Tåkerns Fältstation informerar

 


Ornitologiska tidskrifter på nätet / Ornitological Journals Online
Ganska många ornitologiska tidskrifter finns numera tillgängliga på nätet, men de är inte alltid lätta att hitta. Tåkerns fältstation har därför samlat länkar till alla tidskrifter vi känner till på denna sida. Om du känner till någon tidskrift som saknas i listan så meddela gärna Tommy Tyrberg.

Södra Sveriges fågelmarker
Fågelporten. Välkommen ut i södra Sveriges fågelmarker. I denna broschyr samarbetar sju sydsvenska fågelområden som alla har mycket att bjuda besökaren. De sju områdena är: Falsterbo, Kristianstads Vattenrike, Ottenby, Store Mosse och Draven, Getterön, Hornborgasjön och Tåkern.