1741 Linné 1743
Spetsbergsgrissla Uria lomvia Kosterfjorden, Boh 10.12.1874 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
Tordmule Alca torda Sk 811 Bernström 1956-76
Garfågel Pinguinus impennis Mollösund, Boh 18.12.1783 VF 3:138 (18)
Tobisgrissla Cepphus grylle   1694/1710 Rudbeck, bild
Alkekung Alle alle Norrköping, Ög 1800/1806 Palmstruch MS
Papegojalka Cyclorrhynchus psittacula Jönköping, Sm med. 12.1860 SJNT 5:108
Lunnefågel Fratercula arctica Boh före 1821 Nilsson 1817-21
Tofslunne Fratercula cirrhata Lagans mynning, Hl 1.6.1994 Fågelåret 1994:152-153.
Stäpphöna Syrrhaptes paradoxus Ottenby, Öl 10.5.1863 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63
*Tamduva Columba livia      
Skogsduva Columba oenas   ca 1500 Söderwall 1884-1918
Ringduva Columba palumbus   1639 SAOB
Turkduva Streptopelia decaocto Råö, Onsalalandet, Hl 16.5.1949 VF 10:124
Turturduva Streptopelia turtur Vstm f�re 1804 Nilsson in litt.
Större Turturduva Streptopelia orientalis Hjd hösten 1842 Nilsson 1858
Palmduva Streptopelia senegalensis Örnsköldsvik, Ång pr. 6.1979 VF 41:402, FoFl 78:262
Skatgök Clamator glandarius Mönster, Onsalalandet, Hl 29.7.1968 VF 28:102
Gök Cuculus canorus   1307 Söderwall 1884-1918
Tornuggla Tyto alba Ystad, Sk okt. 1834 Nilsson 1858, SJT 33:112
Dvärguv Otus scops Karlshamn, Bl 11.7.1943 SN 34:49, VF 2:116
Berguv Bubo bubo   ca 1330 Bernström 1956-76
Fjälluggla Nyctea scandiaca   före 1524 Olaus Magnus 1555
Hökuggla Surnia ulula N Skellefteå, Vb 14.6.1732 Linné 1732
Sparvuggla Glaucidium passerinum Nosten, S Uppsala, Upl 1694/1710 Rudbeck, bild
Minervauggla Athene noctua Lomma, Sk början av 1800-talet Nilsson 1824
Kattuggla Strix aluco   1694/1710 Rudbeck, bild
Slaguggla Strix uralensis Älvkarleby, Upl före 1787 Lindroth MS
Lappuggla Strix nebulosa Lpl före 1786 Sparrman 1786
Hornuggla Asio otus   före 1524 Olaus Magnus 1555
Jorduggla Asio flammeus   1694/1710 Rudbeck, bild
Pärluggla Aegolius funereus   1694/1710 Rudbeck, bild
Nattskärra Caprimulgus europaeus   ca 1330 Bernström 1956-76
Ökennattskärra Caprimulgus aegyptius St Karlsö, Gtl 21.5.1972 VF 32:34
Skorstensseglare Chaetura pelagica Gårdby, Öl 6-13.11.1999 F�gel�ret 1999:166-167
Taggstjärtseglare Hirundapus caudacutus Umeälvens delta, Vb 22.5.1994 Fågelåret 1994:149-151
Tornseglare Apus apus   ca 1500 Söderwall 1884-1918
Blek tornseglare Apus pallidus Nabben, Falsterbo, Sk 3.7.1991 VF 51:7/8:24
Orientseglare Apus pacificus Getterön, Hl 6.7.1999 Fågelåret 1999:166
Alpseglare Apus melba Nidingen, Hl 5.8.1980 VF 40:495, 42:89
Stubbstjärtseglare Apus affinis Krankesjön, Sk 9.6.1979 VF 39:265, 40:63
Kungsfiskare Alcedo atthis Vg 4.4.1780 Bjerkander MS
Grön Biätare Merops superciliosus Stockviken, Gtl 2.8.1961 VF 21:1
Biätare Merops apiaster nära Ystad, Sk 6.1816 Nilsson 1858
Blåkråka Coracias garrulus Sk före 1655 Bernström 1956-76
Härfågel Upupa epops   ca 1500 Söderwall 1884-1918
Göktyta Jynx torquilla Älvkarleby, Upl 22.5.1695 Rudbeck 1701, bild
Gråspett Picus canus Uppsala, Upl 20.2.1697 Rudbeck, bild
Gröngöling Picus viridis   1639 SAOB
Spillkråka Dryocopus martius   före 1524 Olaus Magnus 1555
Större hackspett Dendrocopos major   1694/1710 Rudbeck, bild
Mellanspett Dendrocopos medius   före 1746 Linné 1746
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos   1694/1710 Rudbeck, bild
Mindre hackspett Dendrocopos minor   sommaren 1695 Rudbeck, bild
Tretåig hackspett Picoides tridactylus   1694/1710 Rudbeck, bild
Kalanderlärka Melanocorypha calandra Näshult, SO Vetlanda, Sm 15.1.1972 VF 32:125
Asiatisk kalanderlärka Melanocorypha bimaculata Haparanda sandskär, Nb 24.5.1982 VF 42:401, 44:353
Svart lärka Melanocorypha yeltoniensis Bofasterud, Vrm 6.5.1993 Fågelåret 1993:114
Korttålärka Calandrella brachydactyla Ottenby, Öl 17.4.1965 VF 25:37
Dvärglärka Calandrella rufescens Falsterbo, Sk 27.4.1986 VF 46:449
Tofslärka Galerida cristata Sk före 1800 Retzius 1800
Trädlärka Lullula arborea   1694/1710 Rudbeck, bild
Sånglärka Alauda arvensis   1263 Söderwall 1884-1918
Berglärka Eremophila alpestris Kvikkjokk, Lu lpm sommaren 1843 KVAH 1843:385-411
Backsvala Riparia riparia   före 1524 Olaus Magnus 1555
Klippsvala Ptyonoprogne rupestris Kullen, Sk 19.10.1996 Fågelåret 1996:152-153
Ladusvala Hirundo rustica   1679 Rudbeck d. ä. Atlantica Vol I
Rostgumpsvala Hirundo daurica Asker, Nrk 6.5.1966 VF 26:56
Hussvala Delichon urbica   före 1731 Linné 1731
Större Piplärka Anthus richardi Kalmarsund 8.10.1856 Nilsson 1858
Mongolpiplärka Anthus godlewskii Kohlens kvarn, Snäck, Gotland 18.11.1998 Fågelåret 1998:160-161
Fältpiplärka Anthus campestris Årup, Sk sommaren 1814 Trolle-Wachtmeister MS
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni St Fjäderägg Vb 17.10.1988 VF 48:456
Tundrapiplärka Anthus gustavi St Fjäderägg Vb 5.9.1991 VF 51:7/8:26
Trädpiplärka Anthus trivialis   1694/1710 Rudbeck, bild
Ängspiplärka Anthus pratensis   före 1731 Linné 1731
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus Lund, Sk 3.5.1832 Nilsson 1858
Skärpiplärka Anthus spinoletta Årup, Sk sommaren 1814 Trolle-Wachtmeister MS
Hedpiplärka Anthus rubescens Träslövsläge, Hl 29.12.1996 Fågelåret 1997:161
Gulärla Motacilla flava Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Citronärla Motacilla citreola Väddö, Upl 30.9.1972 VF 33:159
Forsärla Motacilla cinerea Krapperup, Sk 4.12.1853 Nilsson 1858, Christensson 1999
Sädesärla Motacilla alba   1538 Olaus Petri 1538
Sidensvans Bombycilla garrulus   1577 SAOB
Strömstare Cinclus cinclus   1689 Rudbeck d ä Atlantica Vol. II:309
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   ca 1520 Bernström 1956-76
Järnsparv Prunella modularis   1694/1710 Rudbeck, bild
Sibirisk järnsparv Prunella montanella Ottenby, Öl 29.10.1976 VF 37:69,77
Svartstrupig järnsparv Prunella atrogularis St Fjäderägg, Vb 14.6.1988 VF 48:458
Alpjärnsparv Prunella collaris Ottenby, Öl 2.5.1959 VF 20:111-114
Rödhake Erithacus rubecula   före 1524 Olaus Magnus 1555
Näktergal Luscinia luscinia Gamla Lödöse, Vg ca 1250 Runinskrift Vg 243
Sydnäktergal Luscinia megarhynchus Ottenby, Öl 18.10.1964 VF 28:12, 29:67
Blåhake Luscinia svecica Tarrakoski, T lpm ult. 6/pr. 7 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Blåstjärt Tarsiger cyanurus Vallåkra, Sk 27.12.1965 VF 33:44
Vitstrupig näktergal Irania gutturalis Ottenby, Öl 11.6.1971 VF 32:128
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros Uppsala, Upl om våren före 1802 Nilsson 1817
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus   ca 1500 Söderwall 1884-1918
Buskskvätta Saxicola rubetra   1694/1710 Rudbeck, bild
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata Malmö, Sk 24.12.1851 KVAÖ 9:116
Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina Gräsgård, Öl 18.10.1980 VF 40:497, 44:31, Calidris 10:247
Stenskvätta Oenanthe oenanthe   ca 1635 Bernström 1956-76
Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka Näs, Fläcksjön, Vstm 5.10.1975 VF 35:333, 37:39
Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica Gökalv, Bl 6.6.1986 VF 46:450, FBl 23:65
Ökenstenskvätta Oenanthe deserti Ottenby, Öl 8.10.1941 FoFl 36:281
Stentrast Monticola saxatilis Filipstad, Vrm 22.11.1954 VF 14:118
Blåtrast Monticola solitarius Hoburgen, Gtl 21.4.1981 VF 41:400, 43:295, Bläcku 8:3
Guldtrast Zoothera dauma Jmt nov. 1837 Nilsson 1858
Sibirisk trast Zoothera sibirica Ottenby, Öl 11.9.1990 VF 50:8:2
Eremitskogstrast Catharus guttatus Höganäs, Sk 27.4.1988 VF 48:459
Beigekindad skogstrast Catharus ustulatus Sollerön, Dlr 12.11.1995 Fågelåret 1995:146-147
Rostskogstrast Catharus fuscescens Svenska Högarna, Upl 26.9.1978 VF 39:40, 39:137
Ringtrast Turdus torquatus   1694/1710 Rudbeck, bild
Koltrast Turdus merula   före 1524 Olaus Magnus 1555
Taigatrast Turdus ruficollis Ystad, Sk 3.1.1901 FoFl 1:187
Gråhalsad trast Turdus obscurus Obbola, Vb 28.12.1989 VF 49:475
Bruntrast Turdus eunomus Tolycke, Vg 27.10.1996 Fågelåret 1996:153
Björktrast Turdus pilaris   1538 Olaus Petri 1538
Taltrast Turdus philomelos   1611 Forsius 1952
Rödvingetrast Turdus iliacus   1640 Bernström 1956-76
Dubbeltrast Turdus viscivorus   1694/1710 Rudbeck, bild
Vandringstrast Turdus migratorius Klåverön, Boh 24.4.1988 VF 48:71, 48:459
Cettisångare Cettia cetti Ottenby, Öl 12.5.1977 VF 38:44, 38:91
Grässångare Cisticola juncidis Falsterbo, Sk 1-16.8.2000 Fågelåret 2000:148-149
Träsksångare Locustella lanceolata Hoburgen, Gtl 13.10.1939 FoFl 36:222
Gräshoppsångare Locustella naevia Stångåmynningen, Roxen, Ög 3.6.1913 FoFl 8:284, 29:171
Flodsångare Locustella fluviatilis Lindesberg, Vstm 10.7.1937 FoFl 33:241
Vassångare Locustella luscinioides Hammarsjön, Sk 12.6.1947 FoFl 42:229
Vattensångare Acrocephalus paludicola Pater Noster, Boh 13.10.1915 FoFl 10:210
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus Sk före 1744 Linné 1746
Fältsångare Acrocephalus agricola Ottenby, Öl 1.6.1954 VF 14:153
Busksångare Acrocephalus dumetorum Haparanda Sandskär, Nb 15.6.1958 VF 19:54
Kärrsångare Acrocephalus palustris SV Sk ca 1850 Nilsson 1858
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus   före 1817 Nilsson 1817-21
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus Göta älv nära Gbg, Boh 22.8.1849 KVAÖ 1851:149
Eksångare Hippolais pallida Ottenby, Öl 26.8.1993 Fågelåret 1998:153
Gråsångare Hippolais caligata Ottenby, Öl 14.9.1971 VF 32:204
Härmsångare Hippolais icterina   före 1814 Nilsson 1814
Polyglottsångare Hippolais polyglotta Ottenby, Öl 12.10.1978 VF 38:245, 39:40
Provencesångare Sylvia undata Ottenby, Öl 23.5.1983 VF 42:429, 43:546
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans Utklippan, Bl 28.5.1967 FBl 4:8
Sammetshätta Sylvia melanocephala Ottenby, Öl 21.5.1980 VF 40:497,42:251
Ökensångare Sylvia nana Ottenby, Öl 20.10.1961 VF 21:275
Höksångare Sylvia nisoria Sk före 1814 Nilsson 1814
Ärtsångare Sylvia curruca   1694/1710 Rudbeck, bild
Törnsångare Sylvia communis   1694/1710 Rudbeck, bild
Trädgårdssångare Sylvia borin   1694/1710 Rudbeck, bild
Svarthätta Sylvia atricapilla   1694/1710 Rudbeck, bild
Lundsångare Phylloscopus trochiloides Lund, Sk 8.8.1939 FoFl 37:213
Nordsångare Phylloscopus borealis Karesuando, T lpm 1.7.1881 Jägerskjöld & Kolthoff 1898
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus Fågelviken, Boh 22.10.1957 VF 17:331
Taigasångare Phylloscopus inornatus Ottenby, Öl 27.10.1961 VF 21:279
Bergstaigasångare Phylloscopus humei Smygehuk, Sk 2.2.1975 VF 51:(7-8):29
Videsångare Phylloscopus schwarzi Ottenby, Öl 25.9.1962 VF 23:223, 28:130
Brunsångare Phylloscopus fuscatus Ottenby, Öl 16.10.1968 VF 28:249
Bergsångare Phylloscopus bonelli Ottenby, Öl 3.9.1953 VF 28:130
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix Roslätt, Sk juni före 1814 Nilsson 1814
Dvärgsångare Phylloscopus neglectus Landsort, Srm 10.10.1991 VF 51:7/8:29
Gransångare Phylloscopus collybita Hörningsholm, Srm 26.9.1829 Ekström 1829
Lövsångare Phylloscopus trochilus Uppsala, Upl 11.9.1697 Rudbeck, bild
Kungsfågel Regulus regulus   1538 SAOB
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus Ottenby, Öl 2.5.1959 VF 19:293, 20:211
Glasögonflugsnappare Muscicapa dauurica Svenska Högarna, Upl 27.9.1986 VF 46:452,48:123
Grå flugsnappare Muscicapa striata   före 1731 Linné 1731
Mindre flugsnappare Ficedula parva Landsort, Srm 24.5.1855 KVAÖ 1856:75
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis Gtl 16.6.1841 KVAÖ 1846:222-223
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Sk före 1744 Linné 1746
Skäggmes Panurus biarmicus Hammarsjön, Sk 24.6.1965 VF 26:244
Stjärtmes Aegithalos caudatus   1694/1710 Rudbeck, bild
Entita Parus palustris Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71, bild
Talltita Parus montanus Trolle-Ljungby, Sk i slutet av 1848 KVAÖ 1849:201-202, Gadamer 1852
Lappmes Parus cinctus Vb (Jukkasjärvi?) sommaren 1821 Zetterstedt 1822
Tofsmes Parus cristatus   1694/1710 Rudbeck, bild
Svartmes Parus ater   1694/1710 Rudbeck, bild
Blåmes Parus caeruleus   ca 1635 Bernström 1956-76
Azurmes Parus cyanus Säby, Frustuna, Srm före 1786 Sparrman 1786
Talgoxe Parus major   1619 Bernström 1956-76
Nötväcka Sitta europaea   1694/1710 Rudbeck, bild
Trädkrypare Certhia familiaris   1694/1710 Rudbeck, bild
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla Falsterbo, Sk 28.5.1983 VF 43:493, 546
Pungmes Remiz pendulinus Råbelövssjön, Sk 1964 MSkOF 5:35
Sommargylling Oriolus oriolus Ellinge, Sk hösten 1825 Nilsson 1858
Isabellatörnskata Lanius isabellinus Ljunghusen, Sk 26.11.1967 VF 27:327
Törnskata Lanius collurio   1694/1710 Rudbeck, bild
Rostgumpad törnskata Lanius schach Stora Karls�, Gtl 11.6.1999 F�gel�ret 1999:164
Svartpannad törnskata Lanius minor Lackalänga, Sk 29.5.1837 Nilsson 1858
Varfågel Lanius excubitor Sk före 1744 Linné 1746
Rödhuvad törnskata Lanius senator Ottenby, Öl 23.5.1952 VF 11:97
Masktörnskata Lanius nubicus Ottenby, Öl 1.10.1984 VF 45:68, 45:127
Nötskrika Garrulus glandarius   före 1524 Olaus Magnus 1555
Lavskrika Perisoreus infaustus Nb/Lpl sommaren 1695 Rudbeck 1968-71
Skata Pica pica   ca 1350 Bernström 1956-76
Nötkråka Nucifraga caryocatactes "Funbo prope Halequed" Upl 3.9.1710 Rudbeck, bild
Kaja Corvus monedula   1400/1450 Söderwall 1884-1918
Klippkaja Corvus dauuricus Umeå, Vb 26.4.1985 VF 46:34, 47:197
Råka Corvus frugilegus   ca 1330 Bernström 1956-76
Kråka Corvus corone   ca 1330 Bernström 1956-76
Korp Corvus corax Järsberg, Vrm ca 500 Runinskrift Järsbergsstenen (Vrm 1)
Stare Sturnus vulgaris   före 1524 Olaus Magnus 1555 (22)
Rosenstare Sturnus roseus Lpl före 1757 Linné 1757
Gråsparv Passer domesticus   1694/1710 Rudbeck, bild (23)
Pilfink Passer montanus   1694/1710 Rudbeck, bild
Bofink Fringilla coelebs   1538 Olaus Petri 1538
Bergfink Fringilla montifringilla Umeå, Vb 2.6.1695 Rudbeck 1968-71, bild
Gulhämpling Serinus serinus Halmstad, Hl 28.4.1909 FoFl 4:148
Grönfink Carduelis chloris   1538 Olaus Petri 1538
Steglits Carduelis carduelis   1520 Söderwall 1884-1918
Grönsiska Carduelis spinus   1611 Forsius 1952
Hämpling Carduelis cannabina   1640 Bernström 1956-76
Vinterhämpling Carduelis flavirostris   1694/1710 Rudbeck, bild
Gråsiska Carduelis flammea   1611 Forsius 1952
Snösiska Carduelis hornemanni Karesuando, T Lpm 16.2.1881 Lundborgska fågelsamlingen, Nrkpg
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera Hasslöv, Hl hösten 1786 Osbeck 1797, Osbeck MS
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra norra Upl maj 1695 Rudbeck 1701, bild
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus   1694/1710 Rudbeck, bild
Ökentrumpetare Bucanetes githagineus Askö, Srm pr. juni 1966 VF 32:44
Rosenfink Carpodacus erythrinus Gtl hösten 1839 KVAH 1840:31
Tallbit Pinicola enucleator   1694/1710 Rudbeck, bild
Domherre Pyrrhula pyrrhula   1611 Forsius 1952
*Mindre maskstenknäck Eophona migratoria Gotska Sandön, Gtl 29.5.1981 VF 41:402
*Större Maskstenknäck Eophona personata Kompelusvaara, Nb våren 1977 VF 38:45
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes Vegeholm, Sk 15.7.1749 Linné 1751
Vitstrupig sparv Zonotrichia albicollis Malmö, Sk 5.12.1963 VF 25:1
*Svartsparv Calamospiza melanocorys Södraskär, Utklippan, Bl 19.10.1989 VF 49:478
Lappsparv Calcarius lapponicus "Torne" sommaren 1695 Rudbeck
Snösparv Plectrophenax nivalis Torneå sommaren 1695 Rudbeck, bild
Tallsparv Emberiza leucocephalus Täby, Upl 18.1 1959 VF 18:128
Gulsparv Emberiza citrinella   1694/1710 Rudbeck, bild
*Häcksparv Emberiza cirlus Utlängan, Bl 7.7.1980 VF 47:460
Klippsparv Emberiza cia Farhult, Sk 21.6.1972 VF 38:46
Ortolansparv Emberiza hortulana   1694/1710 Rudbeck, bild
Rostsparv Emberiza caesia Ottenby, Öl 29.5.1967 VF 28:252
Videsparv Emberiza rustica Haparanda, Nb 5.1821 Zetterstedt 1822
Dvärgsparv Emberiza pusilla Lund, Sk 4.1814 Nilsson 1817,1824
Gyllensparv Emberiza aureola Iso Torrivaara, Lu lpm 4.6.1957 VF 16:303
Sävsparv Emberiza schoeniclus   1694/1710 Rudbeck, bild
*Stäppsparv Emberiza bruniceps Morups tånge, Hl 18.7.1988 VF 48:461
Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala Ottenby, Öl 4.8.1952 VF 11:114
Kornsparv Miliaria calandra Sk före 1744 Linné 1746
Brokig kardinal Pheucticus ludovicianus Hoburgen, Gtl 10.10.1988 VF 48:461, Bläcku 15:10
Blåtjocknäbb Guiraca caerulea Studsvik, Srm 5.7.1980 VF 40:499
*Indigosparv Passerina cyanea Tynderö, Mpd 28.4.1989 VF 49:478
*Påvefink Passerina ciris Uppsala, Upl 13.8.1973 FiU 2/90.
*Gulhuvad trupial Xanthocephalus xanthocephalus Fjällnäs, Ly lpm 23.5.1956 Curry-Lindahl m. fl. 1959-63

Nya Referenser:


Anon. 1834. Anas perspicillata Ln. TJN 3:799.
Anon. 1918. Ormörnen funnen i Sverige. Från Skog och Sjö 11:175-176.
Berg, B. 1937. Mina försök med vildgäss. Sthlm, 188 s.
Christensson, J. 1999. Vetenskapen i provinsen. Om baronerna Gyllenstierna p� Krapperup och amat�rernas tidevarv. Sthlm, 182 s. Comenius, J. A. 1689. Orbis sensualium pictus. Aboae, 412 s.
Gadamer, H. 1852. Angabe der im nordöstlichen Schonen vorkommenden Vögel mit besonderer Rücksicht auf die hier brütenden. Naumannia 2(3):1-19.
Jägerskiöld, L. A. 1919. Ormörnen (Circaetus gallicus) fälld i Sverige. SJT 57:1-4.
Lundevall, Carl-Fredrik 1955. En ny svensk rovfågel [rödfalk]. ÖstergD 16.9.55.
Nilsson, S. 1832-40. Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna. Med planscher af M. Körner. 1-2. Lund, 272+294 s. + 200 pl.
Sjöstedt, Gösta 1944. Vad ortnamnen berätta om fågellivet i Gärds härad i gången tid. Gärds Härads Hembygdsförenings Årsbok 1944:79-99.
Tuneld, E. 1793. Geographie öfver konungariket Swerige samt därunder hörande länder, författad af Eric Tuneld ... Sjunde uplagan. Stockholm, tryckt hos Anders J. Nordström.
Tyrberg, T. 1993. Ornitologiskt 1700-tal på Gotland. I Michael Kolmodin. Bläcku 19:80-84.
Tyrberg, T. 1994. Ornitologiskt 1700-tal på Gotland. II Hans Nilsson Neogard. Bläcku 20:80-85.
Wendel, A. 1911. Våra jaktbara hönsfåglar. Göteborg, 116 s.

Opublicerade källor:

Bjerkander, C. ca 1770-1790. Dagboksanteckningar. MS i Skara Veterinärinrättnings Bibliotek.
Nilson, S 1813-14. Diarium historiae Naturalis ad finem anni MDCCCXIII inceptum. MS i Lunds Universitetsbibliotek.
Nilsson, S 1814. Brev till H. G. Trolle-Wachtmeister 16.10.1814. Trolle-Ljungby Slottsarkiv.
Nilsson, S 1815. Brev till H. G. Trolle-Wachtmeister 23.7.1815. Trolle-Ljungby Slottsarkiv.
Palmstruch J. W. ca 1800-1806. Originalbilder till Svensk Ornithologi. MS i KVA Bibliotek
Trolle-Wachtmeister, H. G. 1814 Note ang[åen]de lärkarterna. MS i Lunds Universitetsbibliotek.

För övriga referenser hänvisas till VF 1993(1):27-28.

Tommy Tyrberg / 16 mars 2003

                                                                                                   �ter till f�rsta sidan